A magyar bányajog rendszere

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy közigazgatási jog
tárgy magánjog
tárgy bányajog
tárgy bányászati igazgatás
tárgy bányászat
tárgy jogi szabályozás
tárgy Magyarország
tárgy rendszerező mű
tartalomjegyzék
I. TÖRTÉNETI RÉSZ 14. 15. §§.
ELSŐ KORSZAK 16—23. §§.
MÁSODIK KORSZAK 24—36. §§.
TOLDALÉK 36—39. §§.
II. ÁLTALÁNOS RÉSZ.
ELSŐ FEJEZET. BÁNYÁSZATI KIRÁLYI FÖ
URIJOG (JUS REGALE MINERALE) 40—43. §§.
MÁSODIK FEJEZET. BÁNYASZABADSÁG 44—46. §§.
HARMADIK FEJEZET, SZEMÉLYEK BÁNYAJOGI TEKINTETBEN 47—49. §§.
NEGYEDIK FEJEZET. DOLGOKRÓL A BÁNYAJOG SZEMPONTJÁBÓL 50—52. §§.
ÖTÖDIK FEJEZET. JOGÜGYEK A BÁNYAJOG SZEMPONTJÁBÓL 53—54. §§.

III. KÜLÖNÖS RÉSZ 55. §.
1 A. Belső bányajog 56. §.
1 ELSŐ CZÍM. Bányabirtok 57. §.
Első fejezet. A bányabirtok eredete
A) Tulajdonképi bányabirtok.
Kutatás 58—60. §§.
Adományozás 61—68. §§.
A bányabirtok kiteijedése 68. §.
B) Megyetárnák 69—71. §§.
C) A bányabirtok egyéb nemei 72—75. §§.
Második fejezet. A bányabirtoknak alaki rendezése.
A) Bányászati könyvvezetés.
Bányatelekkönyv 76-79. §§.
B) A közös bányamivelés formái, melyeken bányatulajdon alapul 80—87. §§.
C) Harmadik fejezet. A bányatulajdon és egyéb dologbáni bányajogositványok 88. §.
A) Fekvő bányabirtokra nézve 89—93. §§.
B) Ingó bányavagyonra nézve 94. §.
Negyedik fejezet. A bányatulajdon és más dologbáni bánya-jogositványok megszűnése 95— 96. §§.
MÁSODIK CZÍM. Bányaipar 97. §.
Első fejezet. Bányavállalatok 98—104. §§.
Második fejezet. A bányamunkások állapota 105— 108. §§.
Lap. B. Külső bányajog. 109. §.
Első fejezet. — A bányászat közjogi állása 110— 112. §§.
Második fejezet. — A bányászat magánjogi állása
C. Bányászati törvénykezés. 116. §.
Első fejezet. Bányahatóságok 117—119. §§.
Második fejezet. Bányajog rendszeres szabályainak kezelése 120—123. §§.
Harmadik fejezet. Bányabirósági eljárás 124—127. §§.
Tárgymutató
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Wenzel Gusztáv
kiadó Magy. Kir. Egyetemi Könyvnyomda, 1872-1879.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1872-01-01
időbeli vonatkozás 1872-1879.
Jellemzők
hordozó papír
méret 1 db
méret 22 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár