Kisfaludy Károly évtizede

Horváth János egyetemi előadásaiból. Az 1820-as évek kesebb írói

szöveg
minősített tartalom

"A huszas évek íróinak egész tömege állt irodalmi kapcsolatban Kisfaludy Károllyal, s ezért ő körötte csoportosítható legjogosabban. Külön méltatandók azonban Vörösmarty és Bajza, mint akik e körből egyénileg kimagaslottak s Kisfaludy után az irodalmi élet irányítói lettek. Szintén legtöbb joggal Kisfaludy Károlyhoz fűzve szólhatunk azon hazai német nyelvű írókról, akik leginkább már a 20-as évek folyamán éreztették hatásukat, nyugati (német és osztráknémet) irodalmi áramlatoknak fő közvetítői, a magyar irodalmi patriotizmusnak történeti és mondai tárgyakkal, történetírással és irodalomtörténeti kísérletekkel táplálói, a kezdődő népies mozgalomnak is jelentékeny részesei voltak. Ha egyoldalú felfogás szerint nem tartoznának is bele a «magyar» irodalomba (német nyelvük miatt, - noha éppen legnemzetibb szükségleteit szolgálták az irodalomnak), a magyar irodalom «történetébe» igenis beletartoznak, mint minden oly történeti jelenség, mely a magyar irodalmiak teljesebb és okszerűbb megvilágítására alkalmas." Fülszövege sorozatban Horváth János egyetemi előadásaiból kiszakítva, saját szövegezésében jelenik meg néhány fejezet; és pedig az 1933/34-i előadásból a Csokonai-val; az 1934/35-iből a Kisfaludy Sándorral, meg Katona Józseffel, az 1935/36-iból a Kisfaludy Károllyal, meg Kisfaludy Károly évtizedével foglalkozó részlet, egy-egy külön kötetben. Mindegyik kötet önálló egész, sorozatuk azonban összefüggő fejlődéstörténeti képet nyújt. Előadás-jellegük jórészt könyv-alakjukban is megmaradt; az élőszó csiszolatlanabb szabadságával szólanak, közkeletű tudnivalókat is közölnek, de forrása csak fontosabb esetekben utalnak.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magyar irodalom XIX sz.
tárgy életrajzok
tárgy tanulmányok
tárgy reformkor
tárgy romantika
tárgy művelődéstörténet
tartalomjegyzék
I. NÉMETÜL ÍRÓ MAGYAROK. Fessler Ignác Aurél, Gaal György, B. Mednyánszky Alajos, Gr. Mailáth János (3); Schedius Lajos, Rumy Károly György, Pyrker János László (18). II. AZ AURORA KISEBBRENDÜ MUNKATÁRSAI. Helmeczy Mihály, Töltény! Szaniszló, Szenvey József, (23); id. Gr. Teleki Ferenc, Fenyéri Gyula, Bártfay László, Makáry György, Kiss Károly, Szent-Miklóssy Alajos, P. Thewrewk József, Kovasóczy Mihály, Balla Károly, Náray Antal, Tessedik Ferenc (27). III. A HONFOGLALÁSI EPOSZ ELŐZMÉNYEI. Alaki és tárgy történeti előzmények (37); Dugonics és követői (38); Gr. Ráday Gedeon, Virág Benedek, Bacsányi János, Csokonai (40); Horvát István és Horvát Endre (41); Aranyos-rákosi Székely Sándor (54); Czuczor Gergely (62).
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
kiadó Kókai Lajos Kiadása
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest,1936.
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Sümeg
időbeli vonatkozás 1820-as évek
Jellemzők
hordozó papír
méret 74 p.
méret 15 x 21 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Kisfaludy Sándor Emlékház
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Kisfaludy Sándor Emlékház
leltári szám/regisztrációs szám B. 489. Lzsz :P:M.659/7. R 92/49.