Keszthelyi Hírlap 1914.06.07.

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap

szöveg
minősített tartalom

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Kutasi Imre, elnök, Ipartestület
tárgy Ritopper István, tag, Ipartestület
tárgy Hoffmann István, tag, Ipartestület
tárgy Prisznyák István, pénztárnok, Ipartestület
tárgy Ujlaki Ferenc, ipartestületi jegyző
tárgy Treffler Ferenc, könyvtárnok, Ipartesület
tárgy Csák Árpád, Dr.
tárgy Reischl Vencel, fürdőbérlő
tárgy Reischl Imre, városbíró
tárgy Lázár Kálmán
tárgy Puly István
tárgy Ghillány Imre, báró, földművelésügyi miniszter
tárgy Király Kálmán, magyar államvasúti hivatalnok
tárgy Takách Imre, főszolgabíró
tárgy Trsztyánszky Ödön, ny. árvaszéki elnök
tárgy Farkas Kálmán, tb. főszolgabíró
tárgy Ötvös Imre, dandárparancsnok
tárgy Lukács Károly, hadnagy
tárgy Lovassy Sándor, Dr.
tárgy Fáber Sándor, Dr.
tárgy Nárai Andor, tanár
tárgy Deininger Imre, volt igazgató
tárgy Csanády Gusztáv, Dr., volt igazgató
tárgy Sparszam Pál, ny. gazdasági akadémiai tanár
tárgy Vaszary Kolos
tárgy Szendrey Júlia
tárgy Festetics György
tárgy Rezek Román, szerkesztő, Modern Szemle
tárgy Veér Imre, szerkesztő, Modern Szemle
tárgy Arnold Sándor, kassai ítélőtáblai tanácselnök, pécsi ítélőtábla elnöke
tárgy Szücs Zoltán, alsólendvai járásbíró, felsőöri járásbíró
tárgy Takács Gyula, győri joggyakornok, keszthelyi járásbíróság jegyzője
tárgy Koller István, Dr., pacsai szolgabíró, tiszteletbeli főszolgabíró
tárgy Árvay Lajos, alispán
tárgy Deák István, földbirtokos
tárgy Semetke József, földbirtokos
tárgy Takátsné Köhler Irma, zongoratanárnő
tárgy Csák Árpád, Dr.
tárgy Strasser Márton, mű- és látszerész
tárgy Kőszegi István, tanonc
tárgy Grossberger Miksa, siófoki bérkocsitulajdonos
tárgy Papp Samu, Dr., budapesti Orvosi Kör, köri elnök
tárgy Bainiss Géza, Dr., udvari tanácsos
tárgy Sümegi József, Dr., fürdőorvos
tárgy Vaszary Ernő, fürdőigazgató
tárgy Mr. Joseph Beifeld, szállótulajdonos
tárgy Sándor János, belügyminiszter
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Mérei Ignácz
kiadó Mérei Ignácz könyvkereskedése
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Keszthely
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Keszthely
Jellemzők
hordozó papír
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Lejárt védelmi idejű mű
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány