Abaúj-Tornavármegye Hivatalos Lapja

1929. XXVII. évfolyam 16-21. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy hivatalos lap
tartalomjegyzék
1929. XXVII. évfolyam
16. szám
A m. kir. földmivelésügyi miniszter 61549/1929. számú körrendelete a mezei pocok által okozható károk megelőzése tárgyában 129.; A m. kir. belügyminiszternek 279.853/1929. B. M. számu körrendelete, a kivándorlók szállitására engedélyt nyert hajósvállalatok hajóin utazó kivándorlók részére megállapított biztositási összegek és az ezek után fizetendő dijak tárgyában 130.; A m. kir. földmivelésügyi miniszter 101.950/1928. VI. 1. számu rendelete az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál baleset esetére biztositottak baleseti jegyzőkönyveinek felvétele tárgyában 131.; A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi miniszter 37.430/1929. számu körrendelete a gyógyszertári jogosítványok engedélyezésének ideiglenes felfüggesztéséről kiadott 134.466/1926 N. M. M. számu körrendelet hatályon kívül helyezése tárgyában 132.; Abauj-Torna vármegye közigazgatási bizottságának 410/1929. kb. számu körrendelete az erdőségek meggátlása érdekében 133.; Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények 134.
17. szám
Kivonat Abauj-Torna vármegye törvényhatósági bizottságának Szikszón, 1929. évi március hó 14-én megtartott évnegyedes rendes közgyülése jegyzőkönyvéből 137.; A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 85.345/1929. számu rendelete az ipari munka törvényes szünetének a szódavizgyártással foglalkozó üzemekre szóló felfüggesztéséről 137.; A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 63.130/1929. F. M. számu rendelete a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894 : XII. t.-c. 56. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtása tárgyában 138.; A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 61570/1929. F. M. számu rendelete a fűszerpaprika csomagolási burkolatának felbontásakor levett minősítőjegyek és ólomzárak kezelése tárgyában 138.; A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi miniszter 35.492/1929. N. M. M számu körrendelete a fertőző betegeknek vasuton való szállítása ügyében 140.; Jelentések, felterjesztések helyes elkészítése 142.; A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 33228/1929. II. 2. számu rendelete a ragadós száj és körömfájás elleni sikeres védekezés tárgyában 142.; A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 33100/1929. II. 2. számu rendelete veszettség esetén az ebzárlat mikénti foganatosítása tárgyában 143.; Pályázatok, hirdetések és körözvények 144.
18. szám
A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 54300/1929. XI-3. számu rendelete az általános halászati tilalom megrövidítése tárgyában 147.; A m. kir. földmivelésügyi miniszter 16961/1929. számu rendelete a hasznok vad tenyésztésének biztatása tárgyában 147.; Szent-Imrey Pál: Az 1929. évi községi közmunkaváltság kivetése 148.; Körrendelet a községi elöljáróságokhoz a tenyészlókiállítás támogatása tárgyában 149.; Pályázati hirdetmény hadiárvák és hadirokkantak gyermekeinek intézeti elhelyezése 150.
19. szám
Általános jellegű közlemények 153.; Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények 154.
20. szám
Szent-Imrey Pál: Körrendelet a háziipari statisztikai adatgyűjtés támogatása tárgyában 157.; Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények 158.
21. szám
Általános jellegű közlemények 161.; Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények 162.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Remenár Zoltán / szerkesztő
kiadó Stamberger Testvérek Könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Szikszó
létrehozás dátuma 1929-01-01
időbeli vonatkozás 1929.
Jellemzők
hordozó papír
méret 40 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár