Jászfényszaru

kép
minősített tartalom

Jászfényszaru Fotó: Hajducsek Miklós Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n.] Megjegyzések. Ill., színes fekvő képeslap. A képeslapon 8 kép látható 3x3-a elrendezésben, a középső képen kék háttérben Jászfényszaru címere látható, alatta a címer vonalát követve "Jászfényszaru" felirat olvasható. A képeket vastag fehér csík választja el egymástól. Bal felső kép: Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény: A település első írásos említésének 550 éves évfordulója alkalmából 1983-ban a Szolnok Megyei Tanács anyagi támogatásával a Jászfényszarui Nagyközségi Közös Tanács megvásárolta a Helytörténeti Gyűjtemény mai épületét. A felújítás után 1984. november 16-án került átadásra. A ház a 19. század végén épült közép magyar háztípus, négy osztatú szoba-konyha, szoba kamrás épület. Fala hagyomásnyos vert fal, tetőszerkezete oromfalas nyeregtető, náddal fedve. A ház előtt végig tornác húzódik. A házban az első helyiség a tisztaszoba, melyen utcára néző két ablak található, egy pedig az udvarra néz. A szobát egy alföldi típusú boglya búbos kemence melegítette. A konyhából nemcsak a szobát fűtötték, hanem a mindennapos házimunka, a sütés-főzés színtere is volt. A hátsó szobában a kenderfeldolgozás eszközei, egy cipészmester felszerelései és a településhez kötődő egyéb emlékek is láthatók. A engyedik, külön bejáratú helyiségben, a kamrában a gazdálkodás, az állattartás és a feldolgozás eszközei találhatók. 1994-ben a Helytörténeti Gyűjtemény felvette Kiss József nevét, aki az épület, a helyiségek berendezését végezte. Minden év augusztus 20-án a Fényszaruiak Baráti Köre szervezésében megsütik a város kenyeretét a kemencében.; Bal középső kép: Rimóczy Kastély: Korábban a Hangya Szövetkezet Kalocsai Sándor által vezetett üzlete volt ezen a helyen, melyet megvásárolt Rimoczi Pál (1880-1962) földbirtokos és felesége, Kiss Terézia Klára (1889-1970). 1905 óta gazdálkodtak önállóan 160 holdas birtokukon. A lebontott épület helyén családi ház épült, teljes alápincézessel. A pincében a több hold szölőbirtok terméséből készült bort tárolták. 1945. március 22-én megérkezett a budapesti I. honvéd gyalogezred a községbe. A parancsnokság az épületben volt elszállásolva. A Magyar Néphadsereg első katona egysége, az első gyalogezred katonái, a hajdani Budai Önkéntes Ezred harcosai április 30-ig Jászfényszarun voltak pihenő állományban. 1945 után az épületet államosították. A kastéíy helyiségeit éveken keresztül a községi pártszervezet használta. A helyi Béke Mgtsz tulajdonába 1969-ben került, és a szövetkezet székháza volt annak felszámolásáig. 2001 decemberében az önkormányzat megvásárolta, 2002 májusától 2004-ig itt működött a Teleház. Pályázaton nyert támogatással a kastélyt eredeti állapotának megfelelően felújítottak, ünnepélyes átadása 2005. október 14-én történt. Az alagsorban 2012-ig Civilház és Rimóczi kávézó működött. 2013 szeptemberéig a városháza felújítása miatt a polgármesteri hivatal egyes részlegeit helyezték ide. Az önkormányzat kisebb átalakítás és felújítás után átadta az épületet ingyenes használatra a Samsungnak, ahol közös fenntartással 2013. november 25-én megkezdte működését a Samsung Smart School.; Bal alsó kép: 2. világháborús emlékmű: A Szabadság téren, a volt Leányiskola helyén kialakított park közepén áll. Az emlékművet a nagyközségi közös tanács állíttatta, avatása 1989. október 30-án történt. A tervet készítette és a kivitelezést irányította Nagy Sándor, a Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet építörészlegének vezetője. A riolitkővel kirakott vasbeton talapzaton álló emlékmű a Mátrából származó hatalmas természetes kő, rajta Török László kőfaragómester által készített fehér márványtáblával. A márványtáblán Illyés Gyula (1902-1983) idézet. Az emlékmű oldalán 1992. november l-jén kiegészült két fekete, Szikszón készült gránittáblával. A gránittáblák beton alapzatát hasonló riolitkő díszíti, mint az emlékmű talapzatát. Az emlékműtől balra lévő márványtáblán 114, még a jobb oldali táblán 116 a 2. világháborúban elhunyt katona és polgári áldozat neve szerepel ábécésorrendben. Az emlékműnél évente a doni áldozatok tiszteletére az önkormányzat a helyi általános iskolával közösen tart megemlékezést.; Középső felső kép: Szentcsalád szobor: A Szent Család-szobor a róla elnevezett Szent Család téren, a templomkertben látható. A templom nyugati oldalán, a torony mellett található 4,5 méter magas vulkáni tufából faragott műalkotás három különálló részből áll: a talapzatból, az oszlopból és a szoborkompozicióbóL Az álló téglatest talapzaton található a félirat. A talapzatra állított korinthoszi oszlop tetején láthatjuk a Szent Család szobrát. Középen a gyermek Jézus Krisztus látható, aki szülei kezét fogja jobb oldalán Szűz Máriával, balján pedig Szent Józseffel. A Szent Család-szobrot a redemptus Szalmások közül Szalmás József 1769-ben állíttatta. A műalkotás eredeti helye nem ismert, de 1903-ban a templom nyugati oldalának középtengelyén állott, mert vele átellenben a keleti oldalon szimmetrikusan állították fel a Szentháromság-szobrot. A mai helyére a nyolcvanas évek elején került. A közel 250 év alatt a kőanyag sok helyen megsérült, a megkopott profilok letöredeztek. A műemlék restaurálását Egri Hunor és Konkoly György okleveles kőszobrász és restaurátor végezte. A szoborfigurákra pótolták és visszaillesztették az új horgonyból készült bearanyozott díszeket, így a személyek fejére egy-egy dicsfény, Szent József kezébe pedig a tisztaság szimbóluma, a liliom került. A szobrot eredeti anyagához hasonló kőszínű védőréteggel látták el, a feliratot szintén e szín sötétebb árnyalatával festették át. A felújítás 2012. augusztus 23-ára készült el.; Középső alsó kép: Horgásztavak: Két helyi termelőszövetkezet az 1960-as évek végén sóderkitermelés céljából kutatófúrásokat végzett. A sóderkitermelés az 1970-es évek végén befejeződött, a meddő depót rendezték, a tavak környékét fásították. Az így kialakult tavak alkalmassá váltak haltelepítésre, horgászásra és 1975-ben megalakították a Béke Horgászegyesületet. A 14,6 ha vízfelületű tavakban évente három alkalommal történik haltelepítés. A horgászok csukát, süllőt, harcsát, busát, amurt, keszeget, kárászt és pontyot foghatnak ki. Az egyesület évente augusztus elején országos, nyílt, 12 órás éjszakai horgászversenyt, május elején helyi horgászversenyt rendez, valamint november közepére szervezik a hagyományossá vált horgászbált.; Jobb felső kép: Régi Kaszinó Étterem: A Dózsa György út 1. szám alatt nem tudni mikortól, de a település tulajdonában vendéglő állott. Az idők folyamán az épület nagyságát és a szolgáltatás színvonalát a jelentkező igények meghaladták. Így került sor a régi helyén Bonttus Gyula által 1926-ban új nagyvendéglő megépítésére. Jászfényszarun a nagyvendéglőben 1937. november l-jén volt az első filmvetítés. A nagyvendéglö rangos báloknak, fővárosi művészek és helyi műkedvelő csoportok előadásához is helyiséget biztosított. 1945 után az épületet államosították, és előbb használatra, majd tulajdonul megkapta az 1946 májusában alakult földműves szövetkezet. Az épület keleti oldalának helyiségeibe ÁFÉSZ-iroda került, a nyugati végén büfé és italmérés, a középső részében étterem működött. Az önkormányzat 1992 júniusában a gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása érdekében megvásárolta a Jászsági ÁFÉSZ-tól az épületet. A városközpont megújítása című EU-pályázatban a Régi Kaszinó étterem felújítása és bővítése is szerepelt. A régi és mai motívumokat hordozó terveket Dankó Zoltán szolnoki építész tervezőirodája készítette. Az épület keleti oldalához csatlakozó bővítményben a térre nyitottan egy kávézó került kialakításra. A felújítás után Régi Kaszinó étterem és kávézó néven 2014. július 14-én nyílt meg. ; Jobb középső kép: Samsung gyár: Jászfényszarun 1989. előtt az Orion működtetett televíziógyárat, aminek 50%-os tulajdonjogát a Samsung 1989-ben vásárolta meg. A vegyes vállalat termelése 1990. áprilisában indult be, júniusra pedig a Samsung 100%-os tulajdonossá vált.; Jobb alsó kép: 1. világháborús emlékmű: A Szent Család téren, a templomkert nyugati szélén található az emlékmű. Fő alakja a gyalogos katona, aki szomorú arccal jobbra fordulva lehajtott zászlót tart a kezében. A katona és a zászló mögött a hősiesség és a bátorság szimbóluma, egy babérfa leveles ága látható, mögötte magasfal, melynek tetején a koronás kiscímer, kétoldalt pedig babérág díszíti. Az emlékmű az 1. világháborúban elhunyt 186 jászfényszarui katonának állít emléket. A címer alatti felirat után betűrendben 67, a másik oldalon 96, majd pótlólag 23 hős katona neve került bevésésre. Az emlékmű Pongrácz D. Szigfrid (1872-1929) és Vass Viktor (1873-1955) szobrászok alkotása. Az emlékművet nagy ünnepség keretében 1924. július 6-án avatták fel. Felállításának 65. évében, 1989-ben a nagyközségi közös tanács felújíttatta. A műkőből készült alkotás a több mint két évtized alatt megrongálódott, talapzatán mély repedések keletkeztek. A Szent Család téri park felújítása részeként az emlékmű restaurálására Egri Hunor és Konkoly György okleveles kőszobrász és restaurátor, valamint Rékasi József kőfaragó kapott megbízást. A talapzat megerősítése érdekében az emlékművet alkotórészeire bontották és felújították, új talapzatot építettek, műkő színnel lazúrozták, a feliratokat fekete színnel újrafestették. A munkálatokkal 2013 júniusában végeztek, melynek költségét az önkormányzat biztosította.; Postai futás nélkül.; 14,8 x 10,4 cm

Postcards, Museum, Castle, Monuments, Statue, Restaurant, Tourism, Fishpond, Park, Street view

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Képeslapok, Múzeumok, Kastélyok, Műemlékek, Emlékművek, Szobrok, Éttermek, Turizmus, Halastavak, Parkok, Utcarészlet
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Hajducsek Miklós
kiadó Pintér-Press Kft.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Jászberény
térbeli vonatkozás Jászfényszaru
időbeli vonatkozás é.n.
Jellemzők
hordozó papír
méret 14,8 x 10,4 cm
kép színe színes
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Pintér-Press Kft.
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
azonosító 50100417674a
azonosító 50100417674b
leltári szám/regisztrációs szám 50100417674