Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.11.09. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Leégett a nagykanizsai Merkur-vasgyár… Egy virágzó nagykanizsai ipartelep esett a haragos elem martalékává, október 31-ikén éjjel. A Merkur vasművek részvénytársaság gyára, anyagraktára, vaslágyítója égett porig. A tűz éjfél után, fél háromkor keletkezett, és csakhamar lángba borította a gyár legfontosabb részét, a műhelyeket, irodahelyiségeket stb. Reggelre a csonka, füstös falak mutatták a pusztulást, mely nem csak egy virágzó, fejlődésképes gyárat tett tönkre, de száz munkást is megfosztott kenyerétől. A gyárban megsemmisültek az összes üzemi gépek, a drága gyártmányoknak a tűz pusztítása után csupán ócska-vas értékük van. Leégett a dúsan felszerelt agyagraktár. Csak távolabb eső kazánházat és kéményt kímélte meg a tűz. A kár félmilliónyi koronát tesz ki, mely azonban a Phoenix társaság biztosítása folytán meg fog térülni. A részvényesek – akik nagyobbrészt német emberek, így a marburgi Wirth család – fognak határozni, hogy újjáépítik-e a gyárat az üzem folytatására. A tűz okát mindez ideig nem sikerült kideríteni.

Egy nagykanizsai fiatalember tragédiája. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor, egyik pécsi gőzfürdő 8. sz. fürdőszobájában, hét milliméteres forgópisztollyal mellbelőtte magát Miltényi Károly 33 éves nagykanizsai városi adóhivatalnok. A fürdőszoba asztalán az életunt ember névjegye feküdt, rajta ezek a sorok: „Szülőimnek és hozzátartozóimnak végtelen gyűlölete adta kezembe a fegyvert. Kérem értesíteni Miltényi Sándort, Nagykanizsán.”

KH_1913_11_09_ad

Újabb állami kikötők Siófokon. Lassan-lassan befejezéséhez közeledik a siófoki állami teherhajjókikötő építése, mely közel félmillió koronába került az államnak. Most – mint Siófokról írják – újabb tervek kerültek az illetékes minisztériumba. Nem kevesebbről, mint egy három millió korona költséggel építendő személyhajókikötőről van szó, melynek létesítése által Siófok világhírű szépségű kikötőt nyerne. Ezzel kapcsolatban a megvalósítandó Duna-balatoni hajóösszeköttetés részére szükséglendő kikötő építéséről is szó van, miáltal Siófok egy csapásra Magyarország legjelentékenyebb helységei között foglalna helyet. A nagyszabású terveket K. Nagy Dezső kir. főmérnök készítette.

Ismerkedési estély. A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia ifjúsága folyó hó 22-én, a Hungária-szálloda összes termében, az ifjúsági segélyegylet javára táncmulatsággal egybekötött ismerkedési estélyt rendez. Az ismerkedési estély 9 órakor kezdődik. Belépődíj: családjegy 7 K, személyjegy 3 K.

 KH_1913_11_09_footer

Fejér György Városi Könyvtár PDM