Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda

Pedagógiai Program

szöveg

Pedagógiai Program ismertetése. Bevezető, az iskola nevelési programja, helyi tanterv, a pedagógiai program elfogadásának dokumentációja, mellékletek.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy törvényi előírások
tárgy nevelési program
tárgy nevelő-oktató munka
tárgy tanterv
tartalomjegyzék
1 Bevezető
1.1 A Pedagógiai Programra vonatkozó törvényi előírások
1.2 Az iskola története
1.3 Alapító okirat
1.4 Küldetésnyilatkozat
2 Az iskola Nevelési Programja
2.1.1 Alapelvek
2.1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai és követelményei
2.1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai
2.1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaeszköz- és eljárásrendszere
2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
2.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
2.4 Tehetséggondozással, felzárkóztatással, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő
2.5 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
2.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
2.7 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási rendszere
2.8 A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái
2.9 Tanórán kívüli foglalkozások:
2.10 Kisebbségi oktatás, nevelés
2.11 Sajátos nevelési igényű tanulók csoportja
2.12 Környezeti nevelés program
2.13 Egészségnevelési program
Jövőkép
Törvényi háttér
2.14 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok
2.14.1 A fogyasztóvédelmi oktatás célja
2.14.2 A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
2.14.3 Módszertani elemek
2.14.4 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
2.15 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
3 Helyi Tanterv
3.1 Célok, feladatok, a fejlesztés kiemelt területei
3.2 Az érvényben lévő tantervek használatának összefoglaló táblázata
3.3 Az iskola tantárgyi rendszere és heti, évi óraszámai
3.4 A nevelő-oktató munka időkeretei
3.5 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
3.6 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
3.7 Magasabb évfolyamra lépés feltételei
3.8 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése
3.9 Az otthoni (napközis ,tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
3.10 tanulók fizikai állapotának mérése
3.11 A Pedagógiai Program megvalósításának feltételei
3.12 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések
4 4. A Pedagógiai Program elfogadásának dokumentációja
5 5. Mellékletek
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Szél Miklós
kiadó Gvadányi József Általános Iskola
közreműködő Az iskola fenntartója, A nevelőtestület, A munkaközösségek, Az inttézmény vezetése, Az iskola igazgatója
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Rudabánya
térbeli vonatkozás Rudabánya
időbeli vonatkozás 2004-2012
Jellemzők
méret 132 oldal
formátum pdf