Borsod Gömör És Kishont Hivatalos Lapja

1931. XXX. évfolyam 16-21.szám

szöveg
minősített tartalom

Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye Gömör és Kis-Hont vármegye Magyarországon maradt csonka területének és Borsod vármegyének az összevonásával jött létre az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján. A törvény szerint a megye hét járásra oszlott és székhelye Miskolc volt.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vármegye
tartalomjegyzék
16. szám
A vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról szóló szabályrendelet kormányhatósági jóváhagyása és életbelépése 119.; Az egyesített vármegyei nyugdíjalap 119.; Az ellátás fajtái 120.; Rendszeres ellátás 120.; Az alkalmazott nyugdíja 120.; A nyugdíjas alkalmazott lakáspénze 125.; A nyugdíjas alkalmazott családi pótléka 125.; A nyugdíjas alkalmazott ellátásának megszüntetése 126.; A volt alkalmazott özvegyének nyugdíja 126.; A volt alkalmazott özvegyének lakáspénze 128.; Az özvegy nyugellátásának megszüntetése 128.; A volt alkalmazott árvájának nevelési járuléka 129.; Egyszersmindenkori ellátás 131.; Végkielégítés 131.; A nyugdíj megváltása 132.; Temetési segély 133.; Kivételes ellátás 133.; Vegyes rendelkezések 134.; Eljárás, hatóságok, jogorvoslat 136.; Életbeléptetés 137.; Tárgymutató 137.; Pályázati hirdetmény egyesített vármegyéinek törvényhatóságánál megüresedett egy közigazgatási gyakornoki állásra 138.; Pályázati hirdetmény a finkei körsegédjegyzői állásra 138.; Versenytárgyalási hirdetmény 138.;
17. szám
A vármegye területén levő községek hetivásárainak az idegen iparosok és kereskedők árulhatási jogának szabályzása tárgyában alkotott szabályrendelet 139.; A Borsodvármegye monografiájának megírásához összegyűjtött adatok megvásárlása 140.; A vármegyei gazdasági egyesület anyagi támogatása 141.; A halálos kimenetelü balesetekről adatgyüjtés 141.; Dr. Korbuly Dezső hámori orvosnak kézigyógyszertár engedélyezése 142.; Pályázati hirdetmény hadiárva ösztöndíjra 142.; Pályázati hirdetmény a szihalomi községi szülésznői állásra 143.; Árverési hirdetmény 143.; Versenytárgyalási hirdetmény 143.; Hirdetmény 144.; Kimutatás a ragadós állatbetegségek állásáról Borsod-, Gömör- és Kishont közigazgatásilag e. e. vármegyék területén 1931. junius 10-én 149.;
18. szám
Az ózdi főszolgabírói lakás bérlete 151.; Szentistván községben járdaszabályrendelet létesítése 152.; A Városok és Vármegyék Országos Mentő Egyesületének tagdíjai 152.; Hirdetmény 152.; Árverési hirdetmény 152.;
19. szám
Pályázati hirdetmény az ároktői segédjegyzői állásra 154.; Pályázati hirdetmény a hejőszalontai szülésznői állásra 154.; Pályázati hirdetmény a sajóládi szülésznői állásra 154.; Pályázati hirdetmény a csernelyi körszülésznői állásra 154.; Árverési hirdetmény 154.;
20. szám
Borsodnádasd község helypénzszedési jogának bérbeadása 158.; A gazdasági szakoktatási intézmények közegeinek 1931/32.évi kiszállásai 158.; Lánghy Árpád községi irnok helyettes anyakönyvvezetővé való kinevezése 159.; Doktor Gyula szilvásváradi körjegyző nyugdijazása 159.; Ronga Károlyné özvegyi nyugdija 159.; Pályázati hirdetmény a sajóvárkonyi másodjegyzői állásra 160.; Árverési hirdetmény 160.; Versenytárgyalási hirdetmény 160.; A „Közgazdasági Értesítő” című kereskedelemügyi miniszteriumi szaklap 1931. augusztus hó 1-én megjelenő 31. számának ipari hirei 163.;
21. szám
Az irótinta, irogépszalag stb. tárgyában kiadott belügyminiszteri rendeletre felhivás 164.; Pályázati hirdetmény a szirmabesenyői körbába állásra 164.; Árverési hirdetmény 165.; A „Közgazdasági Értesítő” című kereskedelemügyi miniszteriumi szaklap 1931. augusztus hó 8-én megjelenő 32. számának ipari hirei 166.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Bónis Bertalan/ Szerkesztő
kiadó Miskolci Könyvnyomda Rt.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
dátum 1931-01-01
időbeli vonatkozás 1931.
Jellemzők
hordozó papír
méret 50 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Miskolci Könyvnyomda Rt.
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár