Felsőmagyarországi Tanügy

1938. III. évfolyam 14. szám

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy oktatás
tárgy tanügy
tartalomjegyzék
Felsőmagyarországi tanügy 1938.
Pedagógiai cikkek:
Atzél Béla: A rajz és ének szerepe a népoktatásban 1. 2. 11. 29; Néhány szó a pedagógiai szakkönyvtárakról 6. 128;
Ágoston Julián: dr. Az a bizonyos szakadék 6. 125;
Baghy Osvát: Az a bizonyos szakadék 6. 126.;
Baltazár Dezső: Az énektanítás célja 9. 201.;
Barabás Sándor: Az ünnepi hét és az iskola 12. 274.;
Bikki Béla: Világnézet és pedagógia 4. 73.;
Bögös János: Színes képek az iskolában 12. 271.;
Bőhm Péter: Az emlékezet szerepe a népiskolában 3. 51; Az emlékezet fejlesztése 4. 79.; Az intelligencia fogalma és szerepe a népiskolában 6. 121. ; A részletes tananyagbeosztás készítése 7. 8. 9. 10. 11. 145. 172. 193. 222. 246.; Faji érzés, nemzeti öntudat 15. 337.; Nemzetnevelő feladataink 17. 385.; Új tanév küszöbén 12. 266.;
Cseh Géza: Visszatérés a pedagógiai bírálatra 2. 32.;
Csürös Zoltán: Gyermekmegfigyelések 2. 3. 25. 60.;
Darvas János: A Himnusz és a nemzeti egység 17. 394.;
Dániel Miklós: Iskolám önmunkássága 4. 84.;
Dolák Árpád: A jó anya a jellemnevelés alaposzlopa 15. 341.;
Dúlfai Ádám: Beszéd a gyermekekhez 5. 115.;
Erdélyi Guidó: Az a bizonyos szakadék 7. 148.;
Göőz Pál: Két kérés az eredményesebb munkánk érdekében 5. 110.;
Harsányi István dr.Az utca helyesírása és az iskola 5. 101.;
Istók László: A helyesírás és a nyelvm. kapcsolata a többi tárggyal 11. 250.;
Kádár Antal: Az a bizonyos szakadék 7. 149.;
Kántor Mihály: Amagyar faluk és tanyák művelődési sorsa 8. 169.;
Kiss Erzsébet: Gyűjtsünk, hogy haladjunk 7. 153.;
Kléri János dr.: Mit tehet a tanító a kommunizmus leküzdésére 14. 318.; Pszichológiai tesztek a népiskolai tantárgyakról 5. 97.; Újszínű szülői értekezletek 9. 198.;
Kocsár István: A nép Az ember tragédiájában 15. 16. 18. 349. 376. 423.;
Kolláth Gyula: Időszaki összefoglalások 18. 416.;
Körmendi Károly: Óravázlat és nevelői hangulat 19. 435.;
Kőrösi János: Vöröskeresztes munkadélután iskolánkban 14. 321.;
Kraftsik János: Beszéd Anyáknapjára 8. 180.;
Krisó Dénes: A fogalmazástanítás az élet szemszögéből 15. 348.; A leventék a szociális nevelése 1. 4.;
Lázár C. János: Neveljünk bajtársiasságra 9. 196.; Több magyarságot 17. 391.;
Lemle Rezső: Bemutatóórán egy elemi iskolában11. 243.;
Leopold Rezső: Siketnémák iskolázása 10. 226.;
Lénárth József: Naplómból 10. 228.;
Mózner János: Anyagelosztás az osztatlan iskolában 7. 151. ; A továbbképő népiskolák reformja 11. 241. ; Szemléltetőgyűjtemény közös használatra 5. 103.;
Mózner Jánosné: Mit adjunk? 13. 289.;
Nagy Béla: Énekkarok a népiskolában 17. 18. 19. 387. 411. 438.;
Nemes Rudolf: A múlt és korunk iskolája 5. 100.; Énekkultúra falun 15. 343.;
Palos Bernardin dr.: Az a bizonyos szakadék 7. 149;
Papp Arzén: A lepergett tanév emlékeiből 12. 273.;
Reichmann Tivadar: A toll és szerszám az iskolában 13. 292.;
Rémán János: A Felvidék visszacsatolása után 18. 413.; Köszöntjük a főiskolai tanítóképést 3. 49.;
Rózsa József: Az irodalom és a könyvszeretetre való nevelés 18. 409.;
Sebestyén Lajos: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület 12. 13. 268. 294.;
Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkanap aa népiskolában 7. 164.;
Szotyori Nagy Márta: Megszólal a lélek9. 205.;
Szőke Andor: Köszöntjük a főiskolai tanítóképzést 1,; Kölcsey Ferenc, mint nevelői eszmény 14. 315.;
Tóth József: A tanítói továbbképzés szervezete 12. 13. 276. 296.;
Ujhelyi István: Iskoláink szociális munkássága 3. 56.; Vöröskeresztes munkadélután iskolánkban15. 344
Gyakorlati tanítások
Czeisler Ödön: István öcsémhez (Költeménytárgyalás) 15. 352;.
Horváthné Nagy Emília: Az ibolya (fogalmazás) 7. 161.;.
Magdó Mártonné: Számolás- mérés az I. osztályban 3. 64.;.
Miskolczy Kálmán: Énektanítás a IV. osztályban 8. 182.;.
Neumajer Oszkár: A kettős szentév (Alkalmi tanítás) 6. 136.;.
Somody József dr.: Visszaszerzett kincseink (alkalmi tanítás) 17. 397.;.
Stefán Béla dr. : Fogalmazás a III. osztályban 18. 425. .
Szőke Andor: Magyar és a magyarért (Alkalmi tanítás) 16. 371..
Tóth Mihály: Vázlatok a légvédelmi oktatás köréből 13. 14. 303. 327.
Iskolánkívüli népművelés
Borosnyay Károly: A kőolaj 17. 403.;
Mózner Jánosné: Március 15-i ünnepség az iskolán kívüli népművelésben 4. 90.;
Várhelyi Ilona: Üzenet (gyermekszíndarab márc. 15-re) 4. 87.;
Versek
Ágoston Julián: dr.: Sziromhullás 16. 369.;
Balázs Győző: Föl a szívekkel 12. 265.; Karácsony a tanteremben 19. 434.; Szent, csodás hangszer 5. 103.;
Buday István dr.: A hősök sírján 9. 200.; A lengyel testvérekhez 16. 364.; A teremtő álma 3. 55.;
Dolák Árpád: Találkozás névtelen kassai testvéremmel 14. 318.;
Gulyás József: A sárospataki áll. el. Iskola jubileumára 17. 396.; Rothermere Kassán 18. 419.;
Kiss erzsébet: gyermekarcok 13. 306.;
Kubinyiné Gombos Sarolta: Sursum corda 13. 291.; Pókhálószálak 18. 416.;
Lénárth József: Ronyva-patak 14. 325.;
M. Mikola Irma Margit: Karácsony 19. 442.;
Nyitrai Jenő: Könyörgés 2. 28.; 1938. november 2.;
Szencsák Mária: Ima 17. 394.;
Szigethy Ferenc: Borsod vármegye felszabadulása 7. 150.;
Sztankovicsné O. Márta: De megmaradt hitünk 15. 3436.;
Ujházy Irén: Az óvónőképzés 100 éves jubileumára 1. 10.; Anyák napjára 8. 177.;
Pedagógiai karcolatok és vegyes cikkek
Atzél Béla: Az Eucharisztia ünnepére 217,;
Balázs Győző: Az iskola, a jégpálya és a strand 82., Húsvét másodnapján 208., Nyári könyvtár a diákok részére 132.;
Balogh Jóózsef: Ingyen szórakozás 38.;
Bögös János: Kismagyarok a magyarokért 428.;
Bőhm Péter: Az igazság feltámadása 220., Hóman kulturminiszter távozása 220., Körzeti iskolafelügyelői értekezlet Miskolcon 112., Magyar ünnep 361., Napjaink hieroglif írása 36.,
Dániel Miklós: A gyermek szerepe az idegenforgalomban 205.;
Dobos László: A borsodmegyei pedagógiai szemináriumok 54.;
Dombrády Alajos: Detektív az iskolában 34.; Tanulmányi séta egy polgári iskolában 157.;
Dorcsák József: Az A-B-C-s könyv ereje 231.; Jancsi nem megy B-ba 85.; Vázlat nélkül 402.;
Gabona Béla dr.: A tanulóifjúság úsznitudása 443.;
Gubertsik Jenőné: Kereszt a tanteremben 305;
Herczeg Elemérné: Öltözzünk magyarosan! 326.;
Horvölgyi Istvánné: Naplómból 185.;
Kávay Gáspár: Vezessünk gyermekzarándoklatot a Szent Jobbhoz 107.;
Kisida Ferenc: A sorompó 62.;
Krisó Dénes: Karácsonyi gondolatok 442.;
Kovács János: Emlékezzünk 8.; Széljegyzet 136.;
Leviczky István: Karácsony az iskolában 40.;
Marton László: Komáromi János emlékezete 364.;
Miskolczy Kálmán: Szeptember elején 298.;
Mózner János: Zempléni tanítók kerékpáros tanulmányútja 281.; Magyar szívek nyílnak a kisállomás iskolájában 362.;
Náday Kálmán: Egységes magyar Himnusz 421.;
Neimann Ferenc József: Egy német tudós levele a sárospataki ifjúsághoz 177.;
Orosz István: A Himnusz dallamának ismétlése347.;
Papp Arzén: Új történelemtanítás.;
Siposs Jenő: Díszgalambok az erkölcsnevelés szolgálatában 160.;
Somody József dr.: Helyzetjelentés Délről 366.;
Stefán Béla: Kassa karácsonya 1918-1938 446;
Szentgyörgyi József: Nemz6eti karácsonyfánk alatt 433.;
Szőke Andor: Emlékezzünk 219.;
Vitéz Szurmay Sándor báró: Levél a szerkesztőhöz 8.;
Sztankovicsné O. Mária: Levél a szerkesztőhöz 417.;
Zeke Gábor: Amire büszkék lehetünk 15.; Dr. Mauks Ernő nyugalomban 225; Egy tanulmányi kirándulás 378.;
Ifjúsági irodalom
Átányi István: Északi hűsg 229;
Baloghy Mária: Babakönyv 156;
Bárány Ferenc: Jó szerencsét! 230.;
Dániel Anna: István király útja 369.;
Fertsek Ferenc: Fickó meg a többbiek 77.;
Harsányi Zsolt: Sacra Corona 301.
; Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar 301.;
Jánosi György: A láthatatlan szélmalom 419.;
Jégh Gyula: Az élő mítosz 279.;
Kaposi- Klaszek Ödön: Kerékpáron Afrikába 279;
Kastner Erich: Emil meg a három ikergyerek 444.;
Kosáryné Réz Lola: Fittyfiritty- ország 253.;
Lagerlöf Zelma: Csodálatos utazás 178.;Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren 445,;
Orbán Dezső: Az én földem 180.;
Padányi P. Viktor: Májusi fagy 280
Palotai Boris: Julika 107.;
Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő könyv 370.;
Somfay Margit: A félhold árnyékában 420.;
Szegedi Boris: Fur-Fa- Rag- Ta 134.;
Székely Nándor: A siklósi árvák 157.;
Szondy György: Május hercegnője 253.;
Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában 108.;
Szürke Bagoly: Két kicsi hód 301.;
Tamás István: A potyautas 108.; Citromgárda 302.;
Tormay Cecíle: Az ősi küldött 323.;
Szentiványi Jenő: 77.;
Napsugarakat küldtek be:
Balogh József, Bögösné Soós Erzsébet, Elek Pál, Halmy Géza, Horváth Imre, Kolláth Gyula, Kraftsik János, László Sándorné, özv. Meszlényi Jenőné, Nagy Irén, Nagy Sándor, Rémán János, Soltész J. Ödön, Somody József dr., Stefán Béla, dr. , Szalatnay Kálmán dr., Székely Samu, Ujhelyi István, Várallyay Lajos, Zombory Emil
Hivatalos rész, közérdekű hírek; szerkesztői üzenetek minden számban
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Böhm Péter / szerkesztő
kiadó Ludvig István Könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
létrehozás dátuma 1938-01-01
időbeli vonatkozás 1938.
Jellemzők
hordozó papír
méret 24 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ludvig István Könyvnyomdája
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár