Pünkösd szentsége a Józsai Közösségi Házban

Molnár V. József néplélekrajz-kutató előadása

kép

"Nyissunk be a cselekvés ajtaján" E szavakkal kezdte, és ugyanezekkel a szavakkal fejezte be a Józsai Turul Hagyományőrző és Kulturális Egyesület meghívott vendége Molnár V. József, Pünkösd szentsége című előadását. A Kárpát hazában Erdély az a hely, ahol a magyarság műveltségét, ősi tudását, a lehető legteljesebben meg tudta őrizni. Az 1568. évi tordai országgyűlés adta a világ első vallás türelmi rendeletét, és itt kötött alkotmányos szövetséget a magyar (és székely) a szász, és a román. Ebben az időben, a háromfelé szakadt hazában, éppen az önálló Erdély volt az a hely, ahol maradéktalanul magyar lehetett a magyar. A csíki székelyek, a moldvai csángók mára már több százezressé duzzadt serege minden évben elgyalogol Csíksomlyóra a csodatevő Szűzhöz, Boldogasszonyhoz, a ferences templom kegyszobrához, akit a gyimesi csángók Babba Máriának neveznek, csakúgy, mint a csíki székelyek. Elgyalogol, hogy hálát adjon, hogy lelke rendeződjék, hogy megerősödjék hitében, hogy az idegenné váló hazájában is magyar tudjon maradni. Gyimesben és Csíkban a Holdnak is Babba a neve, a Napbaöltözött Asszonyt, Máriát a Hold idézi meg, miképpen az Ő szent fiát, Jézust, a Nap "hozza el" minden hajnalon. E tájon sokan vélik úgy, hogy a keresztény embernek - Isten akaratából - részt kell vállalnia Krisztus áldozatában. Erről vall a csíksomlyói Jézus-hágó egyik stáció kövének szövege is: "Keresztviselő Krisztusom tanítsd meg székely népemet, hogy nagy lélekkel hordozza keresztjét." Itt napjainkban is tudják és élik, hogy újult élet csak áldozatból sarjad s szökkenhet az égre. Csíksomlyó Erdély magyar népének, s a moldvai csángóknak is a Teremtő adta biztonság. Csíksomlyó pünkösd ünneperejével, a ferences templom Babba Mária kegyszobrával a magyarokat hívja. A zarándoklatot a gyergyóalfalusiak vezetik. Gyalog jönnek ők is kereszt és zászlók alatt, a többség székely viseletben. Jönnek lovon is, miképpen a régiek. 1567-ben János Zsigmond a gyergyói és a csíki székelyeket erőszakkal unitáriussá akarta "téríteni", de a gyergyóalfalusi István pap sereggé szervezte a székelyeket, és legyőzték a létszámban és fegyverzetben erősebb ellenséget. Ettől a győzelemtől kezdve, Babba Mária pünkösdi ereje minden évben hívja a környék magyarjait. A kegyszobor sok csodát tett már. Vakok látnak, bénák járnak, halálos betegek gyógyultak meg. A régi öregek szerint a kegyszobor minden veszély előtt könnyezett. (Legutoljára éppen 1920. június 4-én, a Trianoni diktátum életbelépésének napján). Hiába dúlt itt tatár, török, a szobor maradt. Az egyik legendában a tatár kán karddal vágott Mária arcába, amelyből vér serkent, mire a tatárok elmenekültek a környékről, és onnantól messzire elkerülték a templomot. A kommunista diktatúra is mindent megtett, hogy a kegyszobrot ne látogassa pünkösdkor senki sem. Hadgyakorlat címen katonák és szekusok szállták meg a környéket és zaklatták a zarándokokat. A zarándokok azonban tudták, hogy Asszonyuk velük van, jobbján István, balján pedig László, a magyarok két szent királya. És a szobor (a székelyekkel és a csángókkal együtt) még mindig a helyén van, de hol vannak már a tatárok, a törökök, hol vannak a Habsburgok és hol van Ceausescu? Gyimesben, a széphavasi kápolna romnál, (a hagyomány szerint itt találkoztak a moldvai csángók, s a csíki székelyek amikor a pünkösd búcsúra mentek) jelenleg a kápolna újjáépítése zajlik. A román hatóságok két évig nem voltak hajlandók az építési engedélyt megadni, de a kápolna építése így is elkezdődött. Mikor látták a hatalmas összefogást - azt megakadályozni nem tudván - megadták az engedélyt. Ebből egy tanulságot mindenképp levonhatunk. Semmilyen hatóságtól nem fogadunk el parancsot. Csak azt, ami odafentről jön.

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://www.jozsanet.hu/site.php?data[function_id]=7&data[id]=2503
kapcsolat http://www.jozsanet.hu/site.php?data[function_id]=7&data[id]=2495
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Molnár V. József néplélekrajz-kutató előadása a Józsai Közösségi Házban
felhasználói címke Pünkösd szentsége, Molnár V. József, néplélekrajz-kutató, előadás, Debreceni Művelődési Központ, Józsai Közösségi Ház
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző DMK Józsai Közösségi Ház
kiadó Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Józsai Turul Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, Molnár V. József néplélekrajz-kutató
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Debrecen - Józsa/Józsai Közösségi Ház
térbeli vonatkozás Debrecen - Józsa
dátum 2013-04-25
létrehozás dátuma 2013-04-25
hivatalos kibocsátás 2014-03-20
időbeli vonatkozás 2013.04.25.
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
kép színe színes
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ, Józsai Közösségi Ház
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Debreceni Művelődési Központ belső archívum