Jászberény

kép
minősített tartalom

Jászberény Megjelenés: Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata [é.n.] Megjegyzések: Ill., fekete-fehér fekvő képeslap. A képeslapon 3 kép látható, bal oldalon 2 fekvő kép egymás alatt, jobb oldalon egy álló kép, a képeket vékony fehér csík választja el egymástól. Bal oldali felső fekvő kép: Zagyvapart részlet hátterében a Ferences temlommal és kolostorral: A kolostor területén legelőször 1472-ben épült egy csúcsíves templom, melyet IV. Sixtus pápa bullájában foglalt engedélyével vehettek birtokba a ferencesek. Ez a templom azonban 1560-ban a tűz martalékává vált. A török megszállás alatt nem épült új templom, az újjáépítés csak 1723-ban kezdődhetett, amikor a ferencesek visszatértek Jászberénybe. A munkálatok egészen 1755-ig tartottak, az új templomot Jézus neve tiszteletére szentelték fel. A barokk stílusú templom megőrizte az eredeti épület gótikus építészeti emlékeit is. A tornyot 1845-ben ledöntötte egy szélvihar, végleges toronysisak 1892-ben került az épületre, anyaga vasbádog. A XX. század derekán a templom állapota szükségessé tette a felújítást. 1926- ban közadakozásból sikerült felújítani az épületet, ennek emlékét őrzi az apszis falán látható márványtábla. A kolostor építése 1723-ban kezdődött Giovanni Battista Carlone egi építész tervei alapján. Az egyemeletes épületet később emeletessé alakították. A kolostor falainak egyes részein felfedezhető stílusjegyek az épület középkori eredetére utalnak. A kolostor szerzetes rendjét 1950-ben véglegesen feloszlatták, ettől fogva állami szociális otthonként funkcionált a kolostor, itt gondozták az idős nővéreket. Az egyház tulajdonába csak a rendszerváltás után került vissza a kolostor. Jelenleg a Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálat kezeli az épületet. A kolostor esztétikusan kialakított díszkertje 2003-ban kapott természetvédelmi oltalmat, a védett terület kiterjedése csaknem két és fél hektár. Védettségét inkább tájképi, kultúrtörténeti értékei indokolják.; Bal oldali alsó fekvő kép: Tanítóképző: Az ország negyedik tanítóképző intézetét 1917-ben alapították. Az épületet Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint 1929-30-ban építették. 1939-ben megkezdődött a líceumi képzés, de a háború megakadályozta az akadémia kiépülését. 1950-ben megnyílt a középfokú négyéves tanítóképző szakiskola, amely a negyedik év után érettségivel zárult, majd ráépült egy gyakorlati év, s csak ezt követően kerülhetett sor a képesítő vizsgára. 1959-ben a felsőfokú tanítóképzés kezdődött el, 1975-ben pedig tanítóképző főiskolává vált. 2000-ben a Szent István Egyetem, 2011-ben a Szarvasi Főiskola önálló karaként működött, 2016 óta az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa.; Jobb oldali álló kép: Római katolikus templom és az 1. világháborús emlékmű: Huszárszobor: A templom elé 1925-ben Vass Viktor és Pongrácz Szigfrid az 1. világháborúban hősi halált halt jászkun huszárok emlékére készítették a huszárszobrot, melyet 1926. október 24-én avattak fel. A szobor trombitát fúvó jász huszárt ábrázol. Ércbeöntött alakja napjainkban a város egyik jellegzetességévé vált. Az emlékmű alapja haraszti mészkő, amely 850 hősi halott nevét tartalmazza. A szobor a 2. világháborúban megsérült, melyet 1964-ben restauráltatták. A talapzat felirata elől: "HŐS FIAI EMLÉKÉRE A VÁROS KÖZÖNSÉGE 1914-18" hátul: "NEM HALTAK ŐK HIÁBA A HAZASZERETET MÁRTÍRJAINAK VÉRE IGAZSÁGÉRT KIÁLT AZ ÉGRE EZT AZ IMÁT ISTEN MEGHALLGATJA". Római katolikus templom: Jászberény egyik kiemelkedő műemléke. A jászberényi főplébánia őstemploma 1332-ben már állott. Az eredetileg gótikus építmény többszöri építkezés után nyerte el mai barokk és klasszicista arculatát. A török időkben a templom nagymértékű pusztulást szenvedett. Különösen 1596-1618 között, amikor a várost lakosai teljesen elhagyták. A helyzet javulásával a visszatért hívők annyira helyrehozták, hogy 1649-ben már szentmisét lehetett benne tartani. A törökök végleges kiűzése után 1691-től újabb javításokat végeztek a templomon. Jelentősebb változások ezután történtek. Az új tornyot 1759-61 között Mayerhoffer János tervei szerint építtették meg. A kőfaragó munkákat Conti Lipót pesti kőfaragó végezte. A toronysisakot 1802-ben Kardetter Tamás pesti ácsmester tervezte és építette. Ekkor helyezték a torony csúcsára a Szent Koronát, jelezve ezzel a jászok hűségét a mindenkori királyhoz. 1772-ben a templomhajó földrengés áldozatává vált, a lebontása elkerülhetetlen volt. Az új klasszicista templomhajót Jung József tervei szerint építették, Gróf Esterházy Károly egri püspök 1782. július 28-án szentelte fel. A templombelső berendezései is a földrengés után készültek, illetve kerültek megvásárlásra. A retablókat, a tabernákulumot Pollach Mihály tervei szerint késztették. 1868-ban iszonyú földrengés sorozat pusztította a templomot, ezért 1887-től egy nagyobb felújításra került sor. A plébániát 1761-63-ban, barokk stílusban építették, 1894-ban emeletet húztak rá.; 2 példány posti futás nélkül.; Gyártási szám: FF. XVI. 32-661 13,9 x 8,8 cm

Postcards, Church, Monastery, Monuments, Statue, Square, Shore of stream Zagyva, Public institutions, Educational institutions, College

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Képeslapok, Templomok, Kolostorok, Műemlékek, Emlékművek, Szobrok, Terek, Folyók, Zagyvapart, Középületek, Iskolaépületek, Főiskolák
célközönség általános
Személyek, testületek
kiadó Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Jászberény
időbeli vonatkozás é.n.
Jellemzők
hordozó papír
méret 13,9 x 8,8 cm
kép színe fekete-fehér
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
azonosító 50100419595a
azonosító 50100419595b
leltári szám/regisztrációs szám 50100419595
leltári szám/regisztrációs szám 50100419576