Tűzrendészeti Közlöny 1907.

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos lapja

szöveg

AZ Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője Az 1907. évre.

Official Bulletin of the National Firefighters' Association for the year 1907.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Tűzoltóság
tárgy Katasztrófavédelem
tárgy Periodika
tárgy Szaklap
tartalomjegyzék
Az ötödik évfolyam tartalomjegyzéke.
I. Vezércikkek:Br> 1. Markusovszky Béla: József főherceg és a nyíregyháziak-Január-Br> 2. Omikron : Tűzkárbíztosítás, Gyufamonopolium-Február,Március
4. Markusovszky Béla: Az országos választmány közgyűlése-Április
5. R: Határinkon innen és túl.-Május.
6. Dr. Vass János; Az önkéntes tűzoltóságok beillesztése a közhatósági szervezetbe-Június
7. Markusovszky Béla: Az országos elnökség Tiszafüreden-Julius
8. Dr. Vass János: Az önkéntes tűzoltóságok beillesztése a közhatósági szervezetbe-Augusztus
9. Vida Pál; Egy jogosulatlan panasz-Szeptember
10. Szabados Imre: Tűzrendészeti törvény kell-Október
11. Dr. Szily József: Bírálati jelentés-November
12. Markusovszky Béla: Egy példa-December
II. Mivel foglalkozott az elnökség 1907. évi ülésein-
Ádám József István ajánlólevél iránti kérelme -186.
Alapszabálymódosítás 4, 19,- 35.
Alapszabályok véleményezése 4,20,35,54,71,122,140,154,-186.
Államsegély-53.
Aradvármegye tűzrendészeti szabályrendelete ellen felebbezés-154.
Ásványolajokra vonatkozó új belügyminiszteri rendelet-19.
Back·féle gőzmalom égése, Győrött-185.
Baranyavármegye kéményseprési szab. rendeletének modósítása-186.
Baranyavármegye tűzrendészeti szab rendeletének modósítása-122.
Barsvármegyei testületek tagdíjügye -185.
Brassóvármegyei szövetség kérelme -122.
Breuer-Némethy "Tűzrendészet" c. műve- 3.
Breuer Szilárd kir. kitüntetése – 121.
Beszterce város tűzrend szab. rendelete- 20.
Beszterce-Naszód vármegye tűzrend szab. rendelete- 71.
Csákvári földmíves iskolában tartott tanfolyam.-139.
Csíkszereda tűzrend. szab. rendelete – 186.
Csongrádvármegyei tűzoltó-szövetség alakulása 153,- 185.
Eperjesi színház közrendészeti szab. rendelete- 139.
Fecskendőminta -3.
Fejérvármegyei szövetség tanfolyamai- 122.
Győrvármegyei szövetség ügye -153.
Háromszékvármegyei szövetség- 186.
Hevesvármegye szab. rendelete a kéményseprésről- 35.
Hódmezővásárhelyi hiv tűzoltóság szolg. szabályzata- 71.
Ifjak dohányzási tilalma 4, 19, -35.
Jász- Nagykun-Szolnokvármegyei tűzoltó-szövetségalapszabályai-4.
Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei tűzoltó-szövetség csatlakozása-71,-122.
József főherceg-alapítvány 3, 35,- 186.
József királyi herceg látogatása- 3.
Kolozsvári színház tűzbiztonsága 139,- 154.
Kötelezett tűzoltók érme 153,- 185.
Községi közig tanfolyamok.3, 54, 121, 139,- 154.
Krassó-Szörényvármegye szöv. megalakulása- 35.
" " "alapszabályai- 71.
Lévai önk. tűzoltó-testület megvizsgálása- 122.
Lukáts Gyula jubileuma-3.
" "lemondása előadói tisztéről -185.
Mosonvármegye szabályzata a tűzrendészeti felügyeletről- 20.
Nagybányai színház tűzvédelmi berendezése- 35.
Nagybecskereki színházi szab. rendelet-54.
Népies tankönyvre pályázat 53,121,-138.
Nógrádvármegyei szövetség alakulása-185.
Optimus—próba-185.
Országos szaktanfolyam 54,122,138.-153.
Pécsi kongresszus-122.
Pécsi meghívás-138.
Pestvármegyei szövetség alapszabályai.-154.
Postatakarékpénztárba való belépés-53.
Selmecbánya tűzr. szab. rendeletének módosítása-122.
Sisak állványra felírás-4.
Somogyvármegye tűzrendészeti szab. rendelete-3.
" "szabályzata a tűzrend. felügyeletről-4.
" "szövetség tanfolyama -122.
Somogyvárm. szövetség működésének felfüggesztése-185.
Sopronvármegyei szövetség járási tanfolyama.-35.
Stermann gyufagyáros gyufajáruléka 20, 139,-186.
Szabó Gyula "Kis Tűzrcndészet"-e.-54.
Szatmári kongresszus,19,-186.
Székesfővárosi hiv. tűzoltóság belépése-53.
Szepesvármegye tűzrendészeti szab. rendelete-35.
" "szövetségi tanfolyam-122.
Dr. Szily József kir. kitüntetése 35,-53.
"" " felolvasása a tűzrend. bajairól 71,-140.
Szolnok-Doboka vármegye tűzrendészeti szab. rendeletének módosítása-154.
Szombathelyi színház tűzrendőri vizsgálata19,35.-53.
Tagtörlések-54.
Tanszergyűjtemény-186.
Temesvármegye tűzrend. szab rendelete-19.
Tiszti egyesület felmondása 53, 71, 121, 139.-154.
Torontálvármegyei szövetség tanfolyama.-122.-154.
Tűzoltószerek fenntartási költségei-153.
"Tűzoltók és Mentők Lapjának" kérelme-20.
" " Lapjában" megjelent támadás az elnökség ellen.-54.
Tűzfelügyelők rőzsekése-71.
Tűzrendészeti törvényjavaslat 3, 19, 35, 53, 54,-185.
"Tíízrendészet" cimű mű II kiadása 3, 19,-53.
Tűzfelügyelők rangjelzése 153,-185.
Ugocsavárm. építési szab. rendeletének módosítása-154.
Vas vármegye szab rendelete az ipartelepek tűzbiztonságáról-35.
Veszprémi "Tűzoltó Káté"-186.
Zárszámadás 1906-ról-19.
Zárt ülés jegyzőkönyve .-71.
III: Közlemények.
Almády Géza: A székesfővárosi tűzoltóság javasolt fizetésrendezése-190.
Altstock Frigyes: Vészmentes színház.-75.
Barabás István: Sürgős teendőink a tűzrendészet terén.-13.
BI. E.: Levél a szerkesztőhöz-132.
Csatár Andor: Levél a szerkesztőhöz-181.
D'Emili Henrik: A fiumei elevátor pusztulása-174.
Erdély Ernő {Győr.-80.
Erdély Ernő. A pozsonyiak 40 éves jubileuma.-148.
Glober: Fiume 27,-45.
Győző Béla: Turbinás fecskendő-129.
Hauzer György: A győri Back-féle gőz malmi tűz leírása-189.
H. V.: A legénységi fekete sapka-46.
J. E.: A május 12. rendkívüli nagygyűlés-100.
Janicsek Andor: A győri Bács-téle gőzmalom égése-191.
Hevesvármegye tűzrendészete 10,-26.
Jászberényi Miklós: Egy V éves érem tulajdonosához-115.
Felügyeleti tevékenység-194.
József főherceg: Élet-halálharc-177.
Kállay Imre: A budapesti önkéntesek benzinmotora-43.
Milano 64, 76,-95.
Kéméndy Jenő: A huszadik század színpada.-91.
Kónya Imre: Kecskemét-27.
Dr. Kovách Aladár: Nagy vasúti szerencsétlenség-179.
László Ambrus: Levél a szerkesztőhöz-159.
Az orsz zeneakad.termei-5.
Lukáts Gyula-13.
Markusovszky Béla: A benzin-24.
Szakirodalom-99.
A XVI-ik országos szaktanfolyam-142.
A tiszafüredi járás tűzoltóinak versenye.-144.
Királyi kitüntetés-160.
Vidéki városaink fejlesztése-180.
O: Gyümölcsöt ígérő eszmefogantatás és virágot hervasztó májusi fagy-100.
Papp Ferenc: Tűzoltás tanítása a szegedi tanítóképezdében-112.
f Elektromos berendezések rendszabálya-5.
Szénsavas fecskendő-22.
Mi a celloidin-25.
A budapesti népszínház -46.
Villamos mellékvilágitás.-64.
R : { Automobil gőzfecskendő-111.
Balesetügyi és munkásjóléti kiállítás-146.
Össze göngyölíthető acéllétra-157.
Füstnélküli város-160.
A nemzet színház tűzveszedelme-161.
Gyújtogató tűzoltók-164.
Az automobil-gyártás kohójából -180.
Rűll Béla dr: Egy felhívás-12.
Mohács-163.
A Baranya vármegyei szövetség megalakulása-172.
Stenográf: A tiszafüredi nagy nap-113.
Stenograf: Benzinmotorok elhelyezése-162.
Szabados Imre: Városi képviselő-testületek figyelmébe-7.
Szily József dr.: Egy felolvasás. 105, 125,.-141.
V. j.: Vidéki városaink vizel való ellátása-158.
IV. Törvények, Rendeletek, Statisztika.
1907. évi XIX. t.-c. szerint hiv. tűzoltók baleset ellen biztositandók -132.
Belügyminiszter: az összefonott villamosvezetékekről.-101.
a minimaxról.-70.
az ügyosztályok új beosztásáról-15.
a nem kőből épített kéményekről-6.
a kéményseprő ipar és a tűzrendészet-175.
Kereskedelmi miniszter : a kéményseprők díjtételei és általában a kéményseprési ügyek felett való döntés nem az iparhatóságok elé hanem rendes bíróság hatáskörébe tartozik-198.
Veszprém vármegye :alispánjának rendelete szerint a községi bírák épületei és termesztményei tűzkár ellen a község költségén bíztosítandok.-188.
alispánjának rendelete a házi tűzoltó eszközök beszerzése tárgyában.-110.
Statisztika: 9, 101,- 133.
V. Szövetségeink köréből
Barsvármegyei szövetség.-147.
Brassó 67,-124.
Budapesti 42,79,-160.
" önkéntesek-97
Doboj-133.
Fejérvármegyei szövetség.-130.
Fiume-27,31,32,45,174,-175.
Győr 12,80,189,191,192-193.
Gyöngyös-31.
Hatvan.-132.
Hevesvárm. szövetség 10,26, 96, 104, 113, 114, 115,- 116.
Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei szövetség- 79.
Jajce- 47.
Kecskemét- 27.
Kisjenő.-149.
Komárom-82.
Krassó-Szörényvármegyei szövetség.-42.
Miskolc.-133,197.
Mohács.-12-163.
Magyarbarnagh-197.
Nagykanizsa-99.
Pécs 152,-172.
Pozsony 28,47,-148.
Sopron vármegyei szövetség 11,26,96,-147.
Somogy vármegyei szövetség-188,26,42.
Szatmárnémeti-195.
Számosujvár-197.
Szeged -112,-165.
Székesfejérvár-165.
Tiszafüred 103,113,144,145,-149.
Tolna vármegye -52.
Újpest-101.
Ujvídék-118,-197.
Ungvár-117.
Varsány-82.
Vasvármegyei szövetség 26,- 130.
Vármegyei szövetségek elnökei- 196.
Veszprém.-78.
vármegyei szövetség 74,-131.
Zágráb- 118.
VI. Kűlfőld
Bécs-101.
Berlin 67,83, 118,- 165.
Német hivatásosok szövetsége-101.
Dániában dohányzási tilalom- 44.
Dittmann (Bréma)-31.
Osztrák szövetségek-31.
Drezda 101,-165.
Északamerikai Egyesült-Államok .-83.
Felső Szilézia.-84.
Francia Tűzrendészeti tanács.-83.
hadügyminiszter- 150 .
Frankfurt -165.
Grunewald.-165.
Hamburg.-117.
Kiel Báró Moltke-83.
Lisszabon-101.
London.-28,-149.
Madrid-67.
Montreal-67.
Morva orsz szövetség-101.
New York 16,-83.
Páris-149.
Pennsylvania-47.
Peking-117.
Porosz kéményseprő reform-25.
tűzoltók rangjelzése -24.
Róma régi vízvezetéke-44.
San Francisco-83.
Svájc-84.
Szentpétervár-67,-134.
Tirol-84.
Weimar-16.
Almády Géza. 67, 117,- 181.
Népies tankönyv. -133
Automobil tisztek rendelkezésére -181.
Németh Károly- 31.
Blasnek Hugó- 31.
Nemzeti Múzeum- 149.
Bölcs Gyula 15, 67, 100- 169.
Népszínház-46.
Bursztyn Miksa- 31.
Néptömegek súlya – 162.162.
Bolgár fejedelmi kitüntetés -197.
Óvári Ferenc dr. 165, 181, 133, 116,-114.
Benzin robbanás- 133.
Ormóssy Károly- 83.
Budapesti magassági pontok- 197.
Pálffy János gróf -47.
mentőegyesület-28.
Polit György 31,- 133.
tűzoltóság költségvetése -30.
Puskaporral indított gép -162.
vizvezeték- 84.
Scserbovszki Szaniszló 31, 67, 160,- 181.
Budapest mint földbirtokos -150.
Széchenyi Andor- 47.
Budapesti cirkusz befogadóképessége -102.
Széchenyi Ödön basa – 101.
Égő Tisza- 47.
SzéchényiV.gróf67,47,31, 144,145,142,116,172,173,165-,114.
Elektromosság az ókorban -67.
Segélyzőpénztár 48,- 67.
Építkezés engedelem nélkül- 166.
Szinházi babona – 68.
Épületkolosszusok -166.
Svéd gyújtó feltalálója- 44.
Erdőégések 182 Szolgálati utasítás házi tűzőrségnek 29 Erdösitések a tűz ellen- 134.
Tűzhalál jelei-48.
Gallé Antal- 47.
Tűz félszázados – 47.
Gázlámpák jubileuma- 6.
Tűzoltók oldalfegyvere- 47.
Görgő tengelyágy- 32 .
Tűzoltó tisztek gyűlésre féljegygyel- 181.
Ház kémény nélkül-48.
" nyugdíj képességének határa -197.
József főherceg-181.
egyesületének programmja- 149.
Kempelen Imre-15.
pénztárnoki állása- 74.
Kémények szabálytalansága-20.
Varázsüveg-149.
Királyi kitüntetések 47,67, 117,- 133.
Vidéki városok vízvezetéke . 15,- 83.
Kossuth Ferenc- 165.
Villamos világitás múltjából-111.
vezeték sodrott-101.
áramkör zárodás-133.
Kozmáry Dezső- 31.
Köhler István . 117, -152.
Magyar iparáruház égése 32,- 63.
Világító gázt adó kutak- 31.
Majzik Viktor . 104, 105, 113, 116, -144.
Világító hal -182.
Marinovich Imre dr. 15,- 47.
Víz -15.
Metán -13
Zdiarsky János-47.
Napoleon tűzoltósága-44.
Zsolnay gyár 152,- 172.
Nagygyűlési képviselők- 90.
VIII. Képeink.
Összegöngyölithetö acéllétra -157.
Szénsavas fecskendő-22.
Tiszafüredi jelképes támadás helyrajza-145.
Turbinás fecskendő-129.
A fiumei elevátor pusztulása,174,-175.
A győri Back-féle gőzmalom égése 191,192,-193.
A huszadik század színháza 91,92,-95.
Automobil gőzfecskendő-111.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Markusovszky Béla szerkesztő
kiadó Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
közreműködő Stenográf
Rűll Béla dr
Papp Ferenc
O.
László Ambrus
Dr Kovách Aladár
Kónya Imre
Kéméndy Jenő
Kállay Imre
József főherceg
Jászberényi Miklós
Janicsek Andor
J:E:
H:V:
Hauzer György
Győző Béla
Glober
Erdély Ernő
D'Emili Henrik
Csatár Andor
Bl.E.
Barabás István
Altstock Frigyes
Almády Géza
Dr Szily József
Szabados Imre
Vida Pál
Dr Vass János
R.
Omikron
Markusovszky Béla
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest 1907.01.12.
térbeli vonatkozás Nyíregyháza
térbeli vonatkozás Tíszafűred
térbeli vonatkozás Győr
térbeli vonatkozás Baranya vármegye
térbeli vonatkozás Bars vármegye
térbeli vonatkozás Brassó
térbeli vonatkozás Beszterce
térbeli vonatkozás Beszterce-Naszód
térbeli vonatkozás Csákvár
térbeli vonatkozás Csíkszereda
térbeli vonatkozás Csongrád vármegye
térbeli vonatkozás Eperjes
térbeli vonatkozás Fejér vármegye
térbeli vonatkozás Háromszék vármegye
térbeli vonatkozás Heves vármegye
térbeli vonatkozás Hódmezővásárhely
térbeli vonatkozás Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
térbeli vonatkozás Kolozsvár
térbeli vonatkozás Krassó vármegye
térbeli vonatkozás Léva
térbeli vonatkozás Moson vármegye
térbeli vonatkozás Nagybánya
térbeli vonatkozás Nagyberek
térbeli vonatkozás Nógrád vármegye
térbeli vonatkozás Pécs
térbeli vonatkozás Pest vármegye
térbeli vonatkozás Selmecbánya
térbeli vonatkozás Somogy vármegye
térbeli vonatkozás Sopron
térbeli vonatkozás Szatmár
térbeli vonatkozás Szepes vármegye
térbeli vonatkozás Szolnok-Doboka vármegye
térbeli vonatkozás Szombathely
térbeli vonatkozás Temes vármegye
térbeli vonatkozás Torontál vármegye
térbeli vonatkozás Ugocsa vármegye
térbeli vonatkozás Vas vármegye
térbeli vonatkozás Veszprém
térbeli vonatkozás Fiume
térbeli vonatkozás Pozsony
térbeli vonatkozás Budapest
térbeli vonatkozás Milanó
térbeli vonatkozás Kecskemét
térbeli vonatkozás Tiszafüred
térbeli vonatkozás Szeged
térbeli vonatkozás Poroszország
térbeli vonatkozás Mohács
térbeli vonatkozás Doboj
térbeli vonatkozás Gyöngyös
térbeli vonatkozás Hatvan
térbeli vonatkozás Jajce
térbeli vonatkozás Kisjenő
térbeli vonatkozás Komárom
térbeli vonatkozás Miskolc
térbeli vonatkozás Magyarbarnagh
térbeli vonatkozás Nagykanízsa
térbeli vonatkozás Resicabánya
térbeli vonatkozás Szatmárnémeti
térbeli vonatkozás Szamosújvár
térbeli vonatkozás Székesfehérvár
térbeli vonatkozás Ujpest
térbeli vonatkozás Ujvídék
térbeli vonatkozás Ungvár
térbeli vonatkozás Varsány
térbeli vonatkozás Zagreb
térbeli vonatkozás Zilah
térbeli vonatkozás Antwerpen
térbeli vonatkozás Bécs
térbeli vonatkozás Berlin
térbeli vonatkozás Dánia
térbeli vonatkozás Drezda
térbeli vonatkozás Észak amerikai Egyesült Államok
térbeli vonatkozás Felső-Szílézia
térbeli vonatkozás Frankfurt
térbeli vonatkozás Grunewald
térbeli vonatkozás Hamburg
térbeli vonatkozás Kiel
térbeli vonatkozás Lisszabon
térbeli vonatkozás London
térbeli vonatkozás Madríd
térbeli vonatkozás Montreal
térbeli vonatkozás Morva
térbeli vonatkozás Német
térbeli vonatkozás Osztrák
térbeli vonatkozás Páris
térbeli vonatkozás Pennysylvania
térbeli vonatkozás Peking
térbeli vonatkozás Róma
térbeli vonatkozás San-Francisco
térbeli vonatkozás Svájc
térbeli vonatkozás Szentpétervár
térbeli vonatkozás Tirol
térbeli vonatkozás Weimar
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás XX. század eleje
Jellemzők
hordozó papír
méret 200.p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
leltári szám/regisztrációs szám 1889