Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. május 10.

2021.05.10. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Választói jogosultsági vizsgák. Olvasóink előtt ismeretes lesz, hogy az új országgyűlés választási törvényben mindazon választóknak, akik az elemi iskolai bizonyítványukat a IV., V. osztályról nem tudják bemutatni, írási és olvasási vizsgát kell letenni. A vizsgálat abból áll, hogy egy kiküldött bizottság előtt az illetőnek az V., VI. osztályú olvasókönyvből 5 sort kell olvasni és tollbamondás után 2 sort kell leírni. Értesülésünk szerint Keszthelyen ezen vizsgákat f. hó 20-án tartják Takách Imre főszolgabíró elnöklete alatt. Keszthelyről és Cserszegtomajról eddig 30 jelentkezett.

Mozi a sörkertben. A Sör-kertben ma este 8 órakor rendkívüli érdekes előadás lesz. A többek között mint schlager bemutatásra kerül : „Az utolsó tánc” dráma 5 felvonásban.

kh_140510_ad

Báró Wallburg egerszegi öröksége. Ismeretes a báró Wallburg Ernő nagy tragédiája, ki a néhai Ernő főherceg és Skublics Laura morganatikus házasságából származik, és évtizedek óta folyó perekben keresi a maga nagy igazát. Ennek a szomorú históriának egy kicsinységében is elszomorító momentuma az a kérvény, melyet br. Wallburg a zalaegerszegi árvaszékhez nyújtott be a napokban, anyja egyik elhalt rokona utáni örökségének kiutalása iránt. A kiutalás meg is történt. Br. Wallburg örökrészét: 5 kor. 39 fillért kiutalták. Nem többet, nem kevesebbet. Szegény báró még Egerszegen is csalódás éri…

Cirkusz. Donnert Lajos lovarda tulajdonos a napokban érkezik városunkba és a vásártéren üti fel óriási méretű sátorát. A társulatnak 36 tagja és 12 jól idomított lova van és itt még nem látott atrakciókat fog bemutatni. A lovardát saját villanytelepével világítja meg.

kh_140510_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 19. szám – 1914. május 10.

Fejér György Városi Könyvtár PDM