Tertivs Tomvs Ope

Rvm Divi Ioannis Chrysostomi

Archiepiscopi Constantinopolitani, Qvoavm

Catalogus fequenti pagina continetur

szöveg

Aranyszájú Szent János homíliáinak, azaz evangéliumi szövegrészlet kommentárjainak és sermo-inak, vagyis prédikációi gyűjteményének, harmadik és negyedik könyve. Az eredeti görög nyelvből fordította és összeállította Franciscus Accoltus (Francesco Accolti,1416/1417-1488, itáliai humanista író, műfordító, jogász), Desiderius Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus, Rotterdami Erasmus, 1466-1536, németalföldi humanista tudós, Ágoston-rendi katolikus szerzetes, filozófus, teológus) , Germanus Brixius ( Germain de Brie, 1490-1538, reneszánsz francia humanista tudós, költő), és Theodorus Gaza, vagy Theodoros Gazis Thessalonikeus (gör.) Theodorus Gazas Thessalonicensis (lat.) 1398-1475, görög humanista, a bizánci ún. Paleologosz-reneszánsz egyik vezető alakja, kiemelkedő jelentőségű műfordítói tevékenysége görögből latinra, Arisztotelész neves tolmácsolója volt).

The homilias and sermos of Johannes Chrysostomos, third and fourth Book. Latin translators: Theodoros Gaza, Erasmus Roterodamus, Franciscus Accoltus and Germanus Brxius.

Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Aranyszájú Szent János
tárgy teológia
tárgy homília
tárgy prédikáció gyűjtemény
tartalomjegyzék
TERTII TOMI OPERVM CHRYSOSTOMI Catalogus. Commentariorum D.Ioan.Chrysostomi in Ioannis evangelicum De fide in Christo. Fuit Homomissusa deo, de diuo Ioanne Baptista. Veniet hora quando ueri adoratores.... De Lazaro resuscitato. Vos amici mei estis, si feceritis quae mando uobis. In Acta apostolorum. CONCIONES FESTAE. De proditore & mysteriis coene domini, in quin ta feria passionis. De proditione Iudae in coena domini. De latrone Sermo. De cruce & latrone in die Parasceues Homil. De Cruce dominica. De resurrectione. De ascensione domini, Sermo. In Penteconte, De sancto spiritu. De sancto & adorando spiritu. De fide et lege nature et facto spiritu. De sancta Trinitate. In Enceniis, De Eucharistia. De praemiis sanctoru diuersis honoribus apostolorum, & de gehenna. De martyribus. De martyribus, quod aut imitadi, aut no laudandi sunt. De beato Philogonio. In Iuuétium & Maximum martyres. De ueribis Pauli, Non solú sed & gloriamur in flictionibus , & c. De ueribis Pauli, Salutate Priscillá et Aquilá. De libello repudii. De ueribis Pauli, nolo uosignorare, qd patres nostri omnes sub nube & c. De ueribis Pauli, Oportet haereses esse. De fide spe & charitate. De ueribis Pauli, Cum autem subiecta fuerint illi omnia, tunc & c. De eleemosyna & collatione in sanctos. De ueribis Pauli, Habentes autem eundem spiritum fidei, & c. De eisdem & aduersus Manichaeos. De eisdem & eleemosyna. De uerbis Pauli, Vtinam tolerassetis paulumum quiddam insipientiae mex. De profectu Euangelii. De uerbis Apostolii, De dormientibus nolo uos ignorare fratres. De laudibus diui Pauli. De ferendis reprehensionibus in conuersione di ui Pauli. CATALOGVS QVARTI TOMI. In epistolam Pauli ad Romanos. In epistolam Pauli ad Corinthios priorem. In epistolam Pauli ad Corinthios posteriorem. In epistolam Pauli ad Galatas, enarratio. In epistolam ad Ephesios. In epistolam Pauli ad Philippenses. In epistolam Pauli ad Colossenses. In epistolam Pauli ad Thessalonicenses primam. In epistolá Pauli ad Thesalonicenses secundam. In epistolam ad Thimoteum priorem. In epistolam Pauli ad Timotheum secundam. In epistolam Pauli adTitum. In epistolam Pauli ad Philemonem. In epistolam Pauli ad Hebraeos. Omnia per Sig. Gelenium ad exemplaria Graeca diligenter collata. HIS ACCESSIT. In dictum Apostoli ad Hebraeos X. Sponte enim peccantibus nobis & c. Ioachimo Perionio interprete Homilia.
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Aranyszájú Szent János (Antiokheia, Kr.u. 344-347 körül, 407. szept. 14. Komana), Jóannész Khrüszosztomosz (gör.), Johannes Chrysostomos(lat.)
közreműködő Franciscus Accoltus, Desiderius Erasmus, Germanus Brixius, Theodorus Gaza
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Basilieae, Bázel
térbeli vonatkozás Római Birodalom, Keletrómai Birodalom
térbeli vonatkozás Basileae (Bázel)
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Szendrő
dátum 1558-01-01
hivatalos kibocsátás 1558-01-01
időbeli vonatkozás Korai kereszténység, Kr. u. 1. század és a Kr. u. 4. század második fele, 5. század eleje
időbeli vonatkozás M.D. LVIII.
Jellemzők
hordozó papír
méret 2977 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Római Katolikus Egyház
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Római Katolikus Plébánia