Perzsa levelek

szöveg

A Perzsa levelek Montesquieu 1721-ben megjelent levélregénye. A francia felvilágosodás egyik nagy műve, korrajz, a korabeli társadalom bírálata. Főszereplője két perzsa fiatalember, Üzbek és Rika, akik nyugati utazgatásaik során egymásnak és otthon maradt ismerőseiknek levélben számolnak be élményeikről.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Mohamed próféta (570-632); Mazarin, Jules (1602-1661) (francia politikus, egyházfi);
tárgy perzsák; nemzetiségek; kultúra; ókori keleti népek; keletkezési körülmények; baráti kapcsolatok; szerájok (háremek); eunuchok (háremőr); úti beszámolók; államformák; aszkéták; dervisek (szerzetesek); keresztények; polgárjogok; baráti levelek; rabszolgák; bibliai történetek; igazságszolgáltatás; társadalmi normák; keresztény vallás; vallásfilozófia; francia divat; jogrendszerek; egyházi befolyás; protestánsok; katolikusok; cölibátus (papi nőtlenség); gazdasági fejlettség; rabszolgaság; életképek; valláskritikák; muzulmánok; vallások; erkölcsi nevelés; erkölcsi normák; erényesség; európai kultúrák; társadalmi normák; esemény jelentések; engedetlenségek; üzbégek; eredettörténet; köztársaságok; hadviselés; nemzetgazdaság; királyok; franciák; mohamedánok; társadalmi különbségek; válások; mohamedán (vallás); rabszolgaság; gazdasági növekedés; terület hódítások; gyarmati politika; betelepítések; igazságszolgáltatás; közjog; polgárjogok; istenhit; erkölcsi eszme; jellemrajzok; kegyvesztettség; uralkodók; államigazgatási eljárások; halálbüntetések; keresztény társadalom; könyvek; írók; törvényhozás; könyvtárak; köszönőlevelek; erkölcsi elismerések; kultúra; jogrendszerek; alkotmányok; kulturális különbségek; törzsi szokások; amulett; talizmánok; gyógymódok; színházak; operák; levelezések; újdondászok (hírhordók); megbízólevelek; elnéptelenedés; rendeletek; bölcsességek; uralkodók; népesség; társasági élet; nemzetgazdaság; társadalmi berendezkedés; amulett; talizmánok; vallástörténet; pestis (dögvész, fertőző betegség); járványok; népleírások; felfedező utak; törvényjavaslatok; túlvilág-elképzelések; búcsúlevelek; országmegítélés; zsidóság; mítoszok; rabszolgakereskedelem; törvénykezés; spanyolok; magánlevelezések; személyi hatalom; társadalmi élet; társadalmi helyzet; társadalmi osztályok; perzsák; tatárok (népcsoport); trónöröklés; tudományágak; filozófiai kérdések; tudósok; valláskritikák; filozófiai elmélkedések; többnejűség; etnográfiai leírások; vallásgyakorlás; vallási összetétel; vallásszabadság;
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Montesquieu, Charles de Secondat de (1689-1755) (francia író, filozófus, jogász);
kiadó Káldor György Könyvkiadó Vállalat (Budapest)
közreműködő Orbók Attila (1887-1964) (író, műfordító);
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
térbeli vonatkozás Invalidusok Palotája (Párizs); Perzsia (Ázsia); Szmirna (Izmir) (Törökország); Velence (Olaszország); Párizs (Franciaország); Európa (kontinens); Római Birodalom (Imperium Romanum) (i. e. 753-i. u. 476);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1948-01-01
időbeli vonatkozás 1948
Jellemzők
hordozó papír
méret 268 oldal; 12x18 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyüjtemény