Egykori kereskedelmi kiállítás MKVM Budapest 1986

Száz éves az "árukereskedelem iskolája" című kiállítás

Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola és a MKVM közös kiállítása

kép
minősített tartalom

A képen a Száz éves az "árukereskedelem iskolája" című kiállítás fali vitrinjei és asztali tárlói láthatóak. Budapest Székesfőváros 1886-ban nyitotta meg első kereskedőtanonc iskoláját, melyet még hat követett. ezek az iskolák elődei voltak a Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskolának. A tanonciskolákat a felső kereskedelmi iskolákban helyezték el a következő szakosításban: általános - II. kerület, Ponty u. 03. műszaki, vas, papír, bőr - VI. kerület, Nagymező u. 01. divat, textil - VI. kerület, Izabella u. 46. továbbképzés - VII. kerület, Kertész u. 03. fűszer, textil - VII. ker., Rottenbiller u. 35. drogista - VIII. kerület, Vas u. 09. divatáru - IX. kerület, Mester u. 56. A szervezet kereskedelmi oktatás kezdeti formája a vasárnapi iskola volt. Az elsőt 1830-ban alapították pesti kereskedők. Vasárnaponként 5 órában tanítottak. A tanulók délelőtt közösen tanultak vallástant és szépírást, a délutáni órákban osztályonként német nyelvet, helyesírást, kereskedelmi számtant, stilisztikát, földrajzot, váltójogot és könyvelést. A vasárnapi iskolából fejlődött ki a tanoncoktatás. A kereskedők kötelesek voltak 12. életévet betöltött inasaikat tanonciskolába íratni, ahol azok 3 évig heti 6-9 órában olvasást és fogalmazást, földrajzot, kereskedelmi számtant és irodai munkálatokat, könyvvitelt, váltóismeretet, szépírást tanultak, tanítás előtt és után a boltban dolgoztak. munkaidejük napi 10-12 óra volt. az iskola elvégzése után az inasból segéd lett, majd idővel önálló kereskedő. 1857-ben nyílt meg az első akadémiának nevezett középfokú kereskedelmi iskola Pesten. Az "árukereskedelem iskolája" többszöri szabályozás után 1893-ban lett önálló szervezet. 1895-ben felsőkereskedelmi iskola néven egységesítették a különböző elnevezések alatt működő iskolákat (megteremtették a középfokú kereskedelmi szakoktatás rendszerét). Az 1920-ban három évfolyamról négyre bővített felsőkereskedelmi iskola alsó tagozata a közvetlen bolti kereskedelemre nevelt, a felső közgazdasági pályára készített elő. ugyanebben az évben alapozták meg a felsőfokú kereskedelmi oktatásrendszert a Budapesti Tudományegyetem mellett felállított önálló egyetemi Közgazdaságtudományi Kar kereskedelmi tagozatával. A felnőtt szakmai képzést esti szaktanfolyamok segítették. 1945 utáni időszakot az útkeresés jellemezte. Az 1948-ban egyesített budapesti szakiskolákat 1950-ben átvette a Munkaerőtartalékok Hivatala. Ez lényegében a kereskedelmi szakképzés megszüntetését jelentette. 1954-ben újra indult a tanulóképzés. Az ekkor létrejött Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium Tanuló iskolája - később Budapest Főváros Tanácsa kereskedelmi Tanuló iskolája, majd Iparcikk Tanuló iskolája 1955 őszén költözött a VIII. kerületi Szörény utca 8. szám alá, a egykori neves "Százados úti polgári" épületébe. A gazdaságirányítási rendszerben 1968-ban bekövetkezett változások jelentős előrelépést hoztak a kereskedelmi szakoktatási intézmények életébe. Az 1969. évi VI./szakmunkás/ Törvény a szakmunkásképző iskolákat a középfokú iskolák rangjára emelte. az 1980-as évekre a létszám a szakmunkásképző tagozatán 2500-2600 fővel hullámzott, a középiskolát végzetteknél 250 fő körül alakult, a szakmunkások középiskolájában elérte az 500 főt.

Joint exhibition entitled "One Hundred Years Of Our Commercial Education" by Szász Ferenc Industrial Vocational Training School and Hungarian Museum of Trade and Tourism in Budapest in October 1986. Wall shop windows and board showcases.

Budapest Székesfőváros /Capital/ opened its first merchant apprentice school in 1886, followed by six more. These schools were the predecessors of the Szász Ferenc Industrial Vocational Training School. The apprenticeships were placed in the upper commercial schools in the following specialization: general - II. district, 3 Ponty Street, technical, iron, paper, leather - VI. district, 1 Nagymező Street, fashion, textile - VI. district, 46 Izabella Street, ​​further training - VII. district, 3 Kertész Street, spice, textile - VII. district, 35 Rottenbiller Street, drugstore - VIII. district, 9 Vas Street, fashion goods - IX. district, 56 Mester Street. The initial form of commercial education for the organization was Sunday school. The first was founded in 1830 by merchants from Pest. They taught for 5 hours on Sundays. Pupils studied religion and calligraphy together in the morning, and in the afternoon classes in German, spelling, commercial arithmetic, stylistics, geography, bill of exchange, and accounting. Apprenticeship education evolved from Sunday school. The merchants were required to enroll their apprentices, who were 12 years old, in an apprenticeship school, where they studied reading and wording, geography, commercial arithmetic, and office work, accounting, billing, writing, and worked in the store before and after teaching for 6-9 hours a week, for 3 years.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy időszaki kiállítás
tárgy múzeumtörténet
tárgy Divatcsarnok
tárgy Lotz-terem
tárgy szakoktatás
tárgy kereskedelemtörténet
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Budapest
térbeli vonatkozás Terézváros
térbeli vonatkozás VI. kerület, Andrássy út 39. (volt Népköztársaság útja)
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 1986. október 13-18.
Jellemzők
hordozó papír
méret 9 x 14 cm
kép színe fekete-fehér
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos MKVM
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás MKVM
leltári szám/regisztrációs szám KF_9570_27
leltári szám/regisztrációs szám 14_Múzeum_Kiállítás_Időszaki_Raktárak