FIN - Forradalmi Ifjúsági Napok rendezvényei 1985

kép

A forradalmi ifjúsági napok vagy Forradalmi Ifjúsági Napok (FIN), más néven „forradalmi tavasz” 1967–1988 között a KISZ által szervezett tavaszi ünnepségsorozat volt. A Kádár-rendszer propagandagépezete a FIN keretében igyekezett összekapcsolni a ’48-as forradalomra emlékező március 15-ét az 1919. március 21-i Tanácsköztársaságról és az 1945. április 4-i fasiszta megszállás alóli felszabadulásról való megemlékezéssel. A forradalmi ifjúsági napokat a KISZ-en kívül a pártszervek (KB Agitációs és Propaganda Osztály, illetve a megyei, budapesti párt is) rendszeresen megtárgyalták. Az 1956-os forradalom leverése után március 15. félelmetessé vált a hatalom szemében. Kádár kormányzata 1956 decemberében rendeletileg visszaadta március 15-e nemzeti ünnep rangját, de 1957-ben ismét, öt nappal az ünnep előtt, mégis munkanappá nyilvánították, csak az iskolákban volt tanítási szünet. A levert szabadságharc újraindítását nem véletlenül erre a dátumra tervezték („Márciusban Újra Kezdjük”, MUK). Kádár Jánosék uralmuk során legalábbis ambivalensen viszonyultak a kokárdás ünnephez (netán (paranoiásan rettegtek attól), annak potenciálisan ellenzéki töltete miatt. A hatvanas évek elejétől iskolai ünnepségeket ugyan már országszerte tartottak, ám a felnőttek számára továbbra is munkanap volt a forradalom évfordulója. Az ifjúság újult érdeklődést mutatott március 15. iránt.Az 1848, 1919 és 1945 eseményeihez kötődő ünnepségek eltérő népszerűsége, a hivatalostól eltérő interpretációk fejtörést okoztak a hatóságoknak; ahogy az is, hogy míg március 15. iskolai szünnap volt, addig 21-én tanítás folyt az iskolákban. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda osztálya 1966 januárjában javaslat készített az 1967-es tavaszi ünnepségekről, a Forradalmi Ifjúság Hete megrendezésére. 1966 augusztusában a KISZ Titkársága márciusi évfordulókat április 4-ével összekötve, Forradalmi Ifjúsági Napok néven kívánta megszervezni a tavaszi ünnepségsorozatot. Ebben az öszvérmegoldásban március 15-ét mint csúcspont március 21-e, a Tanácsköztársaság emléknapja követte, majd április 4-e zárta, „szerves egységbe állítva 1848 és 1919 örökségét a jelennel”. A KISZ védnöksége alatt 1967 és 1987 között rendezték meg a forradalmi ifjúsági napokat. 1987. december 15-én az MSZMP Politikai Bizottságának határozata ismét piros betűs ünneppé nyilvánította március 15-ét; az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben pedig hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánította.

The revolutionary youth days or Revolutionary Youth Days (FIN ), also known was organized by the Communist Youth League spring celebrations from 1967 to 1988 , " Revolution in the Spring ." The Kádár regime 's propaganda machine is trying to connect March 15 to March 1919th dated 21 Council Republic and exemption from the fascist occupation in April 1945. 4 of liberation in commemoration of the '48 revolution memory under the FIN. [ 1 ] The revolutionary youth days out of the Communist Youth League , the party organs ( Agitation and Propaganda Department and the county party in Budapest ) discussed regularly . After the 1956 revolution was defeated on March 15 became the frightening power of the eyes . Kadar 's government in December 1956 decree gave back March 15 national holiday in rank , but in 1957 again , five days before the holiday, but a working day is declared , it was only in schools during school holidays . [ 2], the suppression of freedom restarting accidentally designed for this date ( " Let's start again in March ," MUK ) . In Janos Kadar their rule at least ambivalent attitude towards the kokárdás celebrations (or even ( paranoid terror from [ 3 ] ) , because of its potentially oppositional meaning. Early sixties, school festivities come across the country were held , but for the adults continued to work on the revolution anniversary . The youth showed a renewed interest in Iran on March 15 [ 2 ] related to the 1848 , 1919 and 1945 sessions of the celebrations of different popularity, different from the official interpretations have caused trouble to the authorities. ; What is more, while the school was closed on March 15 , while 21 was teaching in schools . [4] The class MSZMP Agitation and Propaganda in January 1966 a proposal drawn up by the 1967 Spring celebrations , the Revolutionary Youth Week meetings. [ 4 ] in August 1966 , the Communist Youth Secretariat in March anniversaries, April 4 , with connected , known as the Revolutionary Youth Days sought to organize the spring festivities . [ 4 ] In this March 15 öszvérmegoldásban than cusp 21 March , the Council of the Republic memorial Day followed on April 4 will be closed , " integrating the legacy set in 1848 and 1919 and the present " . [4] Organized the revolutionary youth days between 1967 and 1987 under the auspices of the Young Communist League . 1987th December 15 decision of the Political Committee of the MSZMP again declared a red letter feast March 15 ; the new democratically elected Parliament in 1991 and was declared an official national holiday . [ 5 ]

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://hu.wikipedia.org/wiki/Forradalmi_ifj%C3%BAs%C3%A1gi_napok
kapcsolat http://www.c3.hu/scripta/beszelo/98/03/idus.htm
kapcsolat http://www.sokkaljobb.hu/content/45-forradalmi-ifj%C3%BAs%C3%A1g-napok
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Forradalmi Ifjúsági Napok
felhasználói címke Forradalmi Ifjúsági Napok, Debreceni Művelődési Központ
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Újkerti Közösségi Ház
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Debrecen
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Debrecen
dátum 1985-03-15
létrehozás dátuma 1985-03-15
hivatalos kibocsátás 2014-04-15
időbeli vonatkozás 1985.03.15
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
méret min: 211 KB- max: 283 KB
kép színe fekete-fehér
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Debreceni Művelődési Központ