Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. március 1.

2021.03.01. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A cserebogár veszedelem. A kedvezőtlen természeti viszonyok, de a peródikus negyedik esztendő is magával hozza, hogy ezidén tömegesen fognak fellépni a mezőgazdák nagy ellenségei, a kártékony rovarok, és különösen a cserebogarak. A földmívelésügyi miniszter szigorú rendeletet adott ki, hogy a rovarokat a szokott időnél előbb kell minden gazdának saját érdekében pusztítani.

A Zala-folyó áradása. Amitől tartani lehetett, bekövetkezett. Az idő meggyöngülése következtében a hó olvasni kezdett, és a hólé megindult a hegyekből. Eleinte lassan csörgedezett, de egyszerre nagy rohamban ömlött le a Zala völgyébe. Zalacsány alsórészén folyik a Zala-folyó és így majdnem az egész falu udvarai víz alatt álltak. Az erős vízfolyás 3 napig tartott, de szerencsére nyugodt lefolyása volt, mert a víz szépen lassan lefolyt. A zala-völgyi vasút csak késéssel közlekedhetett, mert a síneket az alább fekvő részeken ellepte a víz.

Levéltávirat. 1914. március 1-től kezdve Ausztriából lehet levéltáviratokat Magyarországba és Bosznia-Hercegovinába küldeni egyelőre csak kísérletképpen. A díj szavankint 2 fillér, de táviratonkint legalább 60 fillér. Nemsokára Németország és Ausztria között is meghonosítják a levéltávirat forgalmat, egyelőre szintén csak próbaképpen.

kh_140301_ad

Tartalékos tisztek fegyvergyakorlata. A hadi intézőség az eddigi rendszertől eltérően újítást tesz a tartalékos tiszteknek háború esetére való alkalmazásában. Míg ugyanis az eddigi előírás szerint háború esetén a tartalékos tisztek kizáróan az arcvonalban tartoztak csapatszolgálatot teljesíteni, addig az új rendelet alapján a jövőben mindazokat a tartalékos tiszteket, akik utolsó fegyvergyakorlatukat végzik, vagy ez ellőtt állnak, háború esetén különböző helyi alkalmazásban fogják az egyes csapattestekhez beosztani, képzettségüknek, valamint polgári foglalkozásuknak figyelembevételével. Erre az esetleges háborúban való alkalmazásukra pedig már béke idején, fegyvergyakorlataik alkalmával ki fogják őket képezni. A hadi vezetőség ezzel az intézkedéssel azt akarja elérni, hogy arcvonalban háború alkalmával csupa rendesen képzett csapattiszt kerüljön, a tartalékos tisztek pedig olyan helyi szolgálatba jussanak, amelynek polgári foglalkozásuknál fogva leginkább meg tudnak felelni.

Jogvégzett borbély. Egy miniszteri rendelet alapján szigorú körrendeletet bocsájtott ki a zalaszentgróti járás főszolgabírája, amelyben megtiltja, hogy a borbélyok foghúzással foglalkozzanak. E rendelet nyomán a járás egyik élénk községének borbélya panaszos levelet írt az ipartestület jegyzőjéhez, amelyben elsírja, hogy ő 1900 óta jogvégzett borbély. Levélben kérte az ipartestületi jegyzőt, hogy írja meg neki a módot és eszközöket, amelyek árán ő ezt a mesterséget tovább is gyakorolhatja. A jegyző meg is írta, hogyha a borbélymester orvosi diplomát, vagy fogtechnikusi vizsga sikeres letételéről szóló bizonyítványt csatoljon.

kh_140301_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 9. szám – 1914. március 1.

Fejér György Városi Könyvtár PDM