A magyar kereskedelmi jog kézikönyve : különös tekintettel a bírói gyakorlatra

szöveg
minősített tartalom

5. javított bővített kiadás A jelen kiadás csak abban különbözik az előbbi kiadástól, hogy az azóta keletkezett judicaturát, bel- és külföldi törvényeket s az újabb irodalmat öleli fel.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magánjog
tárgy kereskedelmi jog
tárgy gazdasági társaságok
tárgy társasági formák
tárgy kereskedelmi ügyletek
tartalomjegyzék
Az I. kötet tartalma. BEVEZETÉS.
ELSŐ KÉSZ. Kereskedők és kereskedelmi társaságok.

ELSŐ CZIM. Kereskedők általában.
MÁSODIK CZIM. Kereskedelmi czégjegyzékek.
HARMADIK CZIM. Kereskedelmi czégek.
NEGYEDIK CZIM. Kereskedelmi könyvek.
ÖTÖDIK CZIM. Czégvezetök és kereskedelmi meghatalmazottak.
HATODIK CZIM. Segédszemélyzet.
HETEDIK CZIM. Kereskedelmi társaságok általában.
NYOLCZADIK CZIM. Közkereseti társaság.

Első fejezet. A társaság alakítása.
Második fejezet. A társasági tagok egymásközti jogviszonyai.
Harmadik fejezet. A társaság jogviszonyai harmadik személyek irányában.
Negyedik fejezet. A társaság feloszlása s az egyes tagok kilépése.
Ötödik fejezet. A társaság felszámolása.
Hatodik fejezet. A társasági tagok elleni keresetek elévülése.
KILENCZEDIK CZIM. Betéti társaság.
TIZEDIK CZIM Rész vénytársaság.
Első fejezet. Általános határozatok.
Második fejezet. A részvényesek jogviszonyai.
Harmadik fejezet. Közgyűlés.
Negyedik fejezet. Igazgatóság és felügyelő bizottság.
Ötödik fejezet. A részvénytársaságok feloszlása.
Hatodik fejezet. Külföldi részvénytársaságok.
Hetedik fejezet. Büntető határozatok.
TIZENEGYEDIK CZIM. Szövetkezetek.
Első fejezet. Általános határozatok.
Második fejezet. A tagok jogviszonyai egymás közt és harmadik személyek irányában.
Harmadik fejezet. Közgyűlés, igazgatóság és felügyelő bizottság.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
kiadó Athenaeum
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1901-01-01
időbeli vonatkozás 1901
Jellemzők
hordozó papír
méret 2 db
méret 19 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár