Emlékbeszéd Dr. Muraközi Rózsay József

a M. T. Akadémia külső tagja felett

szöveg
minősített tartalom

(olvastatott a M. T. Akadémia 1889. február 25. tartott összes ülésén)
Részlet az emlékbeszédből: "Több, mint harmincz évi őszinte, szívélyes baráti viszony fűzött Rózsayhoz, pályatársamhoz. Tiszteltem példás hazafiságát. Szerettem az ernyedetlen munkásságú emberbarátot. Nagyrabecsűltem lelkiismeretes, mondhatnám önfeláldozó orvosi működését. Alkalmam volt tevékeny életének nagy részét figyelemmel kisérni. Nemzeti, közművelődési irányban élete áldásos vala abban az időben, midőn még fővárosunkban szerte szélylyel — kivált hitsorsosai között — a német nyelv uralkodott. Társadalmi mozgalmat indított, melynek a magyar kultúrára, a nemzeti művelődésre, főkép pedig a magyar nyelv terjesztésére kiváló hatása volt. Kezdeményezéseihez akkoriban nagymérvű férfias elszántságra volt szükség. Polgártársainak hazafias érzületét és szellemi képzettségét kívánta előbbre vezetni. Tudta, hogy «nyelvében és történetében él a nemzet». És ezen társadalmi mozgalmak nevére fényt árasztottak és jó emlékét meg örökítették. Közvetve tehát nagyhatású szerepe volt és ezért is megérdemli részvétünk nyilvánítását. Kitartó szorgalom, páratlan kötelességérzet, jó tapintat voltak egyéni tulajdonai, melyek őt mindenütt, a hol hatásköre nyílt, a jók előtt hasznossá és kedveltté tevék."

Memorial speech over External Member of the Hungarian Academy of Sciences Mr. József Muraközi Rózsay.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy életrajz
tárgy Bánóczi József
tárgy emlékbeszéd
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Batizfalvy Sámuel, Dr.
kiadó MTA
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1889-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 25 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 5a362b93e616d324_Misc