1901 : XXIV. törvényczikk az összeférhetetlenségről

Az összeférhetetlenségi bizottságokra, azok eljárására és a házszabályok módosítására vonatkozó rendelkezésekkel

szöveg

Jegyzetekkel, magyarázattal és utalásokkal ellátta Imling Konrád.
Ismételt lapszám

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy közjog
tárgy alkotmányjog
tárgy parlamenti jog
tárgy parlamenti képviselők
tárgy parlamenti képviselők jogállása
tárgy összeférhetetlenség
tárgy választójog
tárgy választási bíráskodás
tárgy jogszabályok
tárgy jogszabály-magyarázatok
tartalomjegyzék
1901. XXIV. TÖRVÉNYCZIKK v az összeférhetlenségről
1899. évi XV. évi törvényczikk az országgyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról.
ELSŐ CZÍM: Általános határozatok
MÁSODIK CZÍM A Curia előtti eljárás
I. Fejezet: A biróság alakítása
II. A kérvény kellékei
III. A kérvénynek előleges megvizsgálása
IV. A felek és meghatalmazottjaik
V. A bírói határozatok kézbesítése és közzététele
VI. Az eljárásra vonatkozó általános határozatok
VII. Eljárás az ítélet hozataláig vagy a bizonyítási eljárás elrendeléséig
VIII. Bizonyítási eljárás
IX. Tárgyalás a bizonyítási eljárás befejezése után
X. ítélet
XI. Költségek
HARMADIK CZÍM: A képviselöház előtti eljárás
NEGYEDIK CZÍM: A választókerület képviselőküldési jogának felfüggesztése
ÖTÖDIK CZÍM: Az 1874 : XXXHI. t.-cz., úgy az ezzel kapcsolatos 1875 : VI., 1876: XVHI. és 1881: LIX. t.-czikkek módosításáról és kiegészítéséről
HATODIK CZÍM: Vegyes és átmeneti intézkedések
XXXIII. TÖRVÉNYCZIKK az 1848. V. törvényczikk és az erdélyi II. törvényczikk módosításáról és kiegészítéséről.
I. FEJEZET. A választói jog
II. FEJEZET. A központi választmány
III. FEJEZET. A választók névjegyzéke
IV. FEJEZET. A névjegyzék elleni felszólalások.
V. FEJEZET. A választási eljárás
VI. FEJEZET, Az összeírás- és választásnál közreműködő közegek felelőssége és a választási visszaélések megbüntetése
VII. FEJEZET. Vegyes és átmeneti intéskedések
1876: XVIII. AZ 1874: XXXIII. T.-CZ. módosításáról
1875. évi VI. TÖRVÉNYCZIKK az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1874. évi XXXIII. t.-cz. 12. §. 5. pontjának és 108. §-ának pótlásáról
1875. I. TORVENYCZIKK az összeférhetlenségröl
1876-ik évi XXXIX. TÖRVÉNYCZIKK az 1874. évi XXXIII. törvényczikk pótlásáról.
1847/48. évi V. TÖRVÉNYCZIKK az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról.
1848. Erdélyi II. TÖRVÉNYCZIKKELY a legközelebbi közös hongyűlésre küldendő követek népképviselet alapjáni választásáról.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Imling Konrád
kiadó Ráth Mór
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
térbeli vonatkozás Erdély
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1901-01-01
időbeli vonatkozás 19. század vége
időbeli vonatkozás 20. század eleje
Jellemzők
hordozó papír
méret 206 p
méret 23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár