Marx, Engels, Marxizmus

szöveg

Ez a gyűjteményes kötet Leninnek, Marx és Engels életéről és tevékenységéről, valamint forradalmi elméletéről írt legjelentősebb műveit tartalmazza.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Tőke (politikai tanulmány); Engels, Friedrich (1820-1895) (filozófus); Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) (német filozófus); Joseph, Dietzgen (1828-1888) (filozófus); Kautsky, Karl (1854-1938) (politikus, filozófus); Lenin, Vlagyimir Iljics (1870-1924) (szovjet-orosz politikus); Louis, Kugelmann (1828-1902) (szociáldemokrata gondolkodó, aktivista); Marx, Karl (1818-1883) (filozófus); N.Szuchánov; Richard, Sorge (1895-1944) (német kommunista, hírszerző); Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé) (1864-1876); Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség (1918-1991) (Oroszország); Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (RSZDRP) 1898-1921) (Oroszország);
tárgy agrárpolitika; alaptételek; államformák; államhatalom; állásfoglalás; angolok; belpolitikai helyzet; bojkott; bolsevizmus; burzsoázia; demokrácia; demoralizálás; dialektika; dialektikus materializmus; diktatúra; dogmatizmus; élelmezés; élettörténetek; emlékbeszédek; emlékművek; empiriokriticizmus; eszmék; feljegyzések; felkelések; filozófiai elméletek; filozófiai elmélkedések; filozófiai irányzatok; folyóiratok; forradalmak; forradalmi kommünök; földfelosztások; földjáradékok; gabonatermelés; gyarmatok; ideológiai opportunizmus; ideológiák; ifjúságnevelés; imperializmus; internacionálék; irányelvek; jelszavak; kapitalisták; kapitalizmus; kautskyzmus (ortodox marxista szellemi irányzat); kéziratok; kiáltványok; kisajátítások; kizsákmányolás; kommúnák; kommunista erkölcs; kommunista pártok; kommunista szombatok; kommunista társadalom; kommunisták; kommunizmus; kongresszusok; könyvírás; kritikák; lengyelek; magántulajdon védelme; marxizmus; materializmus; monopóliumok; monopolkapitalizmus; mozgalmak; munka termelékenység; munkafeltételek; munkásarisztokrácia; munkásegyletek; munkásgyűlések; munkásmozgalmak; munkásosztály elnyomása; munkásosztály; munkás-paraszt szövetség; munkáspártok; nagyhatalmak; narodnyikok; németek; nemzeti elnyomás; nemzeti függetlenség; nemzeti öntudat; népelnyomás; népfelkelések; népjogok; népuralom; nevelés-oktatás; női egyenjogúság; opportunizmus (megalkuvás); orosz forradalom (1905); oroszok; osztályharcok; önrendelkezési jogok; parasztság; parlamentarizmus; partizánháborúk; pártkongresszusok; pártújságok; polgári átalakulás; polgári egyenlőség; polgári forradalmak; politikai élet; politikai értékelések; politikai gazdaságtan; politikai harcok; politikai irányzatok; politikai jogok; proletárdiktatúra; proletárforradalom; proletariátus; proletárkultúra; propaganda; proudhonizmus; publicisztikák; reformizmus; revizionizmus; szakszervezetek; szociáldemokraták; szociáldemokratizmus; szociális reformok; szocialista társadalom; szocialista termelés; szocializmus; szovjetek; szovjethatalom; sztrájkmozgalmak; társadalmi átalakulás; társadalmi ellentétek; társadalmi fejlődés; társadalmi különbségek; társadalmi osztályok; társadalmi-gazdasági átalakulások; termelési adatok; tőkefelhalmozás; tőkésrendszerek; tömegszervezetek; törvényrendeletek; újságírás; vallás; válságok; vezércikkek; világnézetek; világtörténelem;
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Lenin, Vlagyimir Iljics (1870-1924) (szovjet-orosz politikus)
kiadó Szikra Kiadó (Budapest)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
térbeli vonatkozás Anglia (Európa); Írország (Európa); Magyarország (Európa); Oroszország (Eurázsia); Petrográd (1703-1914);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1949-01-01
időbeli vonatkozás 1872-1904; 1903; 1907; 1919; 1949
Jellemzők
hordozó papír
méret 460 oldal; 13,7x 19,5 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény