A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfiája I. kötet

Hazánk ezeréves ünnepének és a zsidó vallás reczipiálásának kegyeletes emlékére

szöveg

Részlet az Előszóból:
"Az Orsz. Izr. Tanitó-Egyesület 1895. julius 3-ik és 4-ik napjain igen látogatott és több tekintetben emlékezetes közgyűlése azzal a kérdéssel is foglalkozott, mi módon vegyen részt felekezetünk tanítósága azon a nagy és kegyeletes országos ünnepen, melyet király és nemzet magyar hazánk fennállásának dicső emlékére az 1896-ik esztendőre rendelt."
A közgyűlés határozata 4 pontban:
"1. Az ezredéves ünnep alkalmából egyesületünk megiratja a magyar zsidó népiskola fejlődésének történetét.
2. Az 1896-ik évben tartandó nagy tanügyi kongresszusban részt vesz és ez alkalomból itt a fővárosban diszgyülést tart.
3. Lapjának összes évfolyamait, valamint könyvkiadványait diszkötésben az orsz. kiállításra elküldi.
4. Vitatárgyát képezze, hogy az izr. felekezetitek ujabb viszonyaiból várható átalakulásokkal szemben mely feladat vár a zsidó népiskolára, hogy nemzeti és felekezeti hivatásának jövőre is megfeleljen.
[...]
A közgyűlés [...] alapszabályaihoz híven [...] a tanítók, azok özvegyeinek és árváinak hathatós segélyezése mellett hazánk tanügyi felvirágzásán közremunkálni tűzte ki czélul."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Magyar oktatásügy, intézménytörténet
tartalomjegyzék
1/
Előszó
Összefoglaló áttekintés. Irta: Barna Jónás
1. A pesti izr. hitközségi fiu-iskola monográfiája. Irta: Mandl Bernét, tanító.
2. Pápa orth. izr. hitközség népiskolájának monográfiája. Irta: Pfeiffer Mór és Nussbaum József, tanítók
3. A bezdáni izraelita népiskola. Közli: Nagy József
4. Az egyesült győr- és győrszigeti izr. hitk. népiskolának története. Irta: Pfeiffer Mór
5. A zsarnóczi izraelita népiskola monográfiája. Irta: Laczkó Bernát
6. A zentai izraelita négyosztályu elemi népiskolának monográfiája. Összeállította: Bodrogi Ignácz
7. A szegzárdi izraelita elemi népiskolának keletkezése és jelenlegi állapotára vonatkozó adatok. Közli: Deutsch Lajos
8. A b.-csabai statusquo izr. hitközség népiskolájának története. Irta: Scheiber Márton
9. A hevesi izraelita iskola története 1856—1896-ig. Irta : Fischhof Márk
10. A tatatóvárosi izr. hitk. iskolának monográfiája. Irta : Herzféld Jakab, igazgató-tanító
2/
11. Az iglói izr. népiskola története. Irta: Löwy Mór, igazgató
12. A pécsi izr. hitközségi népiskola monográfiája. Irta: Klingenberg Jakab, igazgató
13. Az ó-budai izr. hitközség iskolájának monográfiája. Irta : Berger J. Lipót, tanító
14. A székesfehérvári izr. iskola története. Irta: Braun Mór, tanító
15. A losonczi izr. iskola monográfiája. Írták: Domber József és Eichler Jakab, tanítók
16. A makói izr. hitk. tanügyének története. Irta: Schlesinger Lipót, tanító
17. A liptó-szt.-miklósi izr. népiskola monográfiája. Írták: Dr. Mayer Ármin és Kacz Henrik, igazg.-tanitó
18. A pozsonyi kongr. izr. hitközség fiúiskolájának monográfiája. Irta: Berger Benő, igazgató-tanitó
19. A bajai iskola monográfiája. Irta: Pollák Manó tanító
20. A nagykanizsai izr. hitk. tanintézetek története. Irta: Dr. Villányi Henrik, tanár
21. A pozsonyi Talmud-tórával egyesített, orth. izraelita elemi fiúiskola keletkezésének és fejlődésének története. Közli: a tanitó-testület
22. A rákospalotai izr. népiskola monográfiája. Irta : Stein Dávid, tanító
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Barna Jónás, Csukási Fülöp
kiadó Corvina Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1896-01-01
időbeli vonatkozás XIX. sz. vége (Millenium)
Jellemzők
hordozó papír
méret 431 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 33f5618a22b54d69