Keszthelyi Hirlap 1902.12.28.

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap

szöveg
minősített tartalom

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Darányi Ignác, földművelésügyi miniszter
tárgy Láng Lajos, kereskedelemügyi miniszter
tárgy Zichy Aladár, gróf, országgyűlési képviselő
tárgy Braun Sándor
tárgy Kórodi Simon, Dr., Kereskedőifjak elnöke
tárgy Szabó Ferenc, az Iparoskör elnöke, tag, Keszthelyi Iparos- és Kereskedőifjak Önképzőköre
tárgy Neuwald Adolf, tag, Keszthelyi Iparos- és Kereskedőifjak Önképzőköre
tárgy Halbik Ciprián, tihanyi apát, a veszprémi szentszék ülnöke
tárgy Vida János, sümegi káplán
tárgy Csontos Károly, kenesei lelkész
tárgy Bertin Ágoston, jegyző, albíró
tárgy Haas Kázmér, lembergi tartományi biztosító intézet aligazgatója
tárgy Imrik János, telekkönyvvezető
tárgy Reischl Vencel
tárgy Pirovich József, hitelszövetkezeti ellenőr
tárgy Hertelendy István, plébános, a tomaji hitelszövetkezet elnöke
tárgy özv. Laskay Ferencné
tárgy Ulicsny Károly, szőlészeti felügyelő
tárgy Barna Balázs, mezőgazdasági tanár
tárgy Lengyel Sándor, birtokos
tárgy Pungor Imre, jegyző
tárgy Gelsei Bíró Zoltán, felelős szerkesztő Győri Napló című lap
tárgy Kiss Jenő, főszerkesztő, Győri Napló című lap
tárgy Ernuszt Géza, ügyvéd
tárgy Laszl Gusztáv, volt ügyvéd
tárgy Lukács László, pénzügyminiszter
tárgy Mencsey Károly, csáktornyai állami elemi iskolai tanító, iparhatósági biztos
tárgy Zrínyi Károly, állami képezdei tanár, ifjúsági egyesület elnöke
tárgy Kárakai György, alelnök, ifjúsági egyesület
tárgy Hernstein Sándor, jegyző, ifjúsági egyesület
tárgy Fried Adolf, választmányi tag, ifjúsági egyesület
tárgy Wechtarsbach Antal, választmányi tag, ifjúsági egyesület
tárgy Festetics Imre, gróf
tárgy Pallavicini Ede, őrgróf
tárgy Széll Kálmán
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Mérei Ignácz
kiadó Mérei Ignácz könyvkereskedése
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Keszthely
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Keszthely
Jellemzők
hordozó papír
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Lejárt védelmi idejű mű
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány