Borsodvármegye Hivatalos Értesítője

1899. 50-52. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vármegye
tartalomjegyzék
50. szám
Állatforgalom korlátozása és ezek feloldása tárgyában kiadott rendeletek 309,313.; Hivatalos levelek ajánlottan való feladásának korlátozása 312.; Árva és Zólyommegyei házalók házalásának korlátozása tárgy. 312.; A sajó-ládi hidvámszedés bérbeadására árlejtési hird. 313.; A kihuzott 4%-os magy. földtehermentesítési kötvények beváltásáról 313.; Hontvármegye némely községeinek járásonkénti beosztása 313.; 1899. decz. 24 és 31-re eső vasárnapokon munkaszünet nincs 313.; Usz. Antal „a.jegyzök szolgálati utasítása” . a művének ajánlása 314.; A bécsi „Arbeiter Unfall Versicherung-Anstalt für Niederösterreich” számára szükséges anyakönyvi kivonatok bélyegmentesek 314.; Portómentes közönséges levelek az ajánlott levelektől, elkülönített postakönyvbe irandók 314.; Makk Zsigmond körözése 314.;
51. szám
Sertésekkel való házalás szigorú ellenőrzése tárgy. 315.; Az orvvadászoktól elkobzott fegyverek értékesítése tárgyában a múltban kiadott kormányhatósági rendelet felújítása 315.; Az italmérésnél és italelárusításánál követendő egészségügyi rendszabályok rendelői és orvosrendelői felügyelete gyakorlása tárgyában 316.; Állatforgalom korlátozása és ezek feloldása tárgyában kiadott rendeletek 324,325.; A sajó-ládi hidvámszedés bérbeadására árlejtési hird. 326.; Értesítés a decz. 29-ki m. bizottsági tagsági választásokról 326.; Az ózdi jegyzői áll. 326.; A miskolczi kir. tvszéki fogházorvosi állásra pályázat 326.;
52. szám
Dr. Oláh Gyula „Az ember és az egészség” cz. művének ajánlása az iskola fentartók részére 327.; A M. á. v. részére K.-Bőcs község határában szükségelt földterület kisajátítására határidő kit. 327.; A Csalóköz árvíz károsultjai részére köny. ad. gyüjt. 327.; A kaposvári siketnéma intézetre köny. ad. gyüjt. 328.; Hivatalos pénzek ellenőrzése tekintetéből a községi előljáróság köteles azok beszállításáról havi kimutatást, a főszolgabirák pedig a folytatólagos pénzes napló másolatát havonként beterjeszteni 328.; Horváth József körözése 328.; A tóthi Kis-Dona ágban talált leánygyermek hulla kilétének nyom. 329.; A külföldi utlevelek a felek által aláiratandók 329.; Az ózdi jegyzői áll. 329.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Wesselényi és Társai könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolcz
dátum 1899-01-01
időbeli vonatkozás 1899.
Jellemzők
hordozó papír
méret 26 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár