Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. február 1.

2021.02.01. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Beszélő mozi. A Hungária mozgóban 1914. évi február hó 9-én, este 5, fél 7 és 9 órakor Edison remekét: A beszélő mozgóképet, a huszadik század legnagyobb csodáját mutatják be. – A kép nemcsak mozog, hanem élethűen beszél, énekel és muzsikál.

A Balaton tanulmányozása. Az idei hideg télen a Balaton teljesen befagyott, és az óriási jégtömegen rendkívül érdekes alakulatok és természeti jelenségek vannak, amelyeknek tanulmányozására sűrűn rándulnak ki a fővárosból tudósok, tanárok és egyetemi polgárok. A természetvizsgálók egyúttal megfigyelik a téli halászatot is, amely messze földön páratlan a maga nemében. Az idén rendkívül érdekes rianásokra van kilátás, amelyeknek a megfigyelésére leutazik Lóczy Lajos egyetemi tanár is, a geológiai intézet igazgatója, a Balaton legalaposabb ismerője.

kh_140201_ad

Ritka madár a Balatoni Múzeumban. Az elmúlt hét folyamán ismét egy ritka madár került a Balatoni Múzeumba. A csont-tollú madár ez (Ampelis garrulus), mely Vilim Péter szíves ajándéka. Ez a szép madár északon, a sarkköri tájak mocsaras, nedves talajú fenyőerdőiben tartózkodik, úgy Európában, mint Ázsiában és Észak-Amerikában. Hazájából némelyik években délibb tartományokba vándorol, s a téli hónapokban – különösen szigorú telek alkalmával – nálunk is előfordul. Tavaszra visszatér hazájába. Rendetlen megjelenése többféle babonás hiedelmet kelt: háborút, döghalált, s más effélét jósolgatnak láttára. A madár valamivel kisebb a seregélynél; tollazata finom, selymes; fején jókora bóbita; főszíne vöröses szürke; torkán fekete folt; farka fekete, hegye sárga; farkalja vörösesbarna; szárnyán fehér csík és sárga hosszanti foltok; az öregek másodrendű evezőinek hegyén élénkvörös, viaszfényű, csontszerű nyúlványok; ugyanilyenek néha a faroktollak hegyén is; csőre fekete. Az elfogott példány nőstény. Kitömés végett elküldték Lendl Adolf műtömő intézetébe, Budapestre.

Vásároljunk árvízbélyeget. Hazánk árvíz által sújtott vidékein ezer és ezer szerencsétlen honfitársunk a végső nyomorral küzd, s az éhhalál veszedelmének néz elébe. A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium által kibocsátott árvíz-bélyegekből befolyó adományok ezen szerencsétlen honfitársaink segélyezésére szolgálnak. Az árvíz-bélyegeket minden postahivatalnál s a postai értékcikkek árusítóinál kaphatók s a rendes postai értéken felül az árvízkárosultak javára adományként csupán 2 fillér fizetendő. Kérjük a. m. t. közönséget, hogy postai küldeményeinek bérmentesítésére vásároljon és használjon árvízbélyegeket. Csekély 2 filléres adományaival árvízsújtotta, nyomorgó honfitársaink szomorú sorsán fog enyhíteni.

kh_140201_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 5. szám – 1914. február 1.

Fejér György Városi Könyvtár PDM