Magyar Tűzoltó 1953.

A Magyar Tűzoltók Országos Szaklapja

szöveg
minősített tartalom

AZ Országos Tűzoltó Szövetség Hivatalos Értesítője 1953 évre.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Tűzoltóság
tárgy Katasztrófavédelem
tárgy Periodika
tárgy Szaklap
tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék 1953.év.
A tűzvédelem fokozásával a negyedik terv év sikeréért-1.
Népek kongresszusa-2.
Az új esztendő küszöbén-3.
A belügyminisztériumi dolgozók harca a munka és a fegyelem megjavításáért 4,-5.
Állam és hivatali-titok büntető jogi védelme-6.
A továbbképzés tapasztalatai Győr megyében-7.
Építő anyagok tűzvédelme 8,-9.
Újítási Híradó-10.
Tűzvédelmi propaganda-tájékoztató-11.
Az OTE tagozatok 1952 évi verseny eredményei-12.
Munkaverseny kiértékelés az általános gép ipari igazgatóságnál-13.
Fontos téli feladatok-13.
Hogyan lehet takarékoskodni-13.
A községi és szocialista szektorok tűzvédelmének megjavításáért-16.
Lenin élt,Lenin él,Lenin élni fog-17.
Tagkönyv csere a tűzoltóságnál-18.
A leninizmus diadalmas zászlaja-19.
Félévi vizsgák az állami tűzoltóságnál-20.
Az osztályparancsnokságok 1952.évi munkájának kiértékelése-21.
Tűzvédelmi propaganda tájékoztató-22.
Védjük a sugárvezetőt a balesettel szemben-22.
Erő próba-23.
°A tüzek okai és felderítése 24,-25.
Újítási híradó-25.
Szabvány híradó-26.
Élenjáró elvtársaink-27.
Verseny hírek-29.
Hírek a tűzoltó életből-30.
A magyar sportolók béke-nagy gyűlése-31.
A jó munka jutalma az üdülés-32.
Forró szeretettel köszöntjük népünk bölcs vezérét a 61.éves Rákosi Mátyás elvtársat!-33.
Az örök barátság ünnepe-34.
Rákosi Mátyás 61.születésnapjára-35.
Március 15.-e alkotó örökösei-36.
Befejeződött a tűzoltó műszaki iskola-37.
Hogyan tanuljunk?-38.
esküt tettek az alapfokú iskola hallgatói-39.
Tűzoltóság és az új technika 40,-41.
Versenyfelhívás-41.
Magyar tűzoltó Esztergomban-42.
Szabvány híradó-43.
A statisztika:tervszerű munkánk fontos feltétele-44.
Újítási híradó-45.
idejében szervezzük meg a mezőgazdaság tűzvédelmét-45.
Hírek a tűzoltó életből-46.
Féltett kincsünk:A gyermek-47.
Sportéletünk-48.
Éljen április 4.hazánk felszabadulásának nagy ünnepe-49.
legnagyobb ünnepünk előestéjén...-50.
A szabadság ünnepére-51.
Életem a felszabadulás előtt és után-52.
Fejlődünk,erősödünk-53.
Erősítsük meg egységeinken az egy személyi felelős vezetést-54.
Gondos tervezés a gyakorlati munkánk alapja-55.
A béke világ tanács 4. ülésszaka-55.
Ideiglenes épületek tűz veszélye és tűzének oltása 56,-57.
Tűzvédelmi propaganda tájékoztató-57.
Minden erőnkkel-58.
A figyelő és járőr szolgálat jó megszervezésével készülünk a mezőgazdaság tűzvédelmére-58.
Az OTE első országos titkári értekezlete-59.
Szabvány híradó -60.
Vizsga az üzemi őrsparancsnoki iskolán-61.
A szakmai továbbképzés félévi vizsgái az üzemi tűzoltóságnál-61.
Védd a békét,népünk hatalmát,hazánk függetlenségét!-65.
Budapest dolgozóinak színpompás felvonulása-66.
A kilencedik szabad május elseje-67.
Választásra készül az ország 68,-69.
Tettekkel a népfront győzelméért-70.
Megnyílt a Magyarország a béke országa kiállítás-71.
Előkészületek az aratásra,cséplésre 72,-73.
Mi a megoldás?-73.
Kihelyezésen..-74.
A III. országos újító kiállítás-74.
Versenyfelhívás-75.
Nagyobb gonddal készítsük elő a tűzoltó versenyeket-75.
Községi tűzoltók vizsgájáról-76.
A Szolnok megyei osztály parancsnokság a nyári mezőgazdasági tűzvédelmi biztosításért-77.
Védd a termést a tűzkártól-81.
A diadalmas ünnep után...-82.
Új győzelmünk jelentőségéről-83.
Ne feledkezzenek meg esküjükben vállalt kötelezettségikről..84,-85.
Tűzoltó párt szervezeteink feladata a nyári mezőgazdasági tűzvédelem előkészítésében és végrehajtásában-86.
A miniszter tanács határozata ránk is vonatkozik...-87.
A béke világ tanács Budapesti ülése-87.
Nagy feladat vár ránk..-90.
A verseny még nem ért véget,..-91.
Harcoljunk a villamos áram-okozta tűzesetek ellen-93.
Közös erővel dolgozó népünk kenyerének megvédéséért-97.
A béke itt van a kapuink előtt...-98.
A világ béke harcosainak nagy seregszemléje után-99.
A legjobb kádereinket küldjük a tiszti iskolára-100.
Az agitátorokkal való foglalkozásról-101.
A Rákóczi szabadságharc történelmi jelentősége-101.
Befejeződtek az állami tűzoltóság évzáró vizsgái-102.
A megyei versenyek után-103.
Javítsák meg a mezőgazdaság tűzvédelmének szervezését Szabolcs-Szatmár megyében 104,-105.
Az aratás a behordás,a cséplés tűzvédelme-106.
Pályázati felhívás!-107.
Hogyan kellett volna?-107.
Még nincs vége a versenynek!-108.
Szabvány híradó-108.
Befejeződött az üzemi Örs parancsnoki iskola IV. tanfolyama-109.
Újítási híradó-109.
Jó felvilágosító munkával,fokozott ellenőrzéssel biztosítsuk gazdag termésünk tűzkármentes betakarítását!-113.
Béke és barátság-114.
Alkotmányunk minden betűje dolgozó népünk érdekeit szolgálja-115.
Fegyver szünet Koreában!-116.
Jövő évi párt oktatás jó előkészítéséért-116.
Nagyobb figyelmet fordítsunk a gazdasági munkára!-117.
Sajtó szemle-118.
Harcban bő termésünk tűzvédelméért!-119.
Szálas takarmányok,ipari növények tűzrendészete,gabona tárolók tűzvédelme 120,-121.
A magyar tűzoltó postájából-122.
Mi a megoldás?-122.
A vizes gyakorlat az eredményes tűzoltás alapja-123.
Gyakorló szolgálaton-125.
Községi tűzoltó csapatok vegyetek részt a gyorsasági versenyen!-125.
Sport híreink-128.
Szolgálatunk fokozott ellátásával segítsük a kormány program megvalósítását-129.
Így ünnepelte dolgozó népünk alkotmányunk évfordulóját-130.
Jó munkával a kormány program sikeréért!-131.
A kollektív vezetésről-132.
Az elmúlt évi tapasztalatok birtokában előre az új oktatási év sikeréért!-133.
Vizsgáztak a tiszt helyettesképző iskola hallgatói-134.
A gyapot tűzvédelme a mezőtől a gyárig-135.
Pártunk és kormányunk újabb ajándéka:Elkészült korszerű laktanyáink-136.
Erdők tűzvédelme-137.
Üzemeink évi szemléjéről 138,-139.
Mi a megoldás?-139.
Javítsák meg munkájukat a tűzrendészeti előadók!-140.
Fokozzuk újító mozgalmunk tervszerűségét-141.
Szorgalmas tanulással harcoljunk az új politikai és szakmai oktatási év sikeréért!145.
Soha ilyen gazdag és virágzó nem volt még hazánk...-146.
Minden erőt a politikai és szakmai továbbképzés sikeres megszervezésére-147.
Pártszervezeteink a Központi vezetőség június 27-28.határozatának megvalósításáért-148.
A haza javára.magad hasznára jegyezz béke kölcsönt!-149.
Mezőgazdasági munkánk a mérlegen-150.
Néhány hír nyugatról-151.
Gyors felemelkedésünk útján-151.
A textil ipari növények feldolgozásának első szakasza 152,-153.
A fűtés tűzrendészete-154.
Magasabb követelményeket az új tűzoltó tisztek képzéséért-155.
Akik kiléptek az iskola kapuján-155.
Hozzá szólás-156.
A szemle célja a hibák kijavítása!-156.
Nagyobb lendülettel végezzük az OTE-munkát!-157.
Mi a megoldás?-158.
Szabvány híradó-159.
Újítási híradó-159.
Éljen a nagy októberi szocialista forradalom 36. évfordulója-160.
Minden eredményünk kezdete és kiinduló pontja a nagy októberi szocialista forradalom-161.
Nagy októberi szocialista forradalom 36. évfordulójára-162.
Pártélet-163.
A párt demokráciáról-163.
Szervezzünk minden községben jól működő tűzoltóságot!-164.
Jó munkával az elsők között-164.
Üzemi és községi tűzoltó elvtársak továbbképzésének sikeréért!-166.
Vizsgáztak az őrs parancsnoki iskola hallgatói-167.
Az országos gyorsasági versenyek tanulságai-167.
Így készültünk a továbbképzési évre-168.
Beszélgettünk olvasóinkkal-169.
A metilbromid veszélye-169.
A pamutfonodák és szövődék tűzvédelme 170,-171.
A 62/1952 M.T.SZ.rendelet végrehajtásának tapasztalatai 172,-173.
Szabvány híradó-174.
Újítási híradó-174.
Az üzemi sajtó felhasználásának jelentősége a megelőző tűzrendészet érdekében-175.
Községi tűzoltóságunk megerősítésével a falu tűzvédelméért!-177.
Befejeződtek az országrészi tűzoltó versenyek-178.
Számvetés-179.
Pártélet-180.
A 62/1952 M.T.SZ.rendelet végrehajtásának tapasztalatai-181.
Tűzveszélyes folyadékok tárolása 182,-183.
Végezzük nagy gonddal a felderítést! 184,-185.
Textil ipari műanyag szálak tűzvédelme 186,-187.
Néhány szó a határozatokról 188,-189.
Mi a megoldás?-189.
Hírek a tűzoltó életből-190.
Kultúrhírek-191.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Csillag Gyula Felelős Szerkesztő
kiadó Magyar országos Tűzoltó Szövetség
közreműködő Ungi Károly
Potoczki Lipot
Király Károly
Dániel Sándor
Balázs József
Félix László
Fenyvesi János
Szendrődi Ottó
Dunai Kovács Béla
P.I.
M.S.
Farkas Győrgy
Zákány Imre
Gaál Ferenc
Hidas Gyula
Pálfi Adorján
Hartai István
Szűcs István
Csillag Gyula
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest 1953.január 01.
térbeli vonatkozás Bécs
térbeli vonatkozás Amerikai Egyesült államok
térbeli vonatkozás Szovjetunio
térbeli vonatkozás Kína
térbeli vonatkozás Anglia
térbeli vonatkozás Franciország
térbeli vonatkozás Vietnam
térbeli vonatkozás Laosz
térbeli vonatkozás Kambodzsa
térbeli vonatkozás Malayzia
térbeli vonatkozás New York
térbeli vonatkozás Budapest
térbeli vonatkozás Sopron
térbeli vonatkozás Győr
térbeli vonatkozás Fertőszentmiklós
térbeli vonatkozás Ozora
térbeli vonatkozás Vaskút
térbeli vonatkozás Köbánya
térbeli vonatkozás Paks
térbeli vonatkozás Tolna
térbeli vonatkozás Moszkva
térbeli vonatkozás London
térbeli vonatkozás Dél Afrika
térbeli vonatkozás Németország
térbeli vonatkozás Dorog
térbeli vonatkozás Kiskunfélegyháza
térbeli vonatkozás Bács- Kiskun Megye
térbeli vonatkozás Salgótarján
térbeli vonatkozás Hódmezővásárhely
térbeli vonatkozás Tiszaújváros
térbeli vonatkozás Komló
térbeli vonatkozás Kazincbarcika
térbeli vonatkozás Gyöngyös
térbeli vonatkozás Kaposvár
térbeli vonatkozás Zalaegerszeg
térbeli vonatkozás Jászberény
térbeli vonatkozás Eger
térbeli vonatkozás Heves megye
térbeli vonatkozás Veszprém
térbeli vonatkozás Prága
térbeli vonatkozás Varsó
térbeli vonatkozás Berlin
térbeli vonatkozás Siklós
térbeli vonatkozás Nyíregyháza
térbeli vonatkozás Szabolcs-Szatmár megye
térbeli vonatkozás Hajdúnánás
térbeli vonatkozás Norvégia
térbeli vonatkozás Moi Rana
térbeli vonatkozás Clevland
térbeli vonatkozás Gyula
térbeli vonatkozás Szécsény
térbeli vonatkozás Györköny
térbeli vonatkozás Pécs
térbeli vonatkozás Debrecen
térbeli vonatkozás Szegvár
térbeli vonatkozás Szolnok
térbeli vonatkozás Szeged
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás XX. Század Közepe
Jellemzők
hordozó papír
méret 196 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
leltári szám/regisztrációs szám 1948