Nagy Képes Világtörténet 6. kötet (A középkor - A középkori intézmények bomlása és a renaissance)

szöveg

"A történelem anyagát meg nem másíthatjuk, át nem alakíthatjuk. De itt nem csak az jő számba, hogy nemzetünk részvétét a világeseményekben tüzetesebben tárgyaljuk, mint az eddig történni szokott." (Marczali Henrik)

Large Illustrated World History Volume 6 (Middle Ages, the break-up of medieval establishments, Renaissance).

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Aranybulla (német királyi okirat) (1356); Artevelde Jakab (1290-1345) (kormányzó); Bacon, Roger (1214-1292) (szerzetes); Bartolomeo Diaz (1450-1500) (portugál hajós, felfedező); Boccaccio, Giovanni (1313-1375) (olasz író, költő, humanista); Colombus Cristopherus (Kolumbusz Kristóf) (1451-1506) (spanyol, tengerésztiszt, felfedező); Corvin János (1473-1504) (bán); Dante Alighieri (1265-1321) (költő, filozófus); Dózsa György (1472-1514) (parasztvezér); Gutenberg János (1395/1400-1468) (feltaláló, nyomdász); Hunyadi János (Szibinyáni Jánk, Szebeni Jankó) (politikus) (1407-1456); Hunyadi László (1431-1457) (politikus); Hunyadi Mátyás (I. Mátyás, Corvin Mátyás) (1443-1490) (magyar király); Husz János (1369-1415) (pap, egyetemi tanár, reformátor); IV. Eduárd (fekete herceg); Izabella (Katolikus), I. (1451-1504) (kasztíliai királynő); Jeanne d' Arc (Szent Johanna) (1412-1431) (francia nemzeti hős); Kinizsi Pál (1432-1494) (hadvezér); Leonardo da Vinci (1452-1519) (polihisztor); Magnus, Albertus (Nagy Szent Albert) (1193-1280) (teológus, filozófus, egyháztanító); Magyar Balázs (?-1490) (hadvezér); Mária (1371-1395) (magyar királynő-Anjou-ház); Medici család; Merész Károly (1433-1477) (burgundi herceg); Michelangelo, Buonarrotti-Simoni (1475-1564) (olasz művész); Molay Jakab Bernát (1246-1313) (templomos nagymester); Raffaello, Santi (1483-1520) (festőművész, építész); Sforza Ferenc (1401-1466) (milánói hercege); Tomori Pál (1475-1526) (hadvezér, kalocsai érsek); Verbőczy István (1458-1541) (jogtudós, nádor); Wycliffe János (1320-1384) (teológus); Templomos Lovagrend (1118-1312); Hanza Szövetség (kereskedővárosok szövetsége);
tárgy adózás; Anjou-házi királyok; arab tudósok; arisztokrácia; Árpád-házi királyok; balkáni háború; békekötések; belpolitika; birodalmi gyűlések; birtokadományok; birtoklási jogok; céhek; ditmars (népcsoport); egyházellenes mozgalmak; egyházi adók; egyházpolitika; egyházszakadás; ellenállási mozgalmak; ellenpápa választások; építészet; fekete sereg; felfedezők; felkelések; festészet; gyarmatosítás; habsburgok; hadjáratok; hatalmi harcok; hatalmi szövetségek; hittérítés; hódítások; honvédelem; humanizmus; husziták; hűbéri rendszer; inkvizíció; iskolaalapítások; jobbágyi kötelezettség; junta (bizottság); kereskedelmi kapcsolatok; kereskedő városok; keresztes háborúk; királyi rendeletek; királyjelöltek; kormányzati intézkedések; könyvnyomtatás; közigazgatás; közteherviselés; külpolitika; minoriták (Szent Ferenc-rend egyik ága); mohamedán (vallás); műalkotások; nemesi családok; nemzeti irodalom; népfelkelések; oligarchák; országgyűlési rendeletek; öröklési jogok; pápai bullák; pápaság; parasztfelkelések; pestis járvány (fekete halál); polgárháborúk; politikai hatalom; pragmatica sanctio (gyakorlati rendezés); puskaporok (találmány); reformok; rendi gyűlések; reneszánsz (művészeti korszak); római jog; skolasztika (iskolabölcsészet); szabadságjogok; Szent Korona; szultánok; társadalmi átalakulás; tartományi gyűlések; tengeri kereskedelem; tengeri ütközetek; tisztviselők; török hatalom; török terjeszkedés; törvénykönyvek; tudományok; uralkodói intézkedések; uralkodói jogok; uralkodói dinasztiák; választójogi törvények; vallási tanok; vallásüldözések; Várnai csata (1444); városszövetségek; végvárak; világkereskedelem; wormsi concordatum (1122. szeptember 23.); zálogbirtok; zsinatok; zsoldos hadseregek; százéves háború (1337-1453); rózsák háborúja (1455-1471); mohácsi vész (1526);
tartalomjegyzék
Előszó
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Bevezetés
Az egyház és a pápaság
A császárság
A hűbériség bomlása
A renaissance kezdete
Magyarország fénykora és hanyatlása
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Csuday Jenő (1852-1938) (történész); Schönherr Gyula, dr. (1864-1908) (levéltáros, történész)
kiadó Franklin-Társulat; Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda (Budapest); Révai Testvérek; Irodalmi Intézet Részvénytársaság (Budapest)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
térbeli vonatkozás Afrika; Albánia (Európa); Amerika (kontinens); Anglia (Európa); Ausztria (Európa); Bizánc (új Róma, Konstantinápoly) (Európa-Ázsia) (212-1453); Csehország (Európa); Erdély (Románia); Franciaország (Európa); Horvátország (Európa); India (Ázsia); Írország (Európa); Lengyelország (Európa); Magyarország (Európa); Németország (Európa); Olaszország (Európa); Oroszország (Eurázsia); Portugália (Európa); Róma (Olaszország); Skócia (Anglia); Spanyolország (Európa); Svájc (Európa); Szerbia (Európa); Szicília (sziget, Európa); Vatikán (Európa);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén);
dátum 1904-01-01
időbeli vonatkozás 1270-1500; 1899-1904
Jellemzők
hordozó papír
méret 748 oldal; 14,5x23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény