Bibliai történet, II. rész : Mózes születésétől a Tóra befejezéséig

A Budapesti Izr. Hitközség Vallásoktatás kiadványai sorozat

szöveg

Hittankönyv az általános iskolák III-IV. osztályainak izraelita vallású tanulói számára
Részlet a könyv végéről: "Nebó hegyéhez érkeztek. Itt mondotta az Örökkévaló Mózesnek : Készülj halálodra ! A népet nem te vezeted be az országba. Emlékezz : Kádes vizénél nem szentelted meg nevemet. Ekkor szólott Mózes : Szemelj ki új vezetőt az én népemnek. Nehogy az Örökkévaló községe olyan legyen, mint a juhnyáj, melynek nincs pásztora. Felel az Ur : Vedd magadhoz Józsuát, Nun fiát. Ö lesz utódod. Avasd fel őt és tanítsd az igazságra és az istenismeretre. Mózes ekként cselekedett."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tárgy Budapesti Izraelita Hitközség
tárgy rabbi-vallástanár, rabbi tanárok, zsidó tanárok
tárgy Dr. József András hitk. tanfelügyelő
tartalomjegyzék
Izrael fiai Egyiptomban
Mózes születése
Mózes találkozik népével
Az égő csipkebokor
Mózes és Áron fáraó előtt
A tíz csapás
Az első peszach
Izrael átvonul a tengeren
Izrael fiai a pusztában
Harc Amalékkal
Jetró tanácsa
Izrael kiválasztása
A tíz parancsolat
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Az aranyborjú
Mózes tanítja Isten törvényeit
> Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat !
> Szentek legyetek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló!
A legfőbb imádság: Halljad, Izrael ! Az Örökkévaló a mi Istenünk ! Az Örökkévaló egyetlenegy !
A sátor-templom
A kémek
Korach lázadása
Mózes vizet fakaszt a sziklából
A honfoglalás első harcai
Bileám
Ünnepek
Szombat (Sabbat)
Peszah (Az elkerülés ünnepe. Szabadságünnep. A kovásztalan kenyér ünnepe. Chag hamacausz)
Sovuausz (Hetek ünnepe. Tóra adásának ünnepe. Zömán mátán tauroszénu. Zsengék ünnepe. Chág hábikurim)
Szukkausz (Sátoros ünnep. Betakarítás ünnepe)
Semini aceresz (Az őszi ünnepek sorának zárónapja)
Szimchász Tauró (Tóra ünnepe)
Raus hasonó (Újév, ítélet napja, kürtharsogás napja, a megemlékezés napja = jaum házikoraun)
Jaum kippur (Sábbász sabboszaun, engesztelés napja, ünnepek ünnepe)
Lág boaumer (Az ómer számlálás harmincharmadik napja)
Chanuka (Felavatás ünnepe)
Chámisó ószor bisvát (Tu bisvát)
Purim (Sorsolás ünnepe)
A pesti gettó felszabadulása (Január tizennyolc)
Gyásznapjaink
Tisó beóv (Áv hó kilenc)
Józsua Mózes utódja lesz
Ruben, Gád és Menasse törzsének kérelme
Mózes halála
teljes tartalomjegyzék
célközönség alapfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
kiadó Stephaneum
közreműködő József András szerk. (PIH)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1950-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 40 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára