Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. február 8.

2021.02.08. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Szigorú tél. Még azok a bizonyos öreg emberek sem emlékeznek oly hosszan tartó szigorú hidegre, mint amilyen a lefolyt egész hónapon át volt. Mintha csak megsokallotta volna a panaszt, hogy évek óta elpetyedve, langymatagon bandukolt át a téli hónapokon: se havunk, se jegünk nem volt, s a mikor a tavasz ideje következett el, s a fák rügyezni, virágozni kezdtek, akkor kerekedett bolondos kedve, s havával, fagyával tönkre tette a gyümölcs és bortermésünk legjavát. Végre észretért télapó, s abból a bölcs elvből indulva ki, hogy mindent a maga idején; most adja ki a mérgét. Hetek óta vastag hótakaró borítja a földet: fehér minden. Hegy, völgy, síkság, erdő, mező, berek, ameddig csak ellát a szem, patyolatfehér az egész környék. Gyönyörű látvány tárul szemeink elé a szabadban. Csikorgó hideg naponkint 12-18 fok között változik. Dér lep el mindent, fehér mezbe öltözteti a fákat, bokrokat. A múlt vasárnap volt az idén legnagyobb hideg, 18 fok Celsius, Hasonló időjárás van egész Közép-Európában, sőt Afrikában még a Szahara-sivatag déli részén is állítólag rendkívül hideg van. A meteorológusok még tovább is állandó hideget jósolnak. Inkább most, mint áprilisban!

Befagyott a Mura. A Balaton, a Fertő, a Duna és a Tisza után befagyott a Mura is. Ez csak legzordabb hidegekben szokott előfordulni, mert a Murát a jégpáncél nyűgétől megmenti a gyors folyása.

kh_140208_ad

Polgármester és rendőrkapitány. Csúnya meghurcolásban volt része dr. Korbay Károly zalaegerszegi polgármesternek. A polgármester idézést kapott, mint vádlott, a rendőrségtől, s mikor ott megjelent, Zilahy István főkapitány egypolgári rendőr feljelentése alapján azzal vádolta meg, hogy a polgármester az utcán kiragasztott hivatalos hirdetményeket megrongálja, sőt egy városi plakátot el is tulajdonított. Korbayt nyilván el is marasztalják a rettenetes bűnben, de a polgári rendőr alaptalan vádaskodásával szemben akadt több tanú, akik Korbay ártatlanságát bizonyították. Erre a polgármester ellen megszűntették az eljárást. Mikor a polgármester az ügyvédjével távozni készült a főkapitány szobájából, így szólt „Menjünk, itt még a levegő sem tiszta!”. Zilahy ezért a kijelentésért provokáltatta a polgármestert.

Megint bajban a balatonparti villamos. A „Balatonfüredi Hírlap”-ból olvassuk: Lapunk zártakor érdekes, de egyben szomorú értesülést kaptunk jól értesült helyről. Ha hírünk valóra válik, úgy igen érzékeny veszteség fog egyeseket érni, mely veszteséget bajos lesz kiheverni. Nem kisebb dologról van szó, mint hogy az aszófői villamos telep üzeme teljesen be lesz szüntetve, és ez valószínűleg már a legközelebbi napokban fog bekövetkezni. Oka ennek a szerencsétlen cselekedetnek, hogy a Balatoni Szövetség, mely az üzemet a legutóbbi hetekben financírozta, nem hajlandó ezt továbbra is tenni, és így nincs más út, mint az üzem beszüntetése. Forrásunk szerint Óvári Ferenc ez ügyben ma Budapestre utazott, és ha útja nem jár a kívánt eredménnyel, akkor a jövő hét folyamán – a kis szénkészlet felhasználása után – ismét sötétség borul utcáinkra, megállanak villamos üzemre berendezett ipartelepek, melyeknek tulajdonosai örök életükben emlegethetik a balatoni villamos művének „áldásos tevékenységét”.

Az utcák pormentesítése. A legutóbbi időkben csaknem az összes nyugati államokat foglalkoztatja az a kérdés, hogy miképpen lehetne az utaknak és utcáknak kellemetlen és az egészségre is ártalmas porképződést megakadályozni. Az eddigi eredménytelen kísérletek után most végre azt jelentik Carlsruhe-ból, hogy a városi hatóság újabban Klórmagnézium-lúggal öntözteti az utcákat és, hogy ez a kísérlet kitűnően bevált. Hátránya a klórmagnéziumnak, hogy esős időben az ily módon öntözött utcákon a sárképződés nagyobb, de ezt a hátrányt az utcáknak csaknem teljes portalanítása feltétlenül jóváteszi.

kh_140208_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 6. szám – 1914. február 8.

Fejér György Városi Könyvtár PDM