Keszthelyi Hirlap 1902.10.26.

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap

szöveg
minősített tartalom

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Hampel György, Dr., főfelügyelő, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége
tárgy Horváth Géza, Dr., főfelügyelő, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége
tárgy Fraknói Vilmos, püspök, főfelügyelő
tárgy Szalay Imre, miniszteri tanácsos
tárgy Berger Károly, tag, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Nedeczky Jenő, elnök, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Szily Tamás, állattenyésztési felügyelő
tárgy Czakó Béla, gazdasági intézeti igazgató, igazgatósági tag, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Nedeczky Jenő, földbirtokos
tárgy Sztankovics János, gazdasági tanintézeti tanár, a Keszthelyvidéki Gazdakör titkára
tárgy Vidosfalvy Ernő, uradalmi számtartó
tárgy Bezerdy Lajos, földbirtokos, felügyelőbizottsági rendes tag, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Kemény Andor, földbirtokos, felügyelőbizottsági rendes tag, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Riedl Ferenc, bérlő, póttag, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Szeless János, uradalmi ispán, póttag, Keszthelyvidéki Tejszövetkezet
tárgy Darányi Ignác, Dr., földművelésügyi magyar királyi miniszter
tárgy Németh János, szombathelyi királyi törvényszéki fogházőr
tárgy Bettelheim Miksa, nagykereskedő
tárgy Szajbély Gyula, udvari tanácsos, a dunántúli helyiérdekű vasutak elnöke
tárgy Müller Kornél, főmérnök, a müncheni bank igazgatója
tárgy Szeyfried Károly, Dr., intézősegéd
tárgy Hornig Károly, báró, megyéspüspök
tárgy Rédey Gyula, veszprémi kanonok
tárgy Milkovics Andor, községi jegyző
tárgy Fekete Gergely, plébános
tárgy Czakó Béla, igazgató
tárgy Molnár Pál, Mensa Akadémia elnöke
tárgy Asbóth József, elnök, Deák Ferenc Könyvtár
tárgy Dióssy Endre, bizottsági tag, Deák Ferenc Könyvtár, bizottsági tag, Georgikon Gazdasági Kör, bizottsági tag, Dal- és Zeneegylet
tárgy Fizáry Kornél, elnök, Georgikon Gazdasági Kör
tárgy Czencz Gyula, elnök, Dal- és Zeneegylet
tárgy Simon László, elnök, Becsületbizottság
tárgy Festetics Tassilo, gróf, valóságos belső titkos tanácsos
tárgy Besson János, trenir
tárgy Charles Planner, trenir
tárgy Pallavicini Ede, őrgróf
tárgy Andrássy János, királyi tanácsos, alispán
tárgy Vaszary Kolos, hercegprímás
tárgy Korodi Simon, Dr., fogorvos
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Mérei Ignácz
kiadó Mérei Ignácz könyvkereskedése
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Keszthely
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Keszthely
Jellemzők
hordozó papír
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Lejárt védelmi idejű mű
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány