Versek zenéje - Kecskés András előadás 1986

kép

Kecskés András Kecskés András 1940. május 06., Szolnok - -, középiskolai tanár, tudományos főmunkatárs Szülők: Kecskés Lajos pénzügyi főelőadó, Máthé Irén tanár. Nős, felesége Dobóvári Erzsébet Országos Közoktatási Szolgáltatási Intézmény főmunkatársa (kémia). Gyermekei: Balázs 1966, zeneszerző, zenetanár. Kornél 1970, matematikus. Tanulmányok: 1963 – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-francia szak; Tudományos fokozat: 1979 – irodalomtudományok kandidátusa. 1981 – aranygyűrűs bölcsészdoktori cím (“Sub auspiciis Rei Publicae”). Élete: 1963-ban tanár a pápai Türr István Gimnáziumban, 1965-től a várpalotai Thuri György Gimnáziumban. 1977 után tudományos munkatárs, 1982-től tudományos főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetnél. 1990-től a Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1993 és 1997 között a Miskolci Egyetemen, 1994-től Károli Gáspár Református Egyetemen a magyar verstan témakörében megbízott előadó, egyetemi adjunktus. Társadalom, közélet: előadásokat tart középiskolai magyartanárok szakmai továbbképzésén. Közreműködik a magyar irodalmi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szakmai bizottságában. 1981 és 1994 között a Magyar Tudományos Akadémia Verstani Munkabizottságának titkára. Kutatási területek: magyar verselmélet, magyar verstörténet, a magyar verstan története. Díjak, közélet: 1970 – Várpalota Emlékplakett arany. 1974 – Vajda Péter Művelődési díj. Művek: 25 magyar vers. Veszprém, 1974. (Veszprém megyei pedagógiai kiskönyvtár, 9.) – A vers hangzásvilága. Bp., 1981. – A magyar vers hangzásszerkezete. Bp., 1984. (OPUS Irodalomelméleti Tanulmányok, 8.) – Versek tükre. Veszprém, 1985. (Megyei Pedagógiai Körkép kiskönyvtára, 26.) – A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektől 1898-ig. Bp., 1991. – Tengertánc. (Társszerző.) Bp., 1984. – Kis magyar verstan. (Társszerző.) Bp., 1984. Szt.: Magyar verstani szöveggyűjtemény I. (Társszerkesztő.) Bp., 1999. Cikkek, tanulmányok: közel 80 írása jelent meg különböző szakmai folyóiratokban. Irodalom: Új magyar irodalom lexikon. Bp., 1994. Cím: 2030 Érd, Szovátai u. 17/A. Tel: 23/376–918. Forrás: Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 2001.

Andras Kecskes Andras Kecskes May 06, 1940 , Szolnok . - - high school teacher , senior research fellow Parents: Louis Kecskés Chief Financial lecture , Professor Irene Mathe . He is married to Elizabeth Dobóvári National Education Service Institution Senior Fellow ( Chemistry ) . Children : Balazs 1966 , composer and music teacher. Kornel 1970 , a mathematician. Education: 1963 - Eötvös Loránd University, Faculty of Arts, Hungarian- French trade ; Degree: 1979 - Ph.D. in literature . 1981 - gold ring Ph.D. , (the " Sub auspiciis PubliCare Rei "). Life: 1963 Teacher of the papal Türr Stephen High School from 1965 to Várpalotai Thuri George High School . After 1977 Scientific Associate, Senior Research Fellow from 1982 to Literary Studies Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 1990 from the Eötvös Loránd University , between 1993 and 1997 at the University of Miskolc, 1994, Karoli Gaspar Reformed University lecturer , assistant professor in charge of the subject of Hungarian prosody . Society and public life : lectures Hungarian secondary school teacher training . With the Hungarian National Secondary School Literary Competition professional committee. Between 1981 and 1994 the Hungarian Academy of Sciences Poem Work Committee Secretary . Research fields: Hungarian poetry theory , history of Hungarian poetry , history of Hungarian prosody . Fees and Public Life : 1970 - Commemorative Plaquette Várpalota gold . 1974 - Peter Vajda Cultural Award . Works : 25 Hungarian poetry . Veszprém, 1974 ( Veszprém county pedagogical small library , 9 ) . - The sound of his verse . Budapest, 1981 - . Hungarian poem sound structure . Budapest , 1984 ( OPUS Literary Theory Studies , 8 ) - . Poems mirror . Veszprém , 1985 ( County Educational Panorama of small libraries , 26 ) - . Hungarian poem theoretical thinking history from the beginning until 1898 . Budapest, 1991 - . Tengertánc . ( Társszerző. ) Budapest, 1984 - . Little Hungarian prosody . ( Társszerző. ) Budapest, 1984 St. . Hungarian prosody text collection I ( Társszerkesztő. ) Bp 1999th Articles and notes : nearly 80 articles were published in various professional journals. References: New Hungarian literary lexicon. Bp 1994th Address : 2030 , Szováta u. 17 / A Tel: 23/376-918 . Source: Veszprem contemporary biographical lexicon. Bela Varga Editor . Veszprém, 2,001th

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://www.jmvk.papa.hu/arckep/kecskes_andras
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Versek zenéje - Kecskés András előadása
felhasználói címke Újkerti Közösségi Ház, előadás, versek
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Újkerti Közösségi Ház
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Debrecen
dátum 1986-04-25
létrehozás dátuma 1986-04-25
hivatalos kibocsátás 2014-04-15
időbeli vonatkozás 1986.04.25
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
méret min.: 551KB
kép színe fekete-fehér
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás http://www.debrecenimuvkozpont.hu/?page=hir&hid=188