Keszthelyi Hírlap 1912.05.05.

Politikai és társadalmi hetilap

szöveg
minősített tartalom

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Kossuth Lajos
tárgy Arany János
tárgy Shakespeare
tárgy I. Vilmos, német császár
tárgy Cézár
tárgy Rosenberg Béla
tárgy Bauer Aurél, székesfehérvári mérnök
tárgy Csák Árpád, Dr.
tárgy Széll Kálmán, díszelnök, dunántúli közművelődési egyesület
tárgy Palavicini Ede, őrgróf, elnök, dunántúli közművelődési egyesület
tárgy Rákosi Jenő, főrendiházi tag, társelnök, dunántúli közművelődési egyesület
tárgy Simonsits Elemér, tolnavármegyei alispán
tárgy Lőrinczy György, a Petőfi Társaság tagja
tárgy Magyar József, ny. főtanító
tárgy Horváth Károly, néhai uradalmi főszámvevő
tárgy Vieber Adorján, vezérőrnagy, a székesfehérvári V. honvédkerület parancsnoka, altábornagy
tárgy Vizeki Tallián András, ezredes, vezérőrnagy
tárgy Czeisberger János, ezredes, vezérőrnagy
tárgy Brunswick Lajos, ezredes
tárgy Nemesbocsári Svastics Elemér, százados, őrnagy
tárgy Kammerrer István, százados, őrnagy
tárgy Abonyi Andor, cs. kir. kamarás, százados, őrnagy
tárgy Hertelendy Andor, főhadagy
tárgy Róth Károly, főhadnagy
tárgy v. Várossy László, cs. kir. 16. sz. huszárezredbeli tart. hadnagy
tárgy Abonyi Andor, őrnagy
tárgy Divinsky Sándor, kántor
tárgy Krausz Ernő
tárgy Lipp Vimos, Dr., főgimnáziumi igazgató
tárgy Csák Árpád, Dr.
tárgy Lukács Károly, hadnagy
tárgy Farkas Károly, hadnagy
tárgy Szabó János, néhai okleveles gazdász
tárgy Balás Béla, főispán, ideiglenes elnök, zalaegerszegi tüdőbeteggondozó egyesület
tárgy Halász Vilmos, Dr., járásorvos, titkár, zalaegerszegi tüdőbeteggondozó egyesület
tárgy Kaszter Ödön, Dr., gyógyszerész, pénztáros, zalaegerszegi tüdőbeteggondozó egyesület
tárgy Kacskovics Lajos, alispán
tárgy Bakonyi Mór
tárgy Glesinger Benő, a kaposvári Hungária Kávéház néhai tulajdonosa
tárgy Szekeres Ödön, jegyző
tárgy Kereszturi István, épület- és műlakatos
tárgy Nagy Mór
tárgy Dőry Mihály, okl. gyógyszerész
tárgy Lőwy Pál, órás, ékszerész
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Mérei Ignácz
kiadó Mérei Ignácz könyvkereskedése
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Keszthely
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Keszthely
Jellemzők
hordozó papír
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Lejárt védelmi idejű mű
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány