A pesti zsidó gyülekezet alkotmányának története

Pesti Izraelita Hitközség

szöveg
minősített tartalom

Bevezetés.
A pesti izraelita hitközség, mely közel 200 ezer lélekszámával a kongresszusi szervezethez tartozó magyar zsidóságnak több mint 60 százalékát foglalja magában, a haza fiatalabb gyülekezetei közé tartozik. Okmányilag ugyan ki van mutatva, hogy már több mint 500 év előtt laktak Pesten zsidók, később azonban az 1727. évi, majd az 1735. és az 1773. évi országos összeírásoknál a pesti hatóságok a város zsidómentességéről tesznek jelentést a helytartóságnak. Egyedüli engedmény a város részéről abban állott, hogy a pesti vásárokra járó átutazó zsidók számára kóser vendéglőt engedélyezett, melyet időről-időre jó pénzért bérbe adott a szomszédos Óbudán lakó zsidóknak.
II. József császár 1783. évi rendelete a szabad királyi városoknak és így Pest városának kapuit is megnyitotta a zsidók előtt, kik elsősorban Óbudáról, de az ország távolabbi részeiről és külföldről is, főleg Cseh-Morvaországból jöttek Pestre. A város, meg a letelepülő zsidók között bizonyos természetes, magától adódó kölcsönhatás alakul ki és egyiknek gyarapodása magával hozta a másiknak növekedését. Az eladdig igénytelen kisváros rövid néhány évtized alatt gazdasági központtá fejlődik, benne pedig népes és virágzó zsidó gyülekezet szerveződik, vallási, közművelődési és jóléti intézményekkel, melyeket saját alkotmánya szerint kormányoz.
Jelen tanulmány feladata, hogy egykorú jegyzőkönyvek és okiratok alapján, lehetőleg mindig az eredeti szövegeket szólaltatva meg, bemutassa a pesti zsidó gyülekezet ezen alkotmányának történetét. Végigvezeti azt a megindulás első mozzanatától a »pesti zsidóság«, a »zsidó község«, majd a »hitközség« fokozatain át, a jelenlegi hitközségi alkotmány kifejlődéséig. Ezzel kísérletet teszünk az események és történések azon köre felé irányítani a figyelmet, melynek ismertetése eleddig meglehetős mellőzésben részesült. A történetírók ugyanis általában főleg a külső viszontagságok megrajzolására, meg a szellemi alkotások felsorolására szorítkoznak és csak elvétve mutatnak reá a zsidó gyülekezetek szervezete fejlődésének egy-egy mozzanatára. Dolgozatunk tehát egyben adalék is akar lenni a magyar zsidó gyülekezetek alkotmányának rendszeres történetéhez.

History of the Constitution of the Jewish Congregation in Pest, Community Constitution Hungarian Jewish Congregation of Pest, Buda, Óbuda - Hungary 18th - 19th - 20th century

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vallástörténelem
tárgy Magyar zsidó gyülekezet
tárgy Hitközségi alkotmány
tartalomjegyzék
I. Pester Juden 7
II. Juden Gemeinde 23
III. Israelitische Religionsgemeinde 33
IV. Pesti Izraelita Hitközség 44
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Groszmann Zsigmond
kiadó PIH
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Pest, Buda, Óbuda - Magyarország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1934-01-01
időbeli vonatkozás XVIII. - XIX. - XX. század
Jellemzők
hordozó papír
méret 52 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 4d622e7b21ea1e76