Naptárunk ujjáalakítása és a Húsvétkérdés

Értekezések a történeti tudományok köréből sorozat, 24.7. rész

szöveg

Felolvasva 1916. deczember 4-én
Részlet a műből: "Ezen értekezés keretében két olyan kérdés kerül vizsgálat alá, melyek tudományos, társadalmi és gazdasági életünket ép úgy mint korunk vallásos berendezéseit érintik: 1./ Naptárunk alapját alkotó napév keretében az időnek 7-napos hétté való ősi beosztása. 2./ A kereszténység husvétünnepének meghatározása."
Husvétreform: mivel "a husvét ünnep (...) ideje néha több heti időközben ingadozik (...), vajjon nem kapcsolhatnók-e ezen ünnepet egy határozott naptári adathoz, mint ezt a karácsony ünnepének esetében látjuk. Épen mert tavaszszal ünnepeljük ezt az ünnepet s így a társadalmi élet majdnem valamennyi terén döntő szerepe van, érint bennünket oly kellemetlenül, hogy ezen ünnep ideje majdnem 5 hét — márczius 22 — április 25 — között ingadozik. És így komolyan tudományos körökben is egészen nyíltan vetették föl a kérdést: vajjon teljesen lehetetlen volna-e a husvétünnep meghatározására olyan szabályt léptetni érvénybe, mely által az ünnep, ha nem is lehet teljesen állóvá, legalább is kisebb ingadozásoknak lenne alávetve (...)".

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vallástörténet
tárgy ókori kelet, naptár, kronológia
tárgy Húsvét, passahünnep
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Mahler Ede
kiadó MTA
közreműködő szerk. Fejérpataky László
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Kelet népei
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1917-01-01
időbeli vonatkozás ókor
Jellemzők
hordozó papír
méret 40 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 83cac2b12b2ce9a2