Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.11.02. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Gróf Festetics Ella, a gazdászok és a csónakház. Múlt számunkban megírta a Keszthelyi Hírlap, hogy a Balaton partján épül az új csónakház és, hogy a gazdászok is segítik azt építeni. Azóta cikkünk nyomán ez a kis építkezés szinte helyi nevezetességűvé nőtte ki magát, és délutánonkint nagyon sokan irányítják sétájukat az épülő csónakház felé. A héten nagyon illusztris vendége volt az építkezésnek: Festetics Ella grófnő, akitől már megszokta a város, hogy minden szép és jó ügye iránt pártfogó és jóakaratú lelkesedéssel érdeklődik. A grófnőnek Groftits tanár mutatta be a dolgozó gazdászokat és az építkezések menetét. A grófnő örömét fejezte ki a látottak felett és jó sokáig időzött az építkezés helyén. Gróf Festetics Ella ezzel is tanújelét adta, hogy városunk minden ügye-baját tudja. Ennek a meleg érdeklődésnek következménye az az érzelem, mely a grófnő iránt az egész város közönségében mélyen és igazán él: a tisztelet, a szeretet, a ragaszkodás érzése.

A balatoni állami móló fölmérési munkálatait Szilágyi Gyula mérnök már teljesen befejezte, s a mérnöki munkálatokat felvitte a minisztériumba, hogy azok alapján a költségvetést elkészítsék. Kilátásunk van arra, hogy a gőzhajókikötő építését már 1914. év folyamán megkezdik.

ad_KH131101

Matuzsálemi házasság. Zalabárdiban Béka Nagy András 88 esztendős jómódú földmíves polgár feleségül vette Erbók Sára nevű 85 éves gazdasszonyát. A magas korban kötött frigy rugója a hála. Erbók Sára Béka Nagy Andrást hosszas betegségében odaadóan és sikerrel ápolta. Vett értesüléseink szerint a „fiatal” házasok nászútra nem mennek.

Tűz Zalaszántón. Múlt kedden nagy tűz volt Szántón. A falu déli sarkán pont délben kigyulladt egy ház és csakhamar 4 ház és az összes melléképületek lángban álltak. Vízhiány miatt nehezen ment az oltás. A tüzet játszó gyermekek okozták.

Tizenhárom éves anya. Mészáros Éva 13 éves leány október hó 18-án, a szekszárdi kórházban egy teljesen kifejlett fiúgyermeknek adott létet. Az orvosi bülletin szerint: „Anya és gyermeke, a körülményekhez képest jól érzik magukat.” Az apa azonban nem, mert ellene megindították a bűnvádi eljárást.

footer_KH131101

 
Fejér György Városi Könyvtár PDM