Zsidó etika a XI-XVII. sz. irodalmából

szöveg

Idézet a Méltatásból: "Philo, a nagy történetíró a szentiráson (M. II. 14. 6.) tanakodván, a messiási eszmét az egész zsidó nemzetre terjesztette ki. Szerinte az egész zsidó nemzet valósítja meg az örök béke, az igazságosság és általános emberszeretet isteni birodalmát. Olvasva szerző gyönyörű müvét, a zsidó erkölcstannak a légsötétebb középkorban való fejlődését, Philo eszméje uj niegvilágitásban tűnt fel előttem. Üldözve és sanyargatva, ezrivel máglyára vetve és kardélre hányva tudósai és papjai nem a gyűlöletet, nem a bosszút, de a legszebb, a legnemesebb emberszeretetet, a legtisztább erkölcsöt hirdetik számtalan müveikben. Lelki szemeim előtt tűnik fel e nép, sebzett, vérző homlokán a méltatlan üldözés töviskoronájával, példátlan nemes megadással hirdetvén Isten igéjét, hirdetvén Isten országát e földön. Hivő zsidó vagyok, a messiási kort erős hitem szerint eljövendőnek látom, de nem tehetek másként, az egész zsidó nép Isten eszköze országának eljövetele előkészítésére és bár Gibbon szerint: the very chosen people bút only fór misery, valóban a kiválasztott nép, de csak a nyomorúságra — szent hitem, hogy meg is váltja az emberiséget és biztosan eljövend az a kor, mely után a nagy magyar költő szerint buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Ezek az eszmék, ezek a gondolatok rajzottak fel agyamban e mü olvasásánál és csak legmelegebben ajánlhatom mindenkinek, zsidónak és nem zsidónak egyaránt. Eulenberg Salamon dr."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv jiddis
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Irodalomtörténet
tárgy Vallástörténet
tárgy zsidó etika
tárgy pesti rabbi
tartalomjegyzék
Előszó
Bevezetés
I. Eliezer Há-gádol Orchausz Chájjim-jából
II. Jehuda b. Saul ibn Tibbon végrendeletéből
III. József ibn Cádik Morál könyvéből
Maimuni Mózes fia Ábrahámhoz irt végrendeletéből
A Jámborok könyvéből
VI. Eleázár ben Jehuda Rókéachjából
VII. A Minhág'Tób-ból
VIII. Móse Coucy Sztnágjából
IX. Jechíél b. Jekuthiél Bész Middauszából
X. Áser ben Jechíél végrendeletéből
XI. Jehuda b. Áser végrendeletéből
XII. Jákob b. Ásér Chausen Hámispotjából
XIII. Áboáb Izsák Menaurász Há-moaurjából
XIV. Alámi Salamon Iggeresz Muszorjából
XV. Abigdor há-Kóhén kéziratos Sááré Muszorjából
XVI. Midrás Leóláinból
XVII. A Széfer Chájjé Aulom c. jargon-morálkönyvből
XVIII. Káró József Sulchán Áruch-Jóre Deájából
XIX. A Szimchász Hannefesből
XX. Ein Schőn Frauenbüchlein c. jargon-műből
XXI. Hurwicz Ábrahám Jés Nauchalinjából
XXII. Hurwitz Jesájá Seláhjából
Függelék. I. Menásse b. Izrael Vindiciae Judaeorumjából
II. Perek Derech Erecz
teljes tartalomjegyzék
célközönség ismeretterjesztő
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Weisz Miksa
kiadó Pesti Izrael. Hitk. Kulturszociális Ügyosztálya
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Pest, Magyarország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1923-01-01
időbeli vonatkozás XI-XVII. század
Jellemzők
hordozó papír
méret 133 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 4406DB79125DE8FA