Árpád-kori ​legendák és intelmek

szöveg

Középkori irodalmunk kevéssé ismert kincsei közé tartoznak a kötetünkbe gyűjtött legendák és Intelmek. Szerzői nagy része ismeretlen, megírásuk idejét legtöbb esetben nem tudjuk pontosan kikövetkeztetni, nemegyszer több változatot ismerünk, utóbb született kiegészítéseket, később hozzáfűzött részeket. Eredetük bizonytalansága azonban mit sem csorbít a művek értékén. A legendák írói a szent életű hősök életének elmondásával azokat a történelmi személyeket állítják olvasói elé, akik életükben vállalt hősiességükkel, bátorságukkal, hitükért kiállt megpróbáltatásokkal, lemondásokkal és önfeláldozásokkal az utókor csodálatára, elismerésére méltóak, akik tetteinek ismerete erényben, erkölcsi magatartásban példaadásul szolgálhatnak. Háborúskodás és követjárás, templomok és kolostorok alapítása, hittérítő utak, pogánylázadás és politikai manőverek részeivé válnak a nem történelmi munka igényével írott legendáknak. Ugyanakkor a művek írói akarva-akaratlanul saját életkörülményeikről, koruk mindennapi viszonyairól - az utazás módjáról, a kolostorok belső napirendjéről, a zarándoklásokról, a temetkezési szokásokról, az emberi viszonyokról - is hű képet nyújtanak. A legendák írójának célja, a példakép fölmutatása, együtt jár az írott mű tartalmi és formai szabályaival. A szentek életét kora gyerekkortól a halálukat követő csodákig kíséri végig. Az életükben kimagasló tetteket végrehajtó hősök példája követendő. Ennek igazolására szolgálnak a haláluk után bekövetkező csodák. A földi életben véghezvitt szokatlan vagy rendkívüli tulajdonságok jutalmaként válnak föld és ég között közvetítőkké. Másképp, parancsként fogalmazódnak meg mindazok a követelmények, amelyek a szentek életéből kiolvashatók, az Intelmek-ben. Az erkölcsi normák, a kiváló erények és az elutasítandó bűnök példát sugalló történetek helyett határozottan fogalmazott és törvényként követendő utasításban rögzítettek Szent István király Intelmei-ben. Kötetünk öt szent életéhez fűződő legendákat gyűjtött egybe. A Szent Margit legendája kivételével, amelyet korabeli magyar fordításban közlünk, valamennyi korszerű tolmácsolásban kelti életre az eredetileg latinul íródott legendákat. Kötetünkkel irodalmunk homályba vesző emlékei válnak ismét közkinccsé.

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Árpád-kori ​legendák és intelmek
tárgy Csóka J. Gáspár
tárgy Érszegi Géza
tárgy Kurcz Ágnes
tárgy Szabó Flóris
tárgy könyv
tartalomjegyzék
1.Bevezetés. Érszegi Géza
2. Szent András és Benedek legendája. Csóka J. Gáspár fordítása
3. Szent István király legendái. Kurcz Ágnes fordítása
4. Szent István király kis legendája
5. Szent István király nagy legendája
6. Szent István legendája Hartvik püspöktől
7. Szent István király intelmei Imre herceghez. Kurcz Ágnes fordítása
8. Szent Imre herceg legendája. Csóka J. Gáspár fordítása
9. Szent Gellért püspök legendái. Szabó Flóris fordítása
10. Szent Gellért püspök kis legendája
11.Szent Gellért püspök nagy legendája
12. Szent László király legendája. Kurcz Ágnes fordítása
13. Boldog Ilona legendája. Érszegi Géza fordítása
14. Szent Margit legendája
15. Jegyzetek. Érszegi Géza
16. Az Árpád-házi szentek leszármazása
17. A képek jegyzéke
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Szépirodalmi Könyvkiadó
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
létrehozás dátuma 1983-01-01
időbeli vonatkozás 1983
Jellemzők
hordozó papír
méret 231 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0609