Keszthelyi Hirlap 1898.05.01.

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap

szöveg
minősített tartalom

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Köves Károly
tárgy Opris Péter, pécsi posta- és távirdaigazgató
tárgy Molnár Ede, posta távirdai felügyelő
tárgy Nagy István, városbíró
tárgy Oppenheim Katalin, s. munkatanítónő
tárgy Jemrics István, őrnagy, alezredes, császári és királyi 48. gyalogezred
tárgy Petrovics Miklós, hadnagy, főhadnagy, császári és királyi 48. gyalogezred
tárgy Véber Károly, királyi törvényszéki bíró
tárgy Vörös József, írnok
tárgy Balassa Jenő, színész
tárgy Siposs Gizella, színésznő
tárgy Kenyeres József, könyvtáros, keszthelyi Ipartestület
tárgy Pöltz Pál, jegyző, keszthelyi Ipartestület
tárgy Bélavári Burghard Aladár, tiszthelyettes
tárgy Illés Ignác, Dr., ezredorvos
tárgy Szőcs Mihály, csendőrszázados
tárgy Csathó Alajos, rendezőbizottsági elnök, keszthelyi iparosifjak kiállításának rendezőbizottsága
tárgy Megyesy Géza, járásbíró
tárgy MEgyeresy Géza, írnok
tárgy Bendelkovics István, Zalavármegye keszthelyi járásának állandó gazdasági tudósítója
tárgy Vass Miklós, Keszthely-Polgárvárosi körjegyző
tárgy Tóth Lajos, csáktornyai posta- és távirda főnök
tárgy Takács / Takách Imre, zalaapáti körjegyző
tárgy Czakó Béla, tanár
tárgy Csérer Lajos, tanár
tárgy Szakszon Béla, főhadnagy
tárgy Tantossy Sándor, honvédhuszár százados
tárgy Csertán Károly, alispán
tárgy Korcsmár Dénes, járásbírósági írnok
tárgy Horváth Ferenc, járásbírósági írnok
tárgy Grunner Armin, írnok
tárgy Csolosz Jenő, aljegyző
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Mérei Ignácz
kiadó Mérei Ignácz könyvkereskedése
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Keszthely
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Keszthely
Jellemzők
hordozó papír
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Lejárt védelmi idejű mű
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány