25 éves az Újkerti Csipkevarró Kör 2010

szöveg

Problémákkal és nehézségekkel teli világunkban egyre inkább felértékelődik a közösségek, az együtt átélt és megélt élmények szerepe. Az Újkerti Csipkevarró Kör tagjai számára immár 25 éve jelent az alkotás és a baráti beszélgetések öröme összetartó erőt. A Tímárház Debrecen egyik legrégebbi és legsikeresebb közösségének munkáiból szervezett kiállítást, tisztelegve a tagok teljesítménye előtt. A látogatók többek között halasi, csetneki, sóvári, tüll rátétes csipkéket, valamint frivolitást, azaz hajócsipkéket csodálhatnak meg. A tárlat megnyitóján Tar Károlyné, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója egy számára kedves emléket osztott meg a kiállítás látogatóival. Mint mondta, megtiszteltetés számára, hogy lehetősége nyílt a 25. évforduló alkalmából köszönteni a közösség tagjait, hiszen 1985-ben ő maga is jelen volt a kör létrejöttekor. Szép élmények fűzik az Újkerti Csipkevarró Körhöz, lelkes alkotóira barátként, családtagként tekint. Amikor 1985 szeptemberében hivatalosan is csoporttá alakult a tizenöt alkotó, a kör vezetését Medgyesi Károlyné Vághy Ida és Lengyel Mihályné vállalta magára. Nemcsak az alkotómunka kezdetét jelentette ez az év, hanem egy összetartó közösség megszületését is. A tagok a magánéletben is összetartanak. Megterített asztal mellett jó hangulatban fogyasztják el az elkészített ételeket, recepteket cserélnek, megbeszélik a problémákat, óvják és segítik egymást. A kis közösség ötödik születésnapját az Újkerti Galériában ünnepelte, ahol a Könnyűipari-szakközépiskola növendékei divatbemutatóján mutatták be a csipkevarró kör alkotóinak munkáit. Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának évfordulóján, 1993-ban Nagyanyáink kézimunkái címmel szerveztek önálló kiállítást, melyet fáradtságos, ám lelkes munka előzött meg. A tárlat különlegességét azonban nemcsak a kiállított darabok eszmei értéke jelentette. A látogatók ugyanis nemcsak megtekinthették, hanem ki is próbálhatták a varrást. A következő években a város több művelődési és közösségi házában, többek között a DEOEC galériájában vagy a Nagytemplomban mutatták be alkotásaikat, valamint csoportos kiállítások alkalmával Belgium és Olaszország közönsége is megismerkedhetett munkáikkal. Az ezrdefordulón kezdték el az új zsinór és szövési minták gyűjtését és rendszerezését. A munka eredményeképpen három mintakönyvet jelentettek meg, amelyek 22 féle zsinór és 235 szövési mintatechnika leírását tartalmazzák. Jelenleg a negyedik hasonló könyvön dolgoznak. A kör fennállásának negyedszázada alatt számos díjjal és elismeréssel lett gazdagabb. Medgyesiné Vághy Ida 1996-ban elnyerte az Aranycsipke díjat. Az 1994-ben alapított kitüntetésben – melyet két évente osztanak ki – , az a művész részesülhet, aki munkája által megőrzi a kézi csipkekészítési hagyományokat, s az utókor, a jövő nemzedéke elé is követendő példát állít. 2001-ben a Magyar Csipkealapítvány Kendők, keszkenők című kiállításán Lipcsei Lászlóné munkáját, egy eredeti mintájú stólát a szakma első díjjal jutalmazta. A közösség a kiskunhalasi országos versenyeken is rendre jól teljesített, első, második és harmadik helyezéseket értek el. De nemcsak tárgyi, hanem eszmei elismeréssel is büszkélkedhetnek. A debreceni csipkevarrókat az a megtiszteltetés érte, hogy az általuk készített csipkéből szőtt szőnyegen őrzik a cívisváros kulcsát. A közösség a 25-ik életévébe lépett, s jelenleg tizenheten vesznek részt aktívan az alkotómunkában. Tizenöt év után, 2001-ben Pető Lászlóné vette át a csoport vezetését. Az évek során bebizonyosodott, hogy a csipkekészítés tudománya nem ment feledésbe, s az új, valamint a régi tagok továbbra is szorgalommal és lelkesedéssel vetik bele magukat a munkába. Nem csupán a saját örömükre varrnak, hanem igyekeznek minél több emberrel megismertetni ezt a régi tevékenységet. A tagok nem az egyéni érdemekre a legbüszkébbek – ezt bizonyítja az, hogy a kiállításon nem szerepelnek a munkák alatt nevek. (Az Újkerti Csipkevarró Kör jubileumi kiállítása 2010. április 30-ig, hétköznapokon 10-től 17 óráig, szombatonként 10-től 14 óráig tekinthető meg a debreceni Tímárházban)

Problems and hardships in our world is becoming more and more important to the communities , the role of lived experience and lived together . For members of the new Rose Garden Sewing Circle for 25 years now does the work and the joy of friendly conversations cohesive strength. The Tanner House Debrecen, one of the oldest and most successful works of the community organized an exhibition paying tribute to the power of members . Visitors including Halas , chat him Sóvári , tulle applique lace and tatting , lace boat that you admire . The exhibition opening Tar Károlyné , director of the Cultural Center of Debrecen for a nice memory shared with the visitors of the exhibition . As he said, an honor to have the opportunity of the 25th anniversary greet members of the community , since 1985, he was present in the circuit is made. Nice experiences with the countries in New Garden Lace Sewing Circle , enthusiastic creators of a friend , family member considered . When in September 1985 formally established the fifteen constituent group , the leadership circle Medgyes Károlyné Vághy Mihályné Ida and Poland undertook . Not only the artist 's work marked the beginning of the year, but also the birth of a cohesive community . The members are held in private life . In addition to laid table in a good mood to consume prepared food , exchange recipes , discuss problems and help protect each other .  The small community 's fifth birthday celebrated in New Garden Gallery , where the Light Industrial - secondary vocational school students of lace fashion show presented at the sewing circle of creative works . Debrecen is declared a free royal town anniversary in 1993, organized a solo exhibition titled grandmothers handiwork , which was preceded by a tedious but enthusiastic work . However, the special exhibition of not only intangible value of the pieces exhibited reported . Visitors can not only could watch , but it also could try sewing. In the following years the city has several cultural and community centers , including the University of Debrecen in the gallery or the Great Church presented their creations , as well as group exhibitions in Belgium and Italy, the audience was acquainted with work . The ezrdefordulón started a new line and weaving patterns and organize the collection . The work resulted in three samples of books they published that describe 22 types and 235 cord weave technique . Currently working on the fourth book similar .  The scope of the existence of a quarter of a century has won many awards and recognition richer. Medgyesiné Vághy Ida in 1996, won the Golden Rose award. The award was founded in 1994 - which will be awarded in two year - the benefit of the artist , who maintains the tradition of making handmade lace work , and for posterity , is to set an example for future generations . In 2001, the exhibition of the Hungarian Foundation Lace Shawls, Leipzig handkerchief was László 's work, an original shawl pattern, first prize awarded to the profession .  The community Kiskunhalas national competitions respectively well, first , second and third placings were achieved. But not only tangible , but also intangible recognition boast . Debrecen csipkevarrókat the honor that they have made of lace woven carpet holds the key to the city of Debrecen .  The community is the 25th year of life came , and now seventeen actively involved in creative work . After fifteen years , László 2001 Peto took over the management of the group. Has been proven over the years that the lace is not science been forgotten , and the new and old members continue diligence and enthusiasm out into the work. Not only are sewn to their own pleasure , but more and more people are trying to learn this ancient activity. The members are not individual merit are most proud of - as evidenced by the fact that the show is not listed under the names of the works .   ( Anniversary issue of The New Rose Garden Sewing Circle April 2010th until 30 on weekdays from 10 to 17 pm, Saturdays from 10 to 14 hours , visit the Tanner House Debrecen )

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://www.deol.hu/main.php?c=21967&print=1
kapcsolat http://www.csetnekimagyarcsipke.hu/index_elemei/Page408.htm
kapcsolat http://csipke.lap.hu/
kapcsolat http://www.csipke.halas.hu/hu/tortenet/csipke.htm
kapcsolat http://www.csetnekimagyarcsipke.hu/index_elemei/Page2042.htm
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Újkerti Csipkevarró Kör Jubileumi kiállítása
felhasználói címke Csipkevarró Kör, jubileumi kiállítás, kézimunka, Újkerti Közösségi Ház, Tímárház
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Tar Károlyné DMK igazgatója, Tímárház, Újkerti Közösségi Ház
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Debrecen
dátum 2010-04-14
létrehozás dátuma 2010-04-14
hivatalos kibocsátás 2014-03-04
időbeli vonatkozás 2010.04.14 - 2014.04.30
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás http://www.debrecenimuvkozpont.hu/?page=hir&hid=188