A szocialista forradalomról

szöveg

A gyűjteményt annak az orosz nyelvű kiadványnak alapján állítottuk össze, amelyet 1977-ben jelentetett meg a moszkvai Politikai Könyvkiadó két kötetben az SZKP Központi Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Intézetének gondozásában, Sz. V. Alekszandrov szerkesztésében. A kötet teljes egészében, rövidítve vagy személyesen közli Leninnek azokat a műveit, cikkeit és beszédeit, amelyekben kifejeződik a szocialista forradalom elméletének egész eszmeköre. A kötet jegyzetek és névmutató egészíti ki.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy szocializmus
tárgy Lenin
tartalomjegyzék
Mi a teendő?
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt programtervezete
Feladataink és a munkásküldöttek szovjetje
A forradalom tanulságai
A II. Internacionálé csődje
A szocialista forradalom és a nemzetek önrendelkezési joga
A marxizmus karikatúrájáról és az ˝imperialista ökonomizmusról ˝
A proletárforradalom katonai programja
Levelek a távolból
A kettőshatalomról
A politikai helyzet
Állam és forradalom. A marxizmus tanítása az államról és a proletariátus feladatai a forradalomban
A fenyegető katasztrófa és hogyan harcoljunk ellene
A bolsevikoknak kezébe kell venniük a hatalmat
Marxizmus és felkelés
Egy kívülálló tanácsai
Levél a Központi Bizottság tagjaihoz
A munkás- és katonaküldöttek petrográdi szovjetjének ülése
A munkás- és katonaküldöttek szovjetjeinek második összoroszországi kongresszusa
Tézisek az alkotmányozó gyűlésről
Akik megrémültek a régi összeomlásától és akik harcolnak az újért
Beszéd az alkotmányozó gyűlés feloszlatásáról az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság ülésén
Különös és szörnyűséges
Az OK(b)P hetedik, rendkívüli kongresszusa
Előadói beszéd a program felülvizsgálásáról és a párt nevének megváltoztatásáról
A szovjethatalom soron lévő feladatai
A mai helyzet általános jelszava
Levél az amerikai munkásokhoz
A proletárforradalom és a renegát Kautsky
A Kommunista Internacionálé I. kongresszusa
Az OK(b)P programtervezete
Üdvözlet a magyar munkásoknak
Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában
Előadói beszédek a keleti népek kommunista szervezeteinek na II. összoroszországi kongresszusán
A ˝baloldaliság˝, a kommunizmus gyermekbetegsége
A Moszkva- Kazany vasúton szervezett első kommunista szombattól az összoroszországi május elsejei kommunista szombatig
Tézisek a Kommunista Internacionálé II. kongresszusára
A szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről és Trockij elvtárs hibáiról
Az OK(b)P X. kongresszusa
Az Októberi Forradalom negyedik évfordulójára
Levél a lengyel kommunistához
Túlságosan nagy árat fizettünk
A Kommunista Internacionálé IV. kongresszusa
Forradalmunkról
Inkább kevesebbet, de jobban
Jegyzetek
Névmutató
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924)
kiadó Kossuth Könyvkiadó
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Szendrő
létrehozás dátuma 1979-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 389 oldal
méret 19 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magánszemély
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár
azonosító ISBN 963 09 1230 9
leltári szám/regisztrációs szám 1561