Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017–2025)

A magyar kormány még 2015-ben döntött arról, hogy szükséges elkészíteni egy digitalizálási stratégiát, amely egy hosszútávú tervként átfogja az egész magyarországi közgyűjteményi intézményrendszert. A stratégia megalkotásában a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, a piaci, a civil és a tudományos szféra szereplőinek bevonásával a Forum Hungaricum szakemberei is részt vettek. A stratégia a Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként készült el 2017-ben. A véglegesítést párbeszéd és társadalmi egyeztetési folyamat előzte meg.

A stratégiának célja biztosítani a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáférését a társadalomhoz. További jelentős célkitűzése, hogy a hagyományosan elsődleges feladatnak tartott állományvédelmi digitalizálás kiegészüljön a felhasználói szempontokat figyelembevevő, közzétételi célú digitalizálással, amely elősegíti az egész magyar kulturális örökség digitális archiválásának dinamizálását, hozzájárulva az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlődéséhez, közvetve pedig a gazdaság élénkítéséhez. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó, leginkább kutatott, legértékesebb, legveszélyeztetettebb dokumentumok kerülnek majd digitalizálásra. A szemléletváltás következtében – a remények szerint – megújul a közgyűjteményi terület hagyományos feladatrendszere, amely eddig a gyűjtés, megőrzés, bemutatás hármasára épült. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása vélhetően átformálja a közgyűjtemények önképét és társadalmi megítélését is. A stratégiától elvárás, hogy a megvalósításának első szakaszában, 2020-ig a közgyűjtemények digitalizált állományának – a teljes digitalizálandó állományhoz képest – meg kell közelítenie az ötven százalékot, és ezeket a digitális tartalmakat a Belügyminisztérium koordinálásával készülő Nemzeti Adattár Projekt (NAP) nevezetű közös keresőfelületen is el lehessen érni. A közgyűjteményi szféra a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb tartalomszolgáltatója, ezért cél, hogy a Digitális Oktatási Stratégiához igazodva negyven százalékkal emelkedjen a közgyűjteményi tartalmakra épülő digitális tananyagok száma, és jelentősen nőjön a közgyűjtemények tartalomszolgáltatását igénybe vevő felhasználók száma. 2025-ig, a megvalósítás második szakaszában cél az audiovizuális archívumok tartalomszolgáltatásának teljes körűvé válása, és létre kell jönnie egy folyamatosan működő webaratás szolgáltatásnak a Kárpát-medence egész területén. Az Országos Széchényi Könyvtár 2017 áprilisától az Országos Könyvtári Platform (OKR) projekt keretében elkezdett kísérletezni a webarchiválás technológiájával az internetes források hosszú távú megőrzésének érdekében. A 2018 végéig tartó alprojekt informatikai hátterét a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) biztosítja. Ennek a kutatási és fejlesztési munkának az a célja, hogy megalapozza a leendő Magyar Internet Archívum (MIA) feltételeit. A MIA nyilvános demoarchívumában – az OSZK webkönyvtárosai kérésére – megtekinthetőek a Forum Hungaricum és a jogelőd Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet weblapjai.

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásában nagy szerep jut az ún. ágazati aggregátoroknak, amelyek az állam által dedikált szervezetként segítik a közgyűjteményi és közművelődési területek egy meghatározott szegmensének digitalizációs tevékenységét. Ágazati aggregátori feladatokat az következő intézmények kaptak: a könyvtári ágazatot az Országos Széchényi Könyvtár, a múzeumi ágazatot a Magyar Nemzeti Múzeum, a levéltári ágazatot a Magyar Nemzeti Levéltár az audiovizuális archívumok, mozgóképek ágazatát a Magyar Nemzeti Filmarchívum és Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Archívuma közösen, valamint a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia révén − közfeladatként – a Forum Hungaricum is ágazati aggregátori szerepkört kapott. Működési területéhez az egyéb (kulturális) intézmények, kiemelten egyházi fenntartású intézmények tartoznak. A Forum Hungaricumnak jelenleg önálló gyűjteménye − az általa fenntartott ózdi Digitális Erőmű és Nemzeti Filmtörténeti Élménypark saját gyűjteményeit leszámítva −  nincs, szakmai kapacitásának nagy részét az aggregátori feladatok ellátására tudja fordítani. A Forum Hungaricum működési területének meghatározása nem a közgyűjteményi terület hagyományos felosztása (könyvtár, levéltár, múzeum, audiovizuális archívum) szerint történt, hanem gyűjtőkörét elsősorban a tartalom unikális jellege, specialitása, egyedisége határozza meg. A Forum Hungaricum alapelve az információhoz való hozzáférés biztosítása, célja a társadalmi emlékezetrendszer kiemelkedő fontosságú kulturális intézményeiben őrzött, a mindenkori múlt különböző formátumú emlékeinek digitális másolata létrehozásában és feldolgozásában való közreműködés, a keletkezett digitális tartalmak megőrzése és hozzáférhetővé tétele. Működése formáját tekintve – a saját állandó szakemberállománya mellett – az országos közfoglalkoztatói státuszára alapul.

Szüts Etele