A zsidóság lényege és fejlődése _ I. rész

szöveg
minősített tartalom

Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé.
[...]
Ezek a felolvasások egyik láncszeme azoknak a múlt század 80-as éveiben megnyilvánuló jelensé­geknek és történeti mozzanatoknak, melyek a jobbak lelkében azt a hitet keltették tele reménnyel, hogy a magyar zsidóság művelt és tisztult vallásos tudata ébredőben és a magyar Izrael vallásos életé­nek megújhodása küszöbön van.
Az Országos Rabbiképző Intézetnek világhírű tekintélyt szereztek már halhatatlan triásza: Bloeh Mózes, dr. Bacher Vilmos és dr. Kaufmann Dávid tanárok. A zsidó vallástudományok benső kapcso­latban az európai tudományokkal itt először tárul­tak fel hazánkban rabbi-pályára készülő zsidó if­júink előtt, akik azután tudásukat és meggyőződésü­ket egyrészt lelkészi munkásságukkal bevitték a ma­gyar zsidóság köztudatába; másrészt dr. Bacher Vil­mos és dr. Bánóczi József szerkesztésében megindult Magyar Zsidó Szemle hasábjain a zsidó vallástudomány disciplináit a magyar nemzeti kultúra szerves részévé tették.
"És van okunk kívánni, hogy a művelt ifjúság a zsidóság fejlődésének középpontjától el ne távolodjék, hogy tényezővé váljék e fejlődésben, hogy nemes he­vével s buzgó lelkesedésével előmozdítója legyen a nagy munkának, mellyel a jelenkor fiai jövőnknek tartoznak."

"Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

The Essence and Development of Judaism - Part I. Collection of academic lectures gave by Ignacz Goldziher on Science of Religion at Jewish Community of Pest's Hall, part I, 1919/ 1922.
LECTURE I-II-III.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vallástudomány
tartalomjegyzék
Előszó

ELSŐ ELŐADÁS
Bevezetés

MÁSODIK ELŐADÁS
Prófétizmus I.

HARMADIK ELŐADÁS
Prófétizmus II.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Goldziher Ignác
kiadó Népszerű Zsidó Könyvtár
közreműködő Gábor Ignácz (szerk.), Bánóczi József (szerk.), Stern Ábrahám (előszó)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Pest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Magyarország, Budapest
dátum 1922-01-01
időbeli vonatkozás XIX. sz. vége
Jellemzők
hordozó papír
méret 72 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
azonosító 43aa9eaf6f955f03