Tizenkét követek!

Savaria Múzeum Forradalmi Gyűjteménye

szöveg

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztálya „Forradalmi Gyűjteményének” I. és II. világháborús, valamint az 1956-os forradalom aprónyomtatványai (írásos vagy képi dokumentumok tág körének gyűjtőfogalma) rendkívül széles spektrumot ölelnek fel. Megtalálhatóak köztük a képes levelezőlapok, reklámcédulák, szöveges plakátok és röplapok, ponyvanyomtatványok, műsorok és meghívók, naptárak, jegyzékek, intézmények hivatalos és használati nyomtatványai, propagandisztikus kiadványok egyaránt, amelyek a 20. század első felének változatos és színes mindennapjaiba nyújtanak bepillantást.

A tárgy állapota: ép Megszerzés módja: vétel Megszerzés időpontja: 1959

A nemzeti ellenállási mozgalom végső célja: szabad és demokratikus társadalom, amelyben - az egyén jogait és szabadságát törvény védi - az ország törvényeit a nép szabadon választott képviselői hozzák, - a dolgozó családjának egészséges életkörülményeket, tisztességes megélhetést biztosít - a munkás érdekeit szabad szakszervezet védelmezi - az emberi élet a magántulajdon, a család és a vallási élet sérthetetlenségén alapul, - a föld azé, aki megműveli, - a kisiparos, a kiskereskedő, a szabad foglalkozású háborítatlanul gyakorolja mesterségét, - a szellem embere szabadon mondja el véleményét, alkot és bírál, - az egyházak bántatlanul hirdetik Isten igéit, - minden állampolgárnak egyenlő joga van pályaválasztáshoz és művelődéshez

1. Tényleges önkormányzatot a helyi tanácsoknak! 2. Gyülekezési és szólásszabadságot! 3. Párturalom helyett jogrendet! 4. A föld azé, aki megműveli! 5. Szabad szakszervezetet szabad munkásságáért! 6. Vessenek véget az üzemi rabszolgaságnak! 7. A magyar ipar legyen a magyar népé! 8. Emeljék az életszínvonalat! 9. A nép kezébe a kereskedelmet és a kisipart! 10. Kaszárnyák helyett családi otthonokat! 11. Egyenlő jogot a művelődéshez, szabad szellemi életet! 12. Lelkiismereti és vallásszabadságot!

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy forradalom
tárgy aprónyomtatvány
tárgy nemzeti
tárgy ellenállási mozgalom
tárgy kommunizmus
tárgy magyar nép
tárgy elégedetlenség
tárgy tömegmozgalom
tárgy összeesküvés
tárgy titkos, földalatti szervezet
tárgy kormány
tárgy mozgalom szelleme
tárgy kormányzati rendszer
tárgy felszabadulás napja
tárgy N.E.M. követelései
tárgy szabad nemzet
tárgy megszállók fegyverei
tárgy politikai rendőrség
tárgy termelés fegyver
tárgy "Te is sokat tehetsz"
tárgy végrehajtó
tárgy tanácstagok
tárgy felettes hatóság
tárgy határozat
tárgy kinevezés
tárgy közteher
tárgy munkavédelem
tárgy nép képviseleti szervei
tárgy bírálat
tárgy véleménynyilvánítás
tárgy kritika és önkirtika
tárgy alapvető jog
tárgy gyülekezési szabadság
tárgy politikai fogoly
tárgy internált
tárgy magyar hadifogoly
tárgy szabadon engedés
tárgy önkényes letartóztatás
tárgy nyilvános bírósági tárgyalás
tárgy ügyvéd
tárgy működési engedély
tárgy kamarai tagság
tárgy kulák
tárgy tartalékföld
tárgy törvényes védelem
tárgy hitel nyújtása
tárgy beszolgáltatás
tárgy Munka Törvénykönyve
tárgy egészségügyi berendezés
tárgy üzemi étkeztetés
tárgy pihenő idő
tárgy munkabiztonság
tárgy szociális juttatás
tárgy nyugdíj
tárgy állami megbízott
tárgy munkaverseny
tárgy munkakönyv
tárgy áruszállítás
tárgy kiskereskedelem
tárgy kisipar
Személyek, testületek
kiadó Nemzeti Ellenállási Mozgalom
közreműködő László Gábor, Horváth Ernő
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Szombathely
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Moszkva
térbeli vonatkozás Szovjetunió
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Szombathely
időbeli vonatkozás 1956
időbeli vonatkozás XX. század
Jellemzők
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum