Sakktábor

kép

A sakk, napjaink egyik legnépszerűbb játéka és egyben a legnehezebb több milliós kombinációs lehetőségeivel. A sakkot egész életen át kell tanulni. Nincs életkorhoz kötve, bárki játszhatja. A sakk több ezer éves története a legendák világába nyúlik vissza. Történt pedig, hogy Indiában egy rádzsa nagyon unatkozott. Ezért egy brahim megalkotta neki a sakkjátékot. Amikor a rádzsa megkérdezte, mit kér a játékért jutalmul, a brahim így felelt: - Tégy a sakktábla első kockájára egy búzaszemet, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet és így tovább, minden kockára kétszer annyit, amennyi az előtte lévőn volt. Amennyire a búzaszemek száma a duplázás folytán a 64. kockára nő, annyi búzaszem legyen a jutalmam. - Szerény kérés! - mosolygott a rádzsa, de a brahim nem akart semmi mást, így a király előhívta a kincstárnokot, hogy teljesítse a kérést. Hamar kiderült aztán, hogy ennyi búza a világon nincs, nem is volt, és valószínűleg soha nem is lesz (legalábbis egyszerre, egyazon időben; egyazon helyen pedig végképp nem). A sakk személyiség- és képességfejlesztő hatása közismert. Fejleszti: - vizuális memóriát - absztrakciós készséget - matematikai gondolkodást - képzelőerőt - kreativitást - problémamegoldó képességet Lehetőséget biztosítunk eszközeinkkel kötetlen sakkozásra és elméleti képzés keretében ismertetjük meg az érdeklődőket a sakkjáték rejtelmeivel. Minden sakkot szerető érdeklődőt várunk foglalkozásainkra.

Chess , one of today's most popular and also the most difficult game of multimillion combination possibilities. The chess whole lifetime to learn. Not tied to age , anyone can play . Thousands of years of history of chess dates back to the world of legends . And it happened that India is a very Raja bored. Therefore, a brahim created her chess game. When the Rajah asked him what he asks for the game as a reward , the Brahim said: - Take the first frame of a chessboard wheat grains , the second two, the third , four and so on, for every frame twice as much as they had before them . As far as the number of grains of wheat due to the doubling of the 64th cubes grow as much wheat grain in the reward. - In my humble request ! - The Rajah smiled , but did not want anything else Brahim , so the king called for the Treasurer to fulfill your request. Then it was quickly apparent that the world is not so much wheat , it was not , and probably never will (at least for a time, at the same time , and certainly not in the same place ) . The chess personality and skill-building effect is well known. Developer: - Visual memory - Abstraction skills - Mathematical thinking - Imagination - creativity - Problem solving We provide an opportunity with tools described in the context of informal chess and theoretical training to those interested in the mysteries of chess . All interested chess lover waiting Instruction .

Cím(ek), nyelv
kapcsolat www.debrecenimuvkozpont.hu/?page=statikus&statikus_id=227‎
kapcsolat www.lira.hu › Könyv › Szépirodalom › Felnőttirodalom › Regények‎
kapcsolat www.numero7.comnnumero7.comnww.numero7.com/search.pl?...
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Sakktábor
felhasználói címke sakk, tábor
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Újkerti Művelődési Központ
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Debrecen
dátum 2013-07-16
időbeli vonatkozás 2013.07.16
Jellemzők
hordozó papír
méret min.: 80KB
kép színe színes
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Debreceni Művelődési Központ feltöltött állománya