Kertbarát Klub kiállítása 1985

kép

1968. február 12-én alakultunk a Megyében elsőként és országosan is az elsők között. Főbb tevékenységünk a kertészet, szőlészet és borászattal kapcsolatos ismereteink bővítése, gyakorlása, egymással annak megosztása és ami számunkra szintén fontos szerepet tölt be a klub életében, a barátkozás. Heti rendszerességgel találkozunk az Újkerti Közösségi Házban, hétfői napokon. Minden foglalkozáson szakmai előadás van, mely párosul kulturális programmal, jeles évfordulókról való megemlékezéssel, vetélkedőkkel stb. A Város vezetésével közösen koszorúzunk Nemzeti Ünnepeinken. Előadásokat neves szakemberek tartják, kik a Debreceni Egyetemről, ill. Budapestről jönnek hozzánk, de tagjaink is kiváló szakmai előadásokat tartanak. Évente több alkalommal gyakorlati bemutatókon veszünk részt Pallagon, illetve tagjaink kertjében./metszési bemutató, hajtásválogatás, zöldoltás, telepítés, stb./ Segítségre szoruló kertbarát társainkat nem hagyjuk magukra, megszervezzük és elvégezzük kertjükben a fontosabb kerti munkákat. Szakmai vezetőnk az utóbbi évtizedekben Dr. Pethő Ferenc nyugalmazott professzor volt, jelenleg Dr. Gonda István professzor, Dremák Péter tanársegéd és Dr. Rakonczás Nándor tanársegéd vannak segítségünkre. 2000-től bíróságon bejegyzett civilszervezet vagyunk, melynek következtében rendszeresen pályázunk az NCA-hoz, ahol is minden alkalommal pozitív elbírálásban részesültünk. Tagja vagyunk a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, részt veszünk a havi továbbképzéseken és a 3 napos országos találkozón és képzésen. Képviseltetjük magunkat és minden esetben szép eredményeket érünk el a Városi és Megyei Borversenyen és a Pálinka versenyen, segítjük a Megyei Szövetség munkáját és részt veszünk az általuk szervezett továbbképzéseken. Az Országos Kertvetélkedőre minden alkalommal benevezünk és országos első, ill. külön díjjal térünk haza. Éves rendszerességgel,/ már hagyományt teremtve ezzel/ rendezzük a Locsoló Bált és Kertész és Bor Bált, amire a megye kertbarát körei is meghívást kapnak , ilyenkor 100-nál is többen szórakoznak kulturáltan. Kapcsolatot tartunk Névadónk dédunokájával Mathiász Gáborral, rendszeres telefon összeköttetésünk van vele. Az ország szinte minden kertbarát körével van valamilyen kapcsolatunk, szorosabb kapcsolatot 36 kertbarát körrel tartunk. Az évfordulós ünnepeinkre a Megye valamennyi Kertbarát Vezetőit meghívjuk Évente hívunk meg az ország különböző helyén működő kertbarát kört szakmai és baráti találkozóra, mi úgyszintén ellátogatunk más kertbarát körökhöz. Jelenlegi taglétszámunk: 49 fő. 2011-ben Debrecen ad otthont a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetség 3 napos továbbképzésének, melynek szervezői és rendezői a Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt körünkbe, aki szereti a természetet, kertészetet és a kulturált szórakozást, tagként és vendégként egyaránt. Török Károlyné, titkár

1968th February 12 Established in the Shire between the first and one of the first country-wide . The main activities of the horticulture , viticulture and wine-growing expansion of our knowledge , exercise, and what each of us sharing also plays an important role in the life of the club , the fraternization . Weekly meeting with the new Garden Community Centre , Mondays . Professional and occupational performance is combined with a cultural program to commemorate prominent anniversaries , competitions , etc. . The wreath used jointly led by National City Ünnepeinken . Courses are well-known experts , who are the University of Debrecen , respectively. Budapest to come to us , but our members are also excellent professional lectures . Several times a year we take part in practical demonstrations Pallag or members garden garden -friendly. / Pruning demonstration , drive selection , green grafting , planting, etc / do not leave our people in need of help themselves , organize and carry out their garden gardening is more important . Professional leaders in the last decades was Dr. Francis Pethő retired professor , is currently Professor Dr. István Gonda , assistant professor , and Dr. Peter Dremel are helpful Rakonczás Belgrade assistant professor . We are a registered NGO in court since 2000 , resulting in systematically applying for the NCA , where every time we have a positive footing . We are members of the National Association of Gardeners and Garden Friends , we participate in monthly trainings and the three -day national meeting and training. Represented in ourselves and in each case we get good results out of the City and County Wine and Spirits Competition tournament, helping the County Association's work and take part in the training courses organized by them . The National Kertvetélkedőre every time nominees nationwide and first , respectively. discussed with a special prize home. On an annual basis , / have tradition started with / arranged Watering the Garden and Wine Ball and Ball , which the county garden circles of friends will be invited , in this case 100 -plus people to amuse themselves in a civilized manner . We contact our namesake great-grandson Mathiász Gabor regular telephone communication with him. In almost every country there is a range of garden friendly relationship , we are closer contact base 36 garden -friendly. The Anniversary ünnepeinkre the county each year we invite all Garden Lovers Leaders call it in different place of the country round garden friendly professional and friendly meeting , we also visit other garden -friendly distribution. Current number of members : 49 people. In 2011 Debrecen is home to the National Association of Gardeners Gardeners and three days of training , with the organizers and director of the John Debrecen Mathiász Central Garden Lovers Club. We welcome all our visitors in our field who loves nature , horticulture and cultured entertainment , both as a member and a guest. Turkish Károlyné , Secretary

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://www.kertszovetseg.net/tags.php?tag.8
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Kertbarát Klub kiállítása
felhasználói címke Kertbarát Klub, Debreceni Művelődési Központ
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Újkerti Közösségi Ház
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Debrecen
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Debrecen
dátum 1985-09-17
létrehozás dátuma 1985-09-17
hivatalos kibocsátás 2014-04-14
időbeli vonatkozás 1985.09.17
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
méret min: 224 KB- max: 605 KB
kép színe fekete-fehér
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Debreceni Művelődési Központ