Vendégkönyv2012.11.09-2013.12.13.

szöveg

„Gajdán Zsuzsa töretlen hite megóvja attól, hogy letérjen a maga választotta útról. Művei nem árulkodnak arról, hogy az emberi szemmel nem látható világ képzetét sugallja vagy éppen a kozmosz iszonyatos méretét. Együtt lélegzik benne a világmindenség – az atommagtól a galaxisig – a színek, formák, arányok és a mozgás egyensúlyával.” Aby Szabó Csaba alkotásaiban a kezdeti évek realisztikus ábrázolásmódja az évek során egyre inkább az elvonatkoztatott látásmód irányába tolódott. Legújabb munkáiban tovább folytatta a leegyszerűsítést. Többnyire horizontális és vertikális elemekből építkezik, érintve a konkrét festészet, a színfoltfestészet, és a minimal-art határait esetenként konceptuális utalásokkal. Fekete György Kossuth- díjas belsőépítész és iparművész most bemutatott alkotásainak döntő többsége új, és "egy új technikában való elmélyülés eredményei". A természetes színű, különleges, egzotikus fatípusokat is felvonultató famozaik-technika türelem-, munka- és időigényes műfaj, de a művész számára régóta létrehozni vágyott kompozíciók megszületését jelentette. Számos kisplasztika és rajz mellett a kiállítás fotókon, modelleken mutatja be a művész nagyméretű murális kompozícióit, amelyek közül mára több is megsemmisült, illetve elveszett. A tárlat legnagyobb egysége Fekete György famozaikjaiból válogat. A festék és pác nélkül feldolgozott faanyag mellett a kompozíciók fontos részét képezik a beépített emléktárgyak. Pillantás a Mennyországból című alkotásába Fekete György például felesége unokáinak angyalrajzát, Marianna arany madara című munkájába Makovecz Imre hitvesének sztaniolmadarát, Sylvia hegedűje című mozaikjába pedig egy családi hangszer darabjait helyezte el. A hazai természetfotósok legrangosabb seregszemléjén 2012-ben Daróczi Csabáé a legmagasabb elismerés: összesített teljesítményéért elnyerte "Az Év Természetfotósa" megtisztelő címet, emellett a kategóriaelső fotók közül "Szeánsz" című alkotását értékelte legkiemelkedőbbnek a héttagú zsűri, így ő az év természetfotójának készítője is. H. Csongrády Márta Holló László-díjas debreceni fotó- és képzőművész, etnográfus több évtizedes alkotói pályáját mutatja be a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galériájában (Kossuth u.1.). Fotóművészi munkásságát a tematikai sokszínűség, gazdagság jellemzi, 23 önálló kiállítási anyaga van, műveiből eddig 245 ízben rendeztek egyéni tárlatot. Több debreceni galéria létrehozója és működtetője, számos alkotótelep résztvevője és szervezője, a Hortobágyi Nemzetközi és a Cívis Nemzetközi Művésztelep művészeti vezetője, a Művésznők Nemzetközi Táborának művészeti vezetője Vámospércsen, illetve a tavaly létrehozott Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor-Hortobágy alapítója és művészeti vezetője. Debrecen, 2013. december 13. Debreceni görögkatolikus betlehemes hagyományőrzők műsora a XXIII. Nemzetközi Betlehemes Találkozó megnyitóján a debreceni Kossuth téren 2013. december 13-án. A betlehemes találkozót 1991 óta rendezik meg Magyarországon és 2006 óta ad neki otthont a cívisváros. Pikó Sándor 65. születésnapja alkalmából nyílt kiállítás a Belvárosi Galériában.

Zsuzsa Gajdán unbroken faith from being subjected to letérjen the way you have chosen. His works do not reveal that the human eye can not see the world the notion suggests or just horrific scale of the cosmos. Along with breathing inside the universe - the nucleus of the galaxy -. Colors, shapes, proportions and balance of movement " Csaba Szabo Aby creation of realistic portrayal of the early years has shifted more towards the abstracted vision over the years. Recent works continued to oversimplification. Mostly built from horizontal and vertical components, affecting the actual painting, the color in painting, minimal art and conceptual boundaries occasionally references. The vast majority of Black George Kossuth Prize-winning interior designer and artist creations now presented in a new and " immersion results in a new technology ." The natural color, unique , exotic wood types featuring marquetry technique to create long- patience , tedious and time- consuming genre , but the artist wanted to present his compositions birth . A number of figurines and drawings in addition to the exhibition photographs , models, presents the artist's large-scale mural compositions , several of which are now destroyed or lost. The exhibition is the largest unit of Black George famozaikjaiból selection . Processed without the addition of paint and wood stain compositions are an important part of the built-in memorabilia . A look into the formulation of Heaven by George Black 's wife , for example grandchildren angel drawings , the work of Marianna was golden bird jigsaw Imre Makovecz sztaniolmadarát the wife , Sylvia was the violin family placed an instrument pieces . The domestic nature photographers prestigious trade show in 2012 Daróczi Csaba highest recognition: the aggregate performance won the Year "Nature Photographer" honorary title, as well as the category the first photos of works of "Séance" was rated a top ranking on the seven-member jury, so he's the Year of nature photography of its authors. Csongrády Martha H. Raven Award winner Laszlo Debreceni photo and artist, ethnographer decades of creative trajectory shows the Cultural Center of Debrecen Downtown Gallery (Kossuth u.1.). Photo Artistic work of the thematic diversity, diversity is, there are 23 separate exhibition material, works 245 times so far held one-man shows. More Debrecen gallery creator and operator of several constituent colonies participant and organizer of the Hortobágy International and the Civis International Artists artistic director, the artist, the International Camp of artistic director Vámospércs and last year generated Nicholas Corporal International Artist Camp Hortobágy is the founder and artistic director. Debrecen, 2013th December 13 Debrecen Greek Catholic traditionalists nativity show XXIII. Meeting with the opening of the International Nativity Kossuth Square in Debrecen 2013th December 13. The nativity meeting will be held in Hungary since 1991 and since 2006 home to give him the civic city. Alexander Pikó 65 birthday with an exhibition of the Downtown Gallery.

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://www.debrecenimuvkozpont.hu/?page=pdetail&pid=1714
tartalmazza nem releváns
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vendégkönyv 2012-2013
felhasználói címke Pikó Sándor 65
XXIII. Nemzetközi Betlehemes találkozó 2013. 12. 13.
H. Csongrády Márta fotó- és képzőművész jubileumi kiállításának megnyitója 2013. 08. 07.
Fresh ART 7. 2013. 06. 26.
Az Év Természetfotósa 2012 . Daróczi Csaba 2013.06.05.
Aranykor-Fekete Gyögy kiállítása Debrecenben
Párhuzamos Valóságok Gajdán Zsuza és Aby Szabó Csaba festőművészek kiállítása 2013.03.13.
Magyar Kultúra napja alkalmából kiállítás 2013.01.22.
20 éves az AKT Képzőművészeti Társaság
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ/ismreretlen
kiadó Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Pikó Sándor, Jantyik Zsolt, pap Gábor, Galánfi András
Juhász Erika tanítványai (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola), A debreceni népi együttes táncosai, Halász János
H. Csongrády Márta, Dr. Bene Edit, Arany Lajos, Papp Sándor
Mák Kornél, Somogyi Béla, Potyók Tamás, Rocksuli (Debrecen) növendékei
Halász János, Dr. Fekete Károly,debreceni Lautitia gyermekkar, Nemes József
Gajdán Zsuzsa, Aby Szabó Csaba, Cs. Tóth János, Herczegfalvi Zoltán
Dezsőné Borbély Emma, Molnár Tiborné, Baji Imre, Dr. V. Szathmáry Ibolya
Angyal László, Aby Szabó Csaba, Bessenyei Valéria, Bere Annamária,B. Orosz István,Cs. Horváth Judit, Durucskó Zsolt, Fehér Csaba, H.Fülep Éva, Katona Erzsébet, Koroknai Róza, Király Antal, Kozmáné Bődi Ildikó, Masits István, Oláh Sándor, Tóth Zsuzsa, Tenky Dezső, Szeifert Imre
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Debrecen/Belvárosi Galéria
térbeli vonatkozás Debrecen
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Debrecen
dátum 2012-11-09
létrehozás dátuma 2013-12-13
hivatalos kibocsátás 2014-02-21
időbeli vonatkozás 2012.11.09-2013.12.13.
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
méret 67,1 MB
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galéria Közgyűjteménye
azonosító nincs