Jászberény - Üdvözlet Jászberényből

kép
minősített tartalom

Jászberény - Üdvözlet Jászberényből Megjelenés: Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata [é.n.] FNYV 23. telep Megjegyzések: Ill., fekete-fehér fekvő képeslap. A képeslapon 4 kép látható 2x2-es elrendezésben. A képeket vékony fehér csík választja el egymástól. Bal oldali felső kép: Lehel vezér tér: A Lehel vezér téri látképet a Nagyboldogasszony Főtemplom tornyából készítették. A templom elé 1925-ben Vass Viktor és Pongrácz Szigfrid az 1. világháborúban hősi halált halt jászkun huszárok emlékére készítették a huszárszobrot, melyet 1926. október 24-én avattak fel. A szobor trombitát fúvó jász huszárt ábrázol. Ércbeöntött alakja napjainkban a város egyik jellegzetességévé vált. Az emlékmű alapja haraszti mészkő, amely 850 hősi halott nevét tartalmazza. A szobor a 2. világháborúban megsérült, melyet 1964-ben restauráltatták. A talapzat felirata elől: "HŐS FIAI EMLÉKÉRE A VÁROS KÖZÖNSÉGE 1914-18" hátul: "NEM HALTAK ŐK HIÁBA A HAZASZERETET MÁRTÍRJAINAK VÉRE IGAZSÁGÉRT KIÁLT AZ ÉGRE EZT AZ IMÁT ISTEN MEGHALLGATJA". A kép jobb oldalának hátterében az az épület tűnik ki a fák takarásából, amely jelenleg az egyik bank székházaként szolgál, viszont a 2. világháborúban a Magyar Demokratikus Hadsereg 1. hadosztályának a megalakulási helyszíne volt. Szalai Tibor ezredes az új, demokratikus magyar hadsereg szervezését 1945. március 1-jén kezdte el többek között a jászberényi hadifogolytábor önként jelentkező katonáiból. Az emléktáblát a megalakulás 25. évfordulója tiszteletére a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága állítatta. A kép jobb oldalán a Lehel vezér Gimnázium épülete látszódik. A mai Lehel Vezér Gimnázium 1767-ben lett alapítva Jászapátin, mint a jászság első királyi gimnáziuma. 1779-ben a gimnáziumot alapító Dósa Pál jászkunkapitány Jászberénybe költözik, vele együtt a gimnázium is. Először a katonatiszti lak adott otthont az iskolának, később a Zagyva-parton lévő magtár. 1788-ig háromosztályos királyi katolikus kis gimnázium, 1789-ben ötosztályos nagygimnázium, 1806-ban pedig hatosztályos főgimnáziummá alakul. 1886-ban már nyolcosztályos főgimnáziumként kezdi meg működését és az érettségiztetés jogát is megkapja. 1887-ben városi irányítás alá kerül, a következő évben felépül a gimnázium mai épülete Benkó Károly tervei alapján. 1896-ban már Magyar Állami Királyi Főgymnasium néven ismerték. A háborúk és forradalmak idejére az oktatást felfüggesztik, 1944-ben átmenetileg kórházként használják. 1924-ben reálgimnáziummá alakul, majd 1946-ban először felveszi a Lehel Vezér Gimnázium nevet. 1950-1956 között Mikszáth Kálmán Gimnázium nevet vett fel, majd 1956-ban ismét a Lehel Vezér Gimnázium nevet használja az intézmény.; A Lehel vezér tér közepén 1945-ben egy ágyúlövedék formájú emlékművet avattak fel, melyet Beleznay Ferenc tervei alapján Csák József és Szabó László kőfaragók készítettek. 1956. október 27-én az Autóközlekedési Vállalat dolgozói ledöntötték az emlékművet. Helyére 1957-ben egy új szovjet emlékmű épült.; Bal oldali alsó kép: Tanítóképző: Az ország negyedik tanítóképző intézetét 1917-ben alapították. Az épületet Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint 1929-30-ban építették. 1939-ben megkezdődött a líceumi képzés, de a háború megakadályozta az akadémia kiépülését. 1950-ben megnyílt a középfokú négyéves tanítóképző szakiskola, amely a negyedik év után érettségivel zárult, majd ráépült egy gyakorlati év, s csak ezt követően kerülhetett sor a képesítő vizsgára. 1959-ben a felsőfokú tanítóképzés kezdődött el, 1975-ben pedig tanítóképző főiskolává vált. 2000-ben a Szent István Egyetem, 2011-ben a Szarvasi Főiskola önálló karaként működött, 2016 óta az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa.; Jobb oldali felső kép: A Zagyván átívelő kőhíd hátterében a római katolikus Nagyboldogasszony Főtemplom látható, ami Jászberény egyik kiemelkedő műemléke. A jászberényi főplébánia őstemploma 1332-ben már állott. Az eredetileg gótikus építmény többszöri építkezés után nyerte el mai barokk és klasszicista arculatát. A török időkben a templom nagymértékű pusztulást szenvedett. Különösen 1596-1618 között, amikor a várost lakosai teljesen elhagyták. A helyzet javulásával a visszatért hívők annyira helyrehozták, hogy 1649-ben már szentmisét lehetett benne tartani. A törökök végleges kiűzése után 1691-től újabb javításokat végeztek a templomon. Jelentősebb változások ezután történtek. Az új tornyot 1759-61 között Mayerhoffer János tervei szerint építtették meg. A kőfaragó munkákat Conti Lipót pesti kőfaragó végezte. A toronysisakot 1802-ben Kardetter Tamás pesti ácsmester tervezte és építette. Ekkor helyezték a torony csúcsára a Szent Koronát, jelezve ezzel a jászok hűségét a mindenkori királyhoz. 1772-ben a templomhajó földrengés áldozatává vált, a lebontása elkerülhetetlen volt. Az új klasszicista templomhajót Jung József tervei szerint építették, Gróf Esterházy Károly egri püspök 1782. július 28-án szentelte fel. A templombelső berendezései is a földrengés után készültek, illetve kerültek megvásárlásra. A retablókat, a tabernákulumot Pollach Mihály tervei szerint késztették. 1868-ban iszonyú földrengés sorozat pusztította a templomot, ezért 1887-től egy nagyobb felújításra került sor. A plébániát 1761-63-ban, barokk stílusban építették, 1894-ban emeletet húztak rá.; Jobb oldali alsó kép: Zagyva part; 2 példány postai futás nélkül.; Gyártási szám: XVI. 14-631 13,7 x 8,9 cm

Postcards, Square, Street view, Statue, Monuments, Church, Public institutions, Educational institutions, Secondary school, College, Flats, Shore of stream Zagyva

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Képeslapok, Terek, Utcarészlet, Szobrok, Emlékművek, Műemlékek, Templomok, Középületek, Iskolaépületek, Gimnáziumok, Főiskolák, Lakóházak, Zagyvapart, Folyók
célközönség általános
Személyek, testületek
kiadó Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Jászberény
időbeli vonatkozás é.n.
Jellemzők
hordozó papír
méret 13,7 x 8,9 cm
kép színe fekete-fehér
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
azonosító 50100419579a
azonosító 50100419579b
leltári szám/regisztrációs szám 50100419579
leltári szám/regisztrációs szám 50100419578