Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. április 19.

2021.04.19. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Egy magyar szabadsághős sorsa. A Csáktornyán megjelenő „Muraköz” írja: A napokban szállt sírba Kotorban Somogyi Baka György, 48-as honvéd. Egyházi szertartás nélkül földelték el. Most ott nyugszik a kotori temetőben, jeltelen sírban. Ha a sors oly mostoha volt a magyar emberrel szemben, legyünk legalább mi hálásak szegény Somogyi Baka Györggyel szemben. Rójuk le hálánkat irányában, adakozzunk filléreket, hogy legalább kereszt hirdesse emlékét azon a helyen, ahová a 48-as honvéd egyházi szertartás nélkül tért örök pihenőre. Az adományokat Hajdu Lajos Kotor nagyközség főjegyzője fogadja el; az adakozás mértékéhez képest ő gondoskodik a síremlék felállításáról.

Hadtörténeti emlékek. Sümegen a vasút felé épülő utca előtti tér leszállítása alkalmával XVII. századbeli kengyel és egy húsz fontos ágyúgolyó nagyobb töredéke került elő a földből. A régi tárgyakat Nyers József rendőr magához véve felvitte az állami Darnay múzeumba. A hadtörténeti emlékek Bethlen Gábor országlásának idejéből, 1620-ból valók, amikor Sümeg és Sümeg vára komoly harcok székhelye volt. – Hasonkori lelet ezelőtt egy évtizeddel is fordult elő Sümegen, ifjú Tóth József szőlőjében, amely lelet 250 darabnál több harci készséget tartalmazott. Azokat akkor szintén a sümegi múzeumnak ajándékozta a tulajdonos.

Ajándék a Balatoni Múzeumnak. Tomka Ákos somogyvári uradalmi főerdész Deák Ferenc és Ghyczy Kálmán régi felvételű, jól sikerült fényképét volt szíves a Balatoni Múzeumnak ajándékozni. A fényképet átadtuk a múzeum-egyesület vezetőségének.

kh_140419_ad

Fölépült a Nyers-féle csónakda. Özv. Nyers Györgyné és Fábics Lajos a régi egyszerű csónakda helyén új, csinos csónakdát épített. A tágas, födött váróteremnek a Balaton felőli része nyitott, télen pedig üvegfallal zárt lesz és melegedő helyül fog szolgálni a korcsolyázóknak. A tornyos, modern berendezésű csónakda díszére válik a balatoni fürdőtelepnek.

Katonák ellátási díja Zalában. A honvédelmi miniszter ma rendeletet intézett Zalavármegye törvényhatóságához, amelyben a közös hadseregbeli és honvédségi legénység átvonulása alkalmával a szállásadók részéről kiszolgáltatott étkezési díjat napi 70 fillérben állapítja meg az 1914. évre. A miniszter utasította az alispánt, hogy ezt megfelelő módon mindenütt közhírré kell tenni. Egyben felszólította a miniszter a törvényhatóságot, hogy az 1913. évi október hótól egészen 1914. évi szeptember végéig a marhahús árakról kimutatást szerkesszen, és abba csakis a törvényhatóságnak havonkénti átlagairól szóló adatokat vegye be. E kimutatást ez év október hó 15-éig kell a honvédelmi miniszterhez fölterjeszteni. A kimutatásba a marhahús és ebből is csak kizárólag a közönséges levesfélék árai veendők be.

kh_140419_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 16. szám – 1914. április 19.

Fejér György Városi Könyvtár PDM