Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. január 4.

2021.01.04. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Római lelet Szigligetben. Gróf Esterházy Pál szigligeti birtokán, az u. n. Rózsahegyen szőlő alá forgatnak. A múlt hét folyamán a forgatók egy nagy római temetőt ástak fel, amelyben a nagymennyiségű csontváz mellett római karpereceket, fibulákat stb. találtak. Az érdekes leleteket a főúr őrzi.

Nagylelkű adomány. Puly István orvos a Keszthelyvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság pénztárnoka, még a múlt év folyamán egy több száz koronát érő szakkönyvtárat ajándékozott a Keszthelyi Iparos-ifjak Önképző körének, mely szakkönyvtár felöleli az összes iparágakat és hasznos eszközül szolgál az iparos ifjúság továbbképzésére. A szakkönyvtár elhelyezésére szolgáló díszes szekrényt is a nemesszívű adományozó készíttette saját költségén. Az Iparos-ifjak Önképzőköre elismerése és hálája jeléül Puly Istvánt a múlt december 7-én tartott közgyűlésén, egyhangú lelkesedéssel a Kör örökös dísztagjául választotta, s az erről szóló okmányt egy küldöttség fogja neki legközelebb átnyújtani.

kh_140104_ad

Tejvizsgálat. Múlt hó 31-én Tóth Ede vegyészmérnök a keszthelyi vegyvizsgálati állomás küldöttje a keszthelyi piacon ellenőrző szemlét tartott. Az ellenőrző vegyész 9 gyanús mintát vett, és 60 liter tejet azonnal megsemmisített. A 9 mintából 7 feltétlen rossz, 2 minta vizsgálat alatt áll. Ugyan aznap délután Tóth Ede – Farkas Kálmán tb. főszolgabíró kíséretében a helybeli kereskedésekben az élelmiszereket vizsgálta meg és semmi rendelleneset sem talált, megvizsgálta a hentesek gyártelepeit, itt azonban undorító piszokra találtak egyik helyen, és hamisított szafaládét, melyet burgonya keményítővel szaporítottak és piros festékkel festették a húst. Neveket egyelőre nem említhetünk, míg a vizsgálat a teljes valót ki nem deríti.

A család becsületéért. Karácsony előestéjén nagy társaság borozott a muraszentmáriai korcsmában. Csöndben kvaterkáztak az emberek, mígnem Ködmenec János 66 éves gazda kötekedni kezdett Krakán János fiatal legénnyel. Valami régi neheztelés lehetett köztük, mert folyton a legény családját ócsárolta. Krakán egy ideig tűrte a dolgot, de végre elhagyta a béketűrése, felnyalábolta az öreget és kidobta az utcára. Ködmenec oly súlyos belső sérülést szenvedett, hogy nem bíznak a felépülésében. A vizsgálat megindult.

Farsangi bál. A balatongyörki ifjúság folyó hó 6-án, a „Park”-szállodában farsangi bált rendez. A tiszta jövedelmet a templom díszítésére fordítják.

kh_140104_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 1. szám – 1914. január 4.

Fejér György Városi Könyvtár PDM